Mewn trafodaethau, gallwch rannu meddyliau a syniadau am ddeunyddiau dosbarth. Yn Blackboard Learn, mae aelodau cwrs yn gallu cael y trafodaethau ystyrlon sy'n digwydd yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol, ond gyda'r fantais o gyfathrebu'n anghydamserol. Nid oes angen i gyfranogwyr fod yn yr un lleoliad neu gylchfa amser, a gallwch gymryd yr amser i ystyried eich ymatebion yn ofalus.

Gallwch ddefnyddio'r trafodaethau ar gyfer y tasgau hyn:

 • Cwrdd â’ch cyfoedion ar gyfer cydweithredu a rhyngweithio cymdeithasol.
 • Cyflwyno cwestiynau ynglŷn ag aseiniadau gwaith cartref, darlleniadau, a chynnwys cwrs.
 • Arddangos eich dealltwriaeth neu weithrediad o ddeunydd cwrs.

Agor y Bwrdd Trafod

 1. Gallwch ddod o hyd i'r bwrdd trafod mewn dau le:
  • Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Trafodaethau.
  • Ar ddewislen y cwrs, dewiswch Offer ac yna Bwrdd Trafod.
 2. Bydd prif dudalen y Bwrdd Trafod yn ymddangos gyda rhestr o'r fforymau trafod sydd ar gael. Ar y dudalen hon, gallwch chi gyflawni'r camau hyn:
  1. Dewiswch deitl fforwm i weld y negeseuon. Mae teitlau fforymau mewn print trwm yn cynnwys postiadau heb eu darllen.
  2. Dewiswch fforwm i agor y trywydd o bostiadau.
  3. Dewiswch y rhif yn y golofn Postiadau heb eu Darllen i gael mynediad cyflym at negeseuon heb eu darllen ar y fforwm.

Rhagor am greu ymateb

Gall grwpiau cwrs gael eu byrddau trafod eu hunain. Mae cylchoedd trafod grŵp ar gael i ddefnyddwyr sy’n aelod o’r grŵp yn unig. Os oes bwrdd trafod grŵp ar gael, gallwch ddod o hyd iddo yn y ddolen grwpiau ar ddewislen y cwrs neu yn ardal Fy Ngrwpiau.

Mwy ar agor trafodaethau gyda JAWS®

Gallwch olygu neu ddileu'ch ymatebion os caniateir hyn gan eich hyfforddwr. Os byddwch yn postio ymateb ar gam a bod yr opsiynau i olygu neu ddileu ddim yn ymddangos, cysylltwch â'ch hyfforddwr.

Mwy ar olygu a dileu ymatebion