Eksporter og arkiver emnet ditt

Du kan eksportere emneinnhold hvis du vil bruke det igjen senere. Følgende innhold inkluderes i eksporter/arkiver-pakker:

  • Emneinnhold
  • Vurderingsmatriser som er tilknyttet oppgaver
  • Kalenderaktiviteter, deriblant kontortid og emneplanen
  • Diskusjoner
  • Innstillinger for vurderingsbok
  • Manuelle elementer i vurderingsboken
  • Innrettinger av mål
  • Deltakelse bare for arkiveringer
  • Emneoppslag

Emneinnhold-siden, kan du åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Eksporter emnepakke.

Systemet spør om du vil ta med data om studentaktivitet i eksporten, som er et arkiv. Studentaktivitetsdata inkluderer oppgaveinnsendinger, vurderinger, deltakelsesdata og diskusjonsinnlegg. Velg Ja hvis du vil inkludere studentpåmelding og studentdata. Velg Nei hvis du bare vil kopiere innholdet uten studentpåmelding og studentdata.

Studenttilknytninger og studentdata blir ikke lagt til i andre Ultra-emner du importerer innholdet til, selv om du velger å inkludere det i eksporten. Administratorer kan gjenopprette arkivpakker, og da er alle studenttilknytninger og studentdata intakte.

Når eksporten eller arkivpakken er klar, vises det en ZIP-fil. Velg filnavnet for å laste den ned på datamaskinen du bruker.

Eksporter og arkiver-pakker lastes ned som komprimerte ZIP-filer, og de importeres eller gjenopprettes i samme format. Du må ikke pakke ut eller slette filer fra slike pakker. Da importeres ikke innholdet på riktig måte.

Del emnemateriell

Hvis du vil dele emneinnhold med andre lærere, kan du sende dem en slik ZIP-fil. De kan så importere den i emnene sine. Eventuelt kan en administrator gjenopprette en arkivpakke. Alt innhold er skjult for studentene, så du eller andre undervisere kan angi synligheten.

Mer om import av emneinnhold