Test oluşturmadan önce neleri bilmem gerekir?

  • Gösterme veya gizleme: Siz bir testi göstermeyi seçene kadar öğrenciler tarafından görülemez. Öğrenciler testin ne zaman kullanıma açılacağını Kurs İçeriği sayfasından öğrenebilirler. Testi, tarih, saat ve öğrencinin diğer ders içeriklerindeki performansına dayalı olarak kullanıma sunmak için şartlı kullanılabilirlik kuralları oluşturabilirsiniz.
  • Test ayarları: Testle ilgili ayrıntıları ve bilgileri vermek için Test Ayarlarını Aç simgesini seçin.
  • Son tarihler: Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür.
  • Sınıf sohbetleri: Bir test içinden görüşmelere izin verebilirsiniz ve bu şekilde herkes katkıda bulunabilir.
  • Not verme şeması: Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur. Not verme şemasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
  • Hedefler ve standartlar: Bir test için bir veya daha fazla hedef belirleyebilirsiniz.
  • İsteğe bağlı açıklama: Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında test başlığıyla birlikte görünür.

Nasıl test oluştururum?

Diğer içeriklerinizle birlikte testler oluşturabilirsiniz. Test oluşturulurken, otomatik olarak bir de not defteri ögesi oluşturulur.

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Kurs İçeriği sayfasında, test eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Menüde, Öge Oluştur panelini açmak için Oluştur'u ve ardından Test'i seçin. Yeni Test sayfası açılır.

Ayrıca yeni bir klasör ya da öğrenim modülü oluşturarak veya mevcut bir klasörü/öğrenim modülünü genişleterek de test ekleyebilirsiniz.

Test oluşturma hakkında daha fazla bilgi