Importera kursinnehåll

Du kan importera ett kurspaket från en tidigare kurs eller från en annan lärare. När du importerar innehåll överförs allt innehåll på en gång. Denna information gäller även organisationer.

Du kan också importera ZIP-filer med frågepooler eller andra frågeresurser till din Ultra-kurs. Frågepoolerna i Original-kursvyn visas som frågebanker efter konverteringen.

Exportera/importera skapar en närvarokolumn som du inte kan ta bort, men inga närvarodata läggs till.

Mer om närvaro och export/import

Importera innehåll

På sidan Kursinnehåll ska du öppna menyn till höger ovanför innehållslistan. Välj Importera innehåll > importera kursinnehåll och markera det kurspaket som du vill ladda upp från din dator. Allt innehåll i paketet importeras till din kurs. Det nya innehållet visas i slutet av innehållslistan. Importen inkluderar inte deltagarinskrivningar eller -data, till exempel diskussionsaktivitet och resultat.

Det går bara att importera komprimerade filer. Filtyper som stöds är ZIP och IMSCC.

Du kan också importera filer från molnlagring och lägga till innehåll från Content Collection.

När innehållet importeras visas ett meddelande i innehållslistan.

Vill du kopiera enskilda delar av innehållet? Mer information om hur du kopierar innehåll mellan kurser.

Panelen Importinformation

När arbetsflödet har slutförts visas en siffra om vissa objekt från Original-kursvyn inte importerades till Ultra-kursvyn.

Klicka på sifferlänken längst ner på skärmen för att granska en lista över innehåll som har flaggats av systemet. En panel öppnas. Välj ett objekt för mer information. Klicka på X:et i det övre, svarta fältet för att gå tillbaka till listan i panelen.