Hur hittar jag mina kurser?

I listan där ditt namn visas kan du se en lista över dina kurser.

På sidan Kurser kan du komma åt alla dina kurser. Varje kurskort innehåller kurs-ID, kursens namn och namnet på läraren. Om din kurs har flera lärare kan du klicka på Flera lärare för att se alla lärare. Klicka på Mer information för att se beskrivningen och schemat, om det har lagts till.

Mer på sidan Kurser


Kan jag anpassa min kurslista?

Nej, du kan inte ändra ordningen på kurserna i listan. Kurser listas i bokstavsordning och grupperas efter termin.

Om du öppnar en kurs ofta kan du välja stjärnikonen för att lägga till den i dina favoriter. Den visas då längst upp i din kurslista. Nu behöver du inte leta efter den! Klicka på stjärnikonen igen för att ta bort kursen från dina favoriter när du inte arbetar i den lika ofta.


Hur skapar jag innehåll?

Skapa innehåll

Du börjar skapa kursen på kursinnehållssidan. Det är lätt att hitta funktioner och genomföra det du vill.

Lägg till innehåll. Välj plustecknet där du vill lägga till innehåll. Du kan även expandera eller skapa en mapp eller lärmodul och lägga till innehåll. Skapa nytt innehåll, ladda upp något du redan har eller lägg till innehåll från externa källor eller från en annan kurs.

Skapa: Lägg till lärmoduler, dokument, länkar, mappar, uppgifter, prov, diskussioner och loggböcker. En panel öppnas och du kan välja den innehållstyp du vill lägga till.

Kopiera innehåll: Kopiera en hel kurs eller välj objekt från de kurser du undervisar i. Vill du kopiera en hel Original-kurs eller importera ett kurspaket? Öppna menyn till höger ovanför innehållslistan och välj alternativet Importera innehåll.

Mer information om att exportera och arkivera din kurs

Ladda upp: Bläddra efter filer på din dator. Filerna visas i innehållslistan. Deltagarna markerar filens namn för att ladda ner den. Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Innehållsmarknad: Upptäck och lägg till innehåll och verktyg från externa källor. Få tillgång till värdefullt utbildningsmaterial från Blackboards partnerföretag, till exempel Macmillan och Jones & Bartlett.

Mer information om att kopiera och importera innehåll

Molnlagring: Anslut direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. Du kan välja flera filer samtidigt som ska läggas till på sidan för kursinnehåll från molnlagringen. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs.

Mer om molnlagring

Content Collection: Lägg till filer från din institutions databas med delade objekt. Du kan lagra och hitta innehåll i personliga mappar, kursmappar och lärosätesmappar i Content Collection. Om du har lagrat filer från andra kurser i Content Collection kan du enkelt hitta dem nu och lägga till dem.

Mer information om att söka efter och lägga till filer från Content Collection

Kontrollera vad deltagarna kan se. Deltagare kan inte komma åt ditt innehåll förrän du väljer att visa det, men du kan alltid själv se det. Välj synligheten för ett objekt för att ändra det. Du kanske endast vill visa första veckans innehåll och låta resten vara dolt tills du har gjort färdigt det. Ha roligt! Experimentera! Du kan också skapa regler för att publicera innehåll utifrån datum, tid eller hur en deltagare presterar på andra objekt i kursen. När du skapar dessa regler kan du välja om objektet ska vara synligt för deltagare innan de kan öppna det.

Tryck på Tab-tangenten för att gå till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Organisera med mappar. Du kan skapa två nivåer av mappar för att organisera ditt innehåll. Det är lättare för deltagarna att navigera när de inte behöver leta efter material. Du kan även lägga till mappbeskrivningar så att deltagarna förstår vilket innehåll du har lagt i dem. När du redan har två mappnivåer kan du inte skapa en tredje nivå eller ladda upp en mapp i en mapp på andra nivån.

Organisera med lärmoduler. Du kan använda lärmoduler i din kurs som behållare för organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för deltagarna att navigera från en innehållsartikel till en annan utan distraktioner eller extra klick.

Mer om lärmoduler

Ordna om innehåll på ett enkelt sätt. Håll pekaren över ett objekt för att visa tillhörande hanteringsfunktioner. Välj ikonen Flytta och dra objektet till en ny plats i listan.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp eller flytta en mapp till en annan expanderad mapp.

  1. Använd Tab-tangenten för att gå till flyttikonen för en fil eller mapp.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Välj en plats med piltangenterna.
  4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Redigera och ta bort innehåll. Öppna menyn i en objektrad för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort. Du kan göra ändringar eller ta bort ett objekt från din kurs. Om du tar bort en mapp eller lärmodul med innehåll, tas även innehållet bort från sidan Kursinnehåll.

Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du har laddat upp en fil till din kurs kan du koppla ett eller flera mål till den. Deltagarna kan inte se målen som du kopplar till filen.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Product Experience

Hur gör jag min kurs tillgänglig för deltagare?

Välj länken Kurser i listan där ditt namn visas för att komma åt din kurslista. Öppna kurskortets meny för att ändra din kurs tillgänglighet.

Du kan ange att din kurs ska vara privat när du lägger till eller experimenterar med innehållet, och sedan öppna den för deltagarna när du är klar. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.

Du kan ändra kursen från privat till öppen på kursinnehållssidan.


Kan jag dölja kursinnehåll från deltagare tills jag är klar?

Ja. När du skapar innehåll kan du ange tillgänglighet. Du kan göra innehåll otillgängligt för deltagare tills du vill att de ska kunna se det. Du kan även begränsa vilket innehåll deltagare ser utifrån datum, tid och prestationer på andra bedömda objekt.

Mer information om villkorlig publicering


Hur gör jag mitt kursinnehåll mer tillgängligt?

Översikt av Ally i Learn Ultra för lärare

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid kursdokument och prov.

Kom igång med Ally i Ultra


Hur ställer jag in ett språkpaket?

Du kan ange önskat språk för det övergripande systemet. För tillfället kan du inte ändra språkpaket på kursnivå. Språkändringen påverkar alla dina kurser. Administratörer kan ställa in specifika kursspråk och deltagare kan välja vilka språkpaket de föredrar.

Du kan ändra språk på användarnivå:

  1. Välj Språk i din profil.
  2. Välj ett språkpaket från menyn.
  3. Klicka på Skicka.