Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Not kategorileri

Not verilebilir bir öge oluşturduğunuzda, otomatik olarak not defterinde görünür ve uygun kategoriyle ilişkilendirilir. Ödev ortalamaları gibi hesaplanan ögeler oluştururken kategorileri kullanabilirsiniz.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Yeni bir not defteri kategorisi oluşturmak için not defterindeki Ayarlar simgesini seçin. Not Defteri Ayarları panelinden Yeni Kategori Ekle'yi seçip bir ad yazın.

Kursunuzda not verilen bir öge oluşturduğunuz her defasında, ögenin özel not defteri kategorilerinden birine konabilmesi için not kategorisini değiştirme seçeneğine de sahip olursunuz. Not Defteri Ayarları panelinde, Not Kategorisi menüsünden özel kategoriyi seçin.