Exportera och arkivera din kurs

Du kan exportera ditt kursinnehåll för framtida bruk. Följande innehåll ingår i ett export-/arkivpaket:

  • Kursinnehåll
  • Kriterier som är kopplade till uppgifter
  • Kalenderhändelser, inklusive kontorstider och kursschema
  • Diskussioner
  • Inställningar för Kursadministration och resultat
  • Manuella objekt i kursadministration och resultat
  • Överensstämmelser för målsättningar
  • Närvaro endast för arkiv
  • Kursanslag

På sidan Kursinnehåll ska du öppna menyn till höger ovanför innehållslistan. Välj Exportera kurspaket.

Systemet frågar om du vill inkludera data om deltagaraktivitet i exporten, som är ett arkiv. I data om deltagaraktivitet ingår uppgiftsinlämningar, resultat, närvarodata och diskussionsinlägg. Klicka på Ja om du vill inkludera studentinskrivning och studentdata. Välj Nej om du enbart vill kopiera innehållet utan deltagarinskrivning och -data.

Även om du väljer att inkludera deltagarinskrivning och -data, läggs inte den informationen till i en annan Ultra-kurs om du väljer att importera innehållet. Administratörer kan återställa ett arkivpaket, och då finns samtliga deltagarinskrivningar och -data bevarade.

När export- och arkivpaketet är klart visas zip-filen. Klicka på filnamnet för att ladda ner paketet till din dator.

Export- och arkivpaket laddas ner som komprimerade zip-filer och importeras eller återställs i samma format. Du bör inte packa upp ett paket eller ta bort filer från det eftersom det kan leda till att innehållet inte kan importeras korrekt.

Dela kursmaterial

Om du vill dela ditt kursinnehåll med andra lärare kan du skicka zip-filen till dem. Lärare kan importera zip-filen till en av sina kurser eller så kan en administratör återställa ett arkivpaket. Allt innehåll är dolt för deltagarna så att du eller en annan lärare kan ange om det ska vara synligt.

Mer information om att importera kursinnehåll