Kan mitt kursinnehåll visas i Blackboard-appen?

Ta reda på om ditt Blackboard Learn-kursinnehåll stöds i Blackboard-appen för kursdeltagare. Lärare kan skapa innehåll med mobilen i åtanke så att deltagarna får den optimala mobila upplevelsen.

Den här informationen gäller även för kursinnehållsstöd i Blackboard Instructor-appen. De flesta funktionerna på listan finns i Blackboard Instructor, förutom push-aviseringar och huvudmenyfunktioner som till exempel förfallodatum och aktivitetsflöde.

Innehållstyper

Innehållstyper som stöds internt visas i Blackboard-appen i stället för att öppnas på en webbsida. Med internt stödda funktioner får deltagarna den bästa erfarenheten av Blackboard-appen.

Innehållstyper som inte stöds på enheten öppnas i Blackboard-appens webbläsare. Till exempel öppnas bloggar från Original-kurser i en webbläsarvy i appen istället för i ett separat ChromeTM- eller Safari®-fönster. Undantaget till detta är Collaborate, som alltid öppnas i ett separat webbläsarfönster.

I den här tabellen listas funktioner i Blackboard Learn och om de stöds i Blackboard-appen.

Innehållstyper som stöds i Blackboard-apparna
Innehållstyp Support
Aktivitetsflöde Lokal support. Aktivitetsflödet visas i appen för Blackboard-system, både i Original- och Ultra-upplevelsen.

Mer information om aktivitetsflödet i Blackboard-appen

Anslag Lokal support.

Anslag i Blackboard-appen

Uppgifter Lokal support.

Uppgifter i Blackboard-appen

Ljud Lokal support. Filtyper som stöds beror på enhetens operativsystem.
Tom sida Ingen lokal support. Tomma sidor startas på en webbsida. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
bloggar Ingen lokal support. Det här verktyget öppnas i ett webbläsarfönster. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Kalendern Partiell support. Det finns ingen kalendersida i Blackboard-appen, men deltagarna har åtkomst till inlämningsdagar och aktivitetsflödet i basnavigeringen så att de kan se samlad information för alla sina kurser.

Inlämningsdagar i Blackboard-appen

Collaborate Ingen lokal support. Du kan starta Blackboard Collaborate Ultra-sessioner från Blackboard mobilappar om det finns en länk i en kurs. Du dirigeras till en webbläsare för att gå med i sessionen. Collaborate med Original-gränssnittet stöds inte på mobila webbläsare.

Mer information om Collaborate och Blackboard-mobilappar

Innehållsmapp Lokal support. Beskrivningar visas inte.
Konversationer Ingen lokal support. Klassamtal om tester, uppgifter och dokument i Ultra-kurser stöds inte i appen.
Kurslänkar Lokal support. Beskrivningar visas inte. Innehållstyper som stöds lokalt kommer också att öppnas lokalt när de hämtas från en kurslänk. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Kursmeddelanden Ingen lokal support. Kursmeddelanden visas inte i appen eller appaviseringarna.
Sida för kursverktyg Ingen lokal support. På sidan för kursverktyg hittar du länkar till alla tillgängliga verktygstyper för en kurs. Kursmenylänkar till sidan med kursverktyg visas inte i appen. Vid all kurslänksnavigering kommer sidan med kursverktyg att öppnas i programmets webbläsare. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Diskussioner Lokal support.

Diskussioner i Blackboard-appen

Filer Lokal support. Filtyper som stöds beror på enhetens operativsystem.
Resultat Lokal support.

Resultat i Blackboard-appen

Grupper Ingen lokal support. Grupper stöds inte. Det omfattar även gruppdiskussionsforum och gruppuppgifter.
Bild Lokal support. Filtyper som stöds beror på enhetens operativsystem.
Objekt Lokal support. Filbilagor i objekt stöds, men de typer som stöds beror på enhetens operativsystem.
Loggböcker Ingen lokal support. Det här verktyget öppnas i ett webbläsarfönster. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Lärmoduler Delvis stöd (Original-kurser). Lärmoduler för Original-kurser fungerar delvis i de mobila apparna. Användare kan inte se modulens innehållsförteckning på samma sätt som i en webbläsare. Innehåll listas på liknande sätt som i en innehållsmapp.

Fullständigt stöd (Ultra-kurser). Ultra-kurser i en modul stöds fullt ut i mobilappar och har förbättrade funktioner och förloppsindikatorer.

Lärmoduler i Blackboard-appen

Lektionsplaner Lokal support. Innehåll listas på liknande sätt som i en innehållsmapp. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Lokalisering Lokal support.

Mer information om lokalisering i Blackboard-appen

LTI-verktyg Partiell support. Länken öppnas i appens webbläsare och det finns infrastruktur på plats för att underhålla användarens session vid installationen. Webbläsaren i appen stöder eventuellt inte alla nödvändiga tekniker för att hantera innehåll som förväntat.

Vi garanterar inte att verktyg från tredje part, inklusive byggblock eller Blackboard Learn-anpassningar, kommer att fungera som önskat i Blackboard-appen.

Modulsida Ingen lokal support. Modulsidor startas på en webbsida. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Verktyg för partnermoln Lokal support. Innehåll och verktyg för partnermoln öppnas i apparna.
Push-aviseringar Lokal support.

Push-aviseringar i mobilapparna

Kriterier Lokal support. Deltagare kan se kriterier i appen för uppgifter (båda kursvyer) och bedömda diskussioner (endast Original-kurser). Deltagare måste öppna kursen i en webbläsare för att se alla kriterier, om de har gjorts tillgängliga av läraren. Kriterier är inte tillgängliga i appen för testfrågor eller verktyg som inte stöds i appen, till exempel bloggar, loggböcker och wikisidor.

Mer information om uppgifter i Blackboard-appen

Mer information om diskussioner i Blackboard-appen

SCORM Partiell support. SCORM-paket öppnas i webbläsaren i appen för både Ultra- och Original-kurser. