Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Vurderingskategorier

Når du oppretter elementer som kan vurderes, vises de automatisk i vurderingsboken, og de tilknyttes riktig kategori. Du kan bruke kategorier når du oppretter beregnede elementer, for eksempel gjennomsnitt for oppgaver.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Du kan bruke egendefinerte kategorier når du setter opp en samlet vurdering.

For å opprette en ny vurderingsbok-kategori, velg Innstillinger-ikonet i vurderingsboken. I Vurderingsbokinnstillinger-panelet, velg Legg til ny kategori og skriv inn et navn.

Hver gang du oppretter et vurdert element i emnet ditt, kan du endre vurderingskategorien, slik at elementet grupperes i en av de egendefinerte kategoriene i vurderingsboken. På Vurderingsbokinnstillinger-panelet velger du den egendefinerte kategorien i Vurderingskategori-menyen.