Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Categorïau gradd

Pan fyddwch yn creu eitem y gellir ei raddio, bydd yn ymddangos yn awtomatig yn y llyfr graddau ac yn gysylltiedig â’r categori priodol. Gallwch ddefnyddio'r categorïau pan fyddwch yn creu eitemau wedi'u cyfrifo, fel cyfartaledd aseiniadau.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Gallwch greu categorïau newydd i bersonoli sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Gallwch ddefnyddio categorïau personol pan fyddwch yn gosod y radd gyffredinol.

I greu categori llyfr graddau newydd, dewiswch yr eicon Gosodiadau yn y Llyfr Graddau. Ym mhanel Gosodiadau Llyfr Graddau, dewiswch Ychwanegu Categori Newydd a theipiwch enw.

Bob tro y byddwch yn creu eitem wedi'i raddio yn ystod eich cwrs, mae gennych yr opsiwn i newid y categori gradd fel bod yr eitem yn cael ei grwpio i un o'r categorïau llyfr graddau unigryw. Ar y panel Gosodiadau'r Llyfr Graddau, dewiswch y categori unigryw yn y ddewislen Categorïau Gradd.