Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Resultatkategorier

När du skapar ett bedömningsbart objekt visas det automatiskt i Kursadministration och resultat och kopplas till lämplig kategori. Du kan använda kategorier när du skapar beräknade objekt, till exempel genomsnittet för en uppgift.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Du kan använda anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

Om du vill skapa en ny kategori i kursadministration och resultat väljer du ikonen Inställningar i kursadministration och resultat. I panelen Inställningar för kursadministration och resultat, välj Lägg till ny kategori och skriv in ett namn.

Varje gång du skapar ett bedömt objekt i din kurs har du möjlighet att ändra resultatkategori så att objektet grupperas i en av de anpassade kategorierna i kursadministration och resultat. Välj den anpassade kategorin på menyn Resultatkategorier på panelen Inställningar för kursadministration och resultat.