Allgludo ac archifo eich cyrsiau

Gallwch allgludo cynnwys eich cwrs i’w ddefnyddio yn y dyfodol. Cynhwysir y cynnwys hwn mewn pecyn allgludo/archifo:

  • Cynnwys y cwrs
  • Cyfeirebau sy'n gysylltiedig ag aseiniadau
  • Digwyddiadau calendr, gan gynnwys oriau swyddfa ac amserlen cwrs
  • Trafodaethau
  • Gosodiadau’r llyfr graddau
  • Eitemau llawlyfr Llyfr Graddau
  • Aliniadau nodau
  • Presenoldeb ar gyfer archifau yn unig
  • Cyhoeddiadau cwrs

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys. Dewiswch Allgludo Pecyn y Cwrs.

Mae’r system yn gofyn a ydych am gynnwys data gweithgarwch myfyrwyr yn eich allforyn, sydd yn archif. Mae data gweithgarwch myfyrwyr yn cynnwys cyflwyniadau aseiniadau, graddau, data presenoldeb, a phostiadau trafod. Dewiswch Ie os ydych am gynnwys data cofrestru myfyrwyr a data myfyrwyr. Dewiswch Na os ydych am gopïo’r cynnwys yn unig heb y data cofrestru a’r data myfyrwyr.

Hyd yn oed os nad ydych yn dewis cynnwys data cofrestru a data myfyrwyr, nid yw’r wybodaeth honno’n cael ei hychwanegu i gwrs Ultra arall os ydych yn dewis mewngludo’r cynnwys. Gall gweinyddwyr adfer pecyn archifo a bydd yr holl data cofrestru a data myfyrwyr yn gyflawn.

Pan fydd y pecyn archif neu allgludo yn barod, mae’r ffeil ZIP yn cynnwys. Dewiswch enw’r ffeil i lawrlwytho’r pecyn i’ch cyfrifiadur.

Lawrlwythir pecynnau allgludo ac archif fel ffeiliau ZIP cywasgedig ac fe'u mewngludir neu hadferir yn yr un fformat. Peidiwch â dadsipio pecyn neu ddileu ffeiliau o'r pecyn, gan na fydd y cynnwys yn mewngludo’n gywir wedyn.

Rhannu deunydd cwrs

Os ydych am rannu eich cynnwys cwrs gyda hyfforddwyr eraill, gallwch anfon y ffeil ZIP iddyn nhw. Gall hyfforddwyr fewngludo’r ffeil ZIP i un o’u cyrsiau neu gall gweinyddwr adfer pecyn archif. Mae’r holl gynnwys wedi'i guddio rhag myfyrwyr fel y gallwch chi neu hyfforddwr arall osod gweladwyedd.

Mwy ar fewnforio cynnwys y cwrs