Var bedömer jag deltagarnas material?

Vill du se hur många objekt som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter sorteras efter kurs.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du ser objekt som är klara för bedömning och hur många deltagare som har förfallna objekt.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en specifik kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Mer information om att bedöma


Hur sätter jag resultat?

Gradebook grid view.

Du kan tilldela, redigera och lägga upp resultat från tre platser:

 1. En cell i rutnätsvyn över deltagare
  • I Kursadministration och resultat för din kurs visas deltagarnas uppnådda poäng i rutnätsvyn över deltagare.
 2. Sidan med inlämningslistan för ett innehållsobjekt
  • Öppna Kursadministration och resultat för din kurs och välj ett objekt för att börja bedöma det.
  • Sidan med inlämningslistan visas med en lista över alla inskrivna deltagare. Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och filtrera efter bedömningsstatus.
 3. Sidan med deltagarnas inlämningar
  • Du kommer åt deltagarnas inlämningar från sidan med inlämningslistan i Kursadministration och resultat för din kurs.
  • Du kan ladda ner deltagarnas inlämnade dokument eller visa dem direkt och göra anteckningar.

Mer information om att tilldela resultat