Hva må jeg vite før jeg oppretter en prøve?

  • Vis/skjul: Studenter kan ikke se prøver før du velger å vise dem. På Emneinnhold-siden kan studentene se når du har angitt at prøven skal bli tilgjengelig. Du kan konfigurere regler for betinget tilgjengelighet for å gjøre prøven tilgjengelig basert på dato/klokkeslett og resultatene studentene oppnår for annet emneinnhold.
  • Prøveinnstillinger: Velg Åpne prøveinnstillinger-ikonet for å legge inn detaljer og informasjon for prøven.
  • Leveringsfrister: Innleveringsfrister vises i kalenderen og aktivitetsstrømmen. Innsendinger som kommer inn for sent, vises med Sen-etiketter i vurderingsboken for emnet.
  • Klassesamtaler: Du kan tillate samtaler i en prøve, og alle kan bidra.
  • Vurderingsskjema: Velg et eksisterende vurderingsskjema, for eksempel Poeng i Vurder med-menyen. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene. Du kan når som helst endre vurderingsskjemaet.
  • Mål og standarder: Du kan innrette prøver med ett eller flere mål.
  • Alternativ beskrivelse: Beskrivelsen vises sammen med prøvetittelen på Emneinnhold-siden.

Hvordan oppretter jeg prøver?

Du kan opprette prøver sammen med annet innhold. Når du oppretter prøver, opprettes det automatisk elementer i vurderingsboken.

The Create option from the add content button opens up a create item menu.

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil legge til prøver. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Prøve. Ny prøve-siden åpnes.

Du kan også utvide eller opprette mapper eller læringsmoduler og legge til prøver.

Mer om hvordan du oppretter prøver