Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Vurderingskategorier

Når du oppretter elementer som kan vurderes, vises de automatisk i vurderingsboken, og de tilknyttes riktig kategori. Du kan bruke kategorier når du oppretter beregnede elementer, for eksempel gjennomsnitt for oppgaver.

Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Du kan bruke egendefinerte kategorier når du setter opp en samlet vurdering.

For å opprette en ny vurderingsbok-kategori, velg Innstillinger-ikonet i vurderingsboken. I Vurderingsbokinnstillinger-panelet, velg Legg til ny kategori og skriv inn et navn.

Hver gang du oppretter et vurdert element i emnet ditt, kan du endre vurderingskategorien, slik at elementet grupperes i en av de egendefinerte kategoriene i vurderingsboken. På Vurderingsbokinnstillinger-panelet velger du den egendefinerte kategorien i Vurderingskategori-menyen.