This information applies only to the Ultra Course View.

Bygga upp en utbildning? Du behöver inte börja från grunden.

Det tar tid och kräver noggrann planering att skapa innehåll för dina kurser. Om du har hand om flera kurser som använder liknande innehåll kan du kopiera innehållsobjekt och mappar mellan kurser och därmed spara tid. I Ultra-kursvyn kan du kopiera innehåll från andra kurser där du undervisar så att du inte behöver börja från början.

Du kan kopiera hela kurser och/eller välja enskilda objekt från andra kurser där du undervisar eller som du har undervisat förut. Du kan även kombinera objekt från flera kurser med en fullständig kurskopia eller kopior av enskilda objekt genom att markera kryssrutorna.

Denna information gäller även organisationer.

Läs mer om att

Vill du veta hur du kan migrera kurser från Canvas, Brightspace eller Moodle i stället? 


Kopiera en hel kurs

På sidan Kursinnehåll klickar du på menyn med tre punkter bredvid sökalternativet på sidan Kursinnehåll. Klicka på Kopiera objekt i rullgardinsmenyn.

Image of the More options menu on the Course Content page with Copy Items highlighted

En lista över dina kurser visas. Om kursen du letar efter inte finns på första sidan kan du använda pilarna för att navigera eller använda sökfältet. Du kan även söka efter organisationer genom att klicka på fliken Organisationer.

Markera en kryssruta bredvid kursens namn för att kopiera hela kursen.

Image of the Copy Items page, with the checkbox beside one course selected

Du kan inte kopiera hela kursen från den kurs som du arbetar i. Se till att du har lämnat kursen du vill göra en fullständig kurskopia av innan du kopierar.

När du gör en fullständig kopia av en kurs bevaras alla inställningar (inklusive inlämningsdagar, synlighetstillstånd och publiceringsvillkor). Men kurslänkar i lärmoduler med påtvingad sekvens kan inte kopieras. Detta hindrar användare från att navigera utanför det påtvingade sekvensalternativet. När en kurslänk kopieras kopieras även allt kopplat innehåll.

Klicka på Starta kopiering.

Kopiorna bearbetas i kö. Den snurrande symbolen som visas längst ner på sidan Kursinnehåll är en valideringskontroll. Du behöver inte vara kvar på sidan Kursinnehåll för att kopian ska kunna behandlas. Du kan kontrollera om en kopia har slutförts genom att gå till menyn Fler alternativ på sidan Kursinnehåll och välja Kursuppgifter och loggar.

Image of the Course Content page with Course Tasks and Logs highlighted on the More options menu

Se en video om kopiering av innehåll i Blackboard Learn

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: Kopiera innehåll i Blackboard Learn 


Kopiera enskilda kursobjekt

På sidan Kursinnehåll klickar du på menyn med tre punkter bredvid sökalternativet på sidan Kursinnehåll. Klicka på Kopiera objekt i rullgardinsmenyn.

Image of the More options menu on the Course Content page with Copy Items highlighted

En lista över dina kurser visas. Om kursen du letar efter inte finns på första sidan kan du använda pilarna för att navigera eller använda sökfältet. Du kan även söka efter organisationer genom att klicka på fliken Organisationer.

Klicka på pilen bredvid namnet på en kurs för att se objekt som kan kopieras. Följande kategorier är tillgängliga: 

  • Innehåll: Objekt som listas på fliken Innehåll för kursen.
  • Diskussioner: Objekt som listas på fliken Diskussioner för kursen.
  • Frågebanker: Alla tillgängliga frågebanker för kursen.
  • Kriterier: Alla tillgängliga kriterier för kursen.
  • Resultatscheman: Alla tillgängliga resultatscheman för kursen.

Detta är fortfarande en kopia av ett enskilt objekt, även om du markerar alla kryssrutorna. Kopiering av enskilda objekt bevarar inte publiceringsvillkor och synlighetstillstånd. Om du vill bevara dessa inställningar går du tillbaka till kurslistan och markerar kryssrutan bredvid kursens namn och väljer sedan Starta kopiering för att kopiera hela kursen.

Klicka på en kategori för att visa objekt som kan kopieras. Markera sedan kryssrutorna för de objekt som du vill kopiera. Innehåll anges automatiskt som Dolt för deltagare om du kopierar enskilda objekt till din kurs.

Image of the Copy Items page, with several categories of course item selected whereas others are not

Granska alla kopierade objekt för att vara säker på att deltagarna bara ser det innehåll du vill visa och att inlämningsdagarna stämmer. Du kan använda batchredigering för att uppdatera all synlighet och alla inlämningsdagar på en gång. Det finns mer information om funktionen i ”Batchredigera”.

Kurslänkar i lärmoduler med påtvingad sekvens kan inte kopieras. Detta hindrar användare från att navigera utanför det påtvingade sekvensalternativet. När en kurslänk kopieras kopieras även allt kopplat innehåll. LTI-objekt kan inte heller kopieras genom kopiering av enskilda kursobjekt. Kopiera hela kursen om du vill kopiera ett LTI-objekt.

 Välj Starta kopiering

Kopiorna bearbetas i kö. Den snurrande symbolen som visas längst ner på sidan Kursinnehåll är en valideringskontroll. Du behöver inte vara kvar på sidan Kursinnehåll för att kopian ska kunna behandlas. Du kan kontrollera om en kopia har slutförts genom att gå till menyn Fler alternativ på sidan Kursinnehåll och välja Kursuppgifter och loggar.

