Een cursus exporteren en archiveren

Door de gebruiker gemaakte export- en archiefpakketten verlopen en worden deze 30 dagen na de aanmaakdatum automatisch verwijderd. Je krijgt een melding van de verloopdatum wanneer ze een cursus maken, downloaden en in de lijstweergave met cursuspakketten voor de cursus.

Je kunt de inhoud van een cursus exporteren voor gebruik op een later moment. Deze inhoud wordt opgenomen in een export-/archiefpakket:

  • Cursusinhoud
  • Rubrieken die zijn gekoppeld aan opdrachten
  • Agenda-activiteiten, inclusief je kantooruren en het cursusschema
  • Discussies
  • Cijferlijstinstellingen
  • Handmatige cijferlijstitems
  • Overeenstemmingen met doelen
  • Alleen aanwezigheid voor archieven
  • Cursusmededelingen

Op de pagina Cursusinhoud open je het menu aan de rechterkant boven de Inhoudslijst. Selecteer Cursuspakket exporteren.

Er wordt gevraagd of je activiteitsgegevens van studenten wilt opnemen in je export, die uit een archief bestaat. Activiteitsgegevens van studenten bevatten inzendingen van opdrachten, cijfers, aanwezigheidsgegevens en discussieberichten. Selecteer Ja als je de inschrijvingsgegevens en andere gegevens van studenten wilt opnemen. Selecteer Nee als je alleen de inhoud wilt kopiëren, zonder die extra gegevens.

Zelfs als je ervoor kiest om de inschrijvingsgegevens en andere gegevens van studenten te exporteren, worden die gegevens niet toegevoegd aan een andere Ultra-cursus als je de inhoud gaat importeren. Beheerders kunnen een archiefpakket terugzetten en dan blijven alle inschrijvingsgegevens en andere gegevens van studenten intact.

Wanneer het export- of archiefpakket klaar is, zie je een ZIP-bestand. Selecteer de bestandsnaam om het pakket naar je computer te downloaden.

Export- en archiefpakketten worden gedownload als gecomprimeerde ZIP-bestanden en worden geïmporteerd of teruggezet in dezelfde indeling. Als je een pakket uitpakt of bestanden uit het pakket verwijdert, kan het pakket niet goed worden geïmporteerd.

Cursusmateriaal delen

Als je de inhoud van een cursus wilt delen met andere cursusleiders, kun je ze het ZIP-bestand sturen. De cursusleider kan het ZIP-bestand dan importeren in een eigen cursus of een beheerder kan een archiefpakket terugzetten. Alle content wordt verborgen voor studenten, zodat jij of een andere cursusleider de zichtbaarheid kan bepalen.

Meer informatie over het importeren van cursusinhoud