Beth ddylwn ei wybod cyn creu prawf?

  • Dangos neu guddio: All myfyrwyr ddim gweld prawf hyd nes ichi benderfynu ei ddangos iddynt. Ar dudalen Cynnwys Cwrs, gall y myfyrwyr weld pryd y bwriedir cyhoeddi’r prawf. Gallwch osod rheolau argaeledd amodol fel bod y prawf ond ar gael ar ddyddiadau penodol, amser penodol neu yn ôl perfformiad y myfyriwr ar eitemau eraill o gynnwys.
  • Gosodiadau prawf: Pwyswch eicon Agor Gosodiadau'r Prawf i roi manylion y prawf.
  • Dyddiadau dyledus: Mae dyddiadau dyledus yn ymddangos yn y calendr ac yn y ffrwd gweithgarwch. Mae cyflwyniadau hwyr i’w gweld â label Hwyr yn llyfr graddau’r cwrs.
  • Sgyrsiau dosbarth: Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn prawf, a chaiff unrhyw un gyfrannu.
  • Cynllun marcio: O ddewislen Defnyddio graddau, dewiswch gynllun marcio cyfredol megis Pwyntiau. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn. Gallwch newid y cynllun marcio ar unrhyw adeg.
  • Nodau a safonau: Gallwch atodi un neu ragor o nodau wrth brawf.
  • Disgrifiad dewisol: Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y prawf yn y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Sut mae creu prawf?

Gallwch greu profion wrth ichi greu mathau eraill o gynnwys. Pan fyddwch chi’n creu prawf, caiff eitem llyfr graddau ei greu yn awtomatig.

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych eisiau ychwanegu prawf. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Prawf. Bydd y dudalen Prawf Newydd yn agor.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu prawf.

Rhagor am greu profion