Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Categorïau gradd

Pan fyddwch yn creu eitem y gellir ei raddio, bydd yn ymddangos yn awtomatig yn y llyfr graddau ac yn gysylltiedig â’r categori priodol. Gallwch ddefnyddio'r categorïau pan fyddwch yn creu eitemau wedi'u cyfrifo, fel cyfartaledd aseiniadau.

Gallwch greu categorïau newydd i bersonoli sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Gallwch ddefnyddio categorïau personol pan fyddwch yn gosod y radd gyffredinol.

I greu categori llyfr graddau newydd, dewiswch yr eicon Gosodiadau yn y Llyfr Graddau. Ym mhanel Gosodiadau Llyfr Graddau, dewiswch Ychwanegu Categori Newydd a theipiwch enw.

Bob tro y byddwch yn creu eitem wedi'i raddio yn ystod eich cwrs, mae gennych yr opsiwn i newid y categori gradd fel bod yr eitem yn cael ei grwpio i un o'r categorïau llyfr graddau personol. Ar y panel Gosodiadau'r Llyfr Graddau, dewiswch y categori unigryw yn y ddewislen Categorïau Gradd.