Vill du ta reda på vad dina deltagare behöver hjälp med?

Se Frågor från deltagare om uppgifter. Använd sedan webbläsarens bakåtfunktion för att återvända till detta ämne.

Hur skapar jag uppgifter?

Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

 1. Gå till menyn Granskningar, välj alternativet Uppgift och ange namn på uppgiften, instruktioner och bifoga de filer som kursdeltagarna behöver. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text och lägga till filer. Du kan även lägga till filer under Uppgiftsfiler.
 2. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Content Collection. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 3. Alternativt väljer du en Förfallodag. Uppgifter med inlämningsdag inställd visas automatiskt i kurskalendern.
 4. Under Bedömning anger du en siffra i Möjliga poäng och lägger eventuellt in bedömningskriterier. Du kan expandera avsnittet och ställa in sådant som anonym bedömning, hur resultatet ska visas och antalet försök. Du kan tillåta fler än ett försök med en uppgift.
 5. När du är färdig med uppgiften gör du den tillgänglig för kursdeltagarna. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en uppgifts tillgänglighet utan endast när uppgiften visas.
 6. Klicka på Skicka.

Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

 • Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat.
 • Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter.

Mer om gruppuppgifter


Hur skapar jag uppgifter?

Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial. Deltagare kan komma åt sitt arbete bredvid det innehåll de behöver, precis när de behöver det. Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du har gjort uppgifterna synliga.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Välj plustecknet där du vill lägga till en uppgift på kursinnehållssidan. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Uppgift . Sidan Ny uppgift öppnas.

Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till en uppgift.

När du skapar en uppgift skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

Efter hand som du lägger upp uppgiftsresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en utvärdering, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat via utvärderingslänken på sidan Kursinnehåll.

Mer information om uppgifter

Mer om gruppuppgifter


Hur bedömer jag uppgifter?

Du kan välja var du vill börja bedöma.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Vill du se hur många uppgifter som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina kursers bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter sorteras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se uppgifter som är klara för bedömning eller vilka uppgifter som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Eller så kan du klicka på en uppgift på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Se en video om automatiserad återkoppling


Kan jag redigera, sortera om eller radera utvärderingar?

Ja! Du kan dra och släppa uppgifter till olika platser i kursöversikten, samt redigera eller ta bort uppgifter!

Mer information om att redigera utvärderingar


Hur använder jag SafeAssign?

SafeAssign är en tjänst för att upptäcka plagiering som du kan aktivera i utvärderingar och prov.

 1. Öppna uppgiften som du vill använda SafeAssign i. Gå till Uppgiftsinställningar och välj Aktivera originalitetsrapport. Välj om du vill låta deltagare visa originalitetsrapporten för sina försök.
 2. När elever påbörjar sina inlämningar börjar SafeAssign automatiskt analysera försöket och bilagorna. När originalitetsrapporten bearbetas visas det här meddelandet: Rapport genereras ... Du kan se originalitetsrapporten i inlämningslistan när den är färdig. Välj ett försök för att visa originalitetsrapporten tillsammans med inlämningens innehåll.
 3. Procentsatser visas i panelen SafeAssign-originalitetsrapport. SafeAssign analyserar alla delar av försöket, inklusive textsvar och bilagor. Välj en post i listan Originalitetsrapport för att visa detaljerade resultat i ett nytt fönster.

Mer information om SafeAssign