De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Grade Center-categorieën

Wanneer je een item met cijfertoekenning maakt, wordt dit automatisch opgenomen in de cijferlijst en aan de juiste categorie gekoppeld. Je kunt categorieën gebruiken bij het maken van berekende items, zoals het gemiddelde voor een opdracht.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Je kunt aangepaste categorieën gebruiken wanneer je het totaalcijfer gaat instellen.

Als je een nieuwe cijferlijstcategorie wilt maken, selecteer je het pictogram Instellingen in de cijferlijst. Selecteer Nieuwe categorie toevoegen in het deelvenster Cijferlijstinstellingen en typ een naam.

Elke keer dat je een item met cijfertoekenning maakt in de cursus, heb je de mogelijkheid om de cijfercategorie aan te passen en het item te groeperen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën. Selecteer in het deelvenster Cijferlijstinstellingen de aangepaste categorie in het menu Cijfercategorieën.