Vad behöver jag veta innan jag skapar ett prov?

  • Visa eller dölja: Deltagare kan inte se ett test förrän du väljer att visa det. Deltagarna kan se vilket datum testet blir tillgängligt på sidan Kursinnehåll. Du kan konfigurera regler för villkorlig tillgänglighet för att göra testet tillgängligt utifrån datum, tid och en deltagares resultat på annat kursinnehåll.
  • Testinställningar: Välj ikonen Öppna testinställningar för att ange information om testet.
  • Inlämningsdatum: Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat.
  • Klasskonversationer: Du kan tillåta konversationer inom ett test och vem som helst kan bidra.
  • Bedömningsschema: Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor. Du kan ändra bedömningsschemat när som helst.
  • Målsättningar och standarder: Du kan justera ett test efter ett eller flera mål.
  • Valfri beskrivning: Beskrivningen visas med testrubriken på sidan Kursinnehåll.

Hur skapar jag ett prov?

Du kan skapa tester samtidigt som annat innehåll. När du skapar ett test skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Välj plustecknet där du vill lägga till ett test på kursinnehållssidan. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Prov. Sidan Nytt prov öppnas.

Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till ett prov.

Mer information om att skapa prov