Image of the Course Content page with Course Tasks and Logs highlighted on the More options menu

Kopiera från Original-kursvyn

En lista över dina kurser visas. Om kursen du letar efter inte finns på första sidan kan du använda pilarna för att navigera eller använda sökfältet. Du kan även söka efter organisationer genom att välja fliken Organisationer. Det finns mer information om att kopiera en hel kurs eller ett enskilt kursobjekt i ”Kopiera en hel kurs” och ”Kopiera enskilda kursobjekt” ovan.

Alternativet Kopiera innehåll är inte tillgängligt för kurser i Ultra-förhandsgranskningsläget. Du kan bara kopiera innehåll från andra kurser i Ultra-kursvyn. Om du vill kopiera en kurs i Ultra-förhandsgranskningsläget kan du återställa konverteringen till Original-kursvyn eller slutföra konverteringen till Ultra-vyn.

Engagemangsdata inkluderas inte när du kopierar en kurs till en ny eller befintlig kurs.

I tabellen nedan beskrivs hur innehållstyper konverteras från Original-kursvyn till Ultra-kursvyn. Objekt med etiketten Ej tillgängligt konverteras inte. Dessa objekt kan inte väljas för kopiering eller flaggas som undantag.

Innehållstyper och funktioner som stöds
INNEHÅLLSTYPER I ORIGINAL-KURSVYNKONVERTERAS TILLFULLSTÄNDIG KOPIERING AV KURSKOPIA AV ENSKILT OBJEKT
KursbanderollKursbildJANEJ
Innehållsyta i kursmenynMappJAJA
Tomma sidor i kursmenynDokumentJAJA
Modulsida i kursmenyEj relevantEj relevantEj relevant
Länk till verktyg i kursmenyEj relevantEj relevantEj relevant
Kurslänk i kursmenyEj relevantEj relevantEj relevant
Underrubrik i kursmeny Ej relevantEj relevantEj relevant
Avdelare i kursmenyEj relevantEj relevantEj relevant
ObjektDokumentJAJA
FilFilJAJA
LjudFilJAJA
BildFilJAJA
VideoFilJAJA
WebblänkWebblänkJAJA
LärmodulLärmodulJAJA
LektionsplanMappJAJA
KursöversiktEj relevantEj relevantEj relevant
Innehållspaket (SCORM)SCORM-paketJAJA
InnehållsmappMappJAJA
Tom sidaDokumentJAJA
Flickr MashupWebblänkJAJA
ProvProvJAJA
FrågepoolFrågebankJAJA
EnkätFormulärJAJA
UppgiftUppgiftJAJA
Själv- och kamratgranskningEj relevantEj relevantEj relevant
BloggEj relevantEj relevantEj relevant
LoggbokLoggbokJAJA
Wiki-webbplatserEj relevantEj relevantEj relevant
Diskussionsforum med "tillåt medlemmar att skapa nya trådar" markerat.DiskussionJANEJ
Diskussionsforum med ”tillåt medlemmar att skapa nya trådar” omarkerat.MappJANEJ
Diskussionstrådar i ett forum med ”tillåt medlemmar att skapa nya trådar” omarkerat.DiskussionJANEJ
AnslagAnslagJAJA
MålMålJANEJ
KriterierKriterierJAJA
KategorierKategorierJANEJ
BedömningsschemanBedömningsschemanJAJA

Problem och undantag vid kopiering av innehåll

Om systemet stöter på problem med en innehållskopia visas en felrapport överst på sidan Kursinnehåll. Klicka på Visa undantag om du vill veta mer om varför innehållet inte kunde kopieras. De flesta undantag är inte betydande och kräver ingen justering från din sida. På panelen Undantagsrapport kan du visa undantag efter kategori. Klicka på en kategori för att se en lista över objekt som inte har kopierats och en kort förklaring.  För vissa undantag kan du behöva skapa objektet manuellt i din nya kurs. Enkäter och wikis konverteras till exempel inte från Original till Ultra. Det kan vara en bra idé att ersätta enkäter med Google- eller Microsoft-formulär. För wikis kan det vara en bra idé att använda en Microsoft- eller Google-integrering för samarbete.


Kapsla innehåll och utjämningslogik i Ultra

Med innehållskapsling avses hur innehållsobjekt kan inneslutas i andra innehållsobjekt på sidan Kursinnehåll. Kurser i Ultra-kursvyn stöder upp till tre hierarkinivåer på sidan Kursinnehåll som standard. En mapp i en mapp är till exempel två nivåer. En mapp i en mapp i en lärmodul är ett exempel på tre nivåer. Detta skiljer sig från den original-kursvyn, som inte hade några begränsningar för antalet nivåer som kunde användas. Den här ändringen underlättar kursstrukturerna för att förbättra deltagarupplevelsen. Ditt lärosäte kan välja att lägga till ytterligare en nivå av kapsling av innehåll. Fråga din Ultra-administratör om ditt lärosäte använder det här alternativet. Det finns mer information om konvertering i ämnet ”Konvertera kurser till Ultra – masskonvertering”.

Med utjämningsprocessen avses hur objekt kan flyttas när de kopieras, importeras eller konverteras till Ultra-kurser. Processen flyttar objekt med ett djup som är större än två till den lägsta nivån som stöds i Ultra-kurser.

Image of two content items nested within a learning module

För lärosäten som har valt ett djup på tre nivåer flyttas objekt med ett djup som är större än tre till den lägsta nivån som stöds.

Detta kan orsaka utmaningar när du konverterar en kurs från den original-kursvyn till Ultra-kursvyn. Innehåll på djupare nivåer flyttas till den lägsta nivån som stöds i Ultra-kursvyn. Mappar flyttas till den högsta nivå som krävs för att säkerställa att underordnade objekt inte flyttas.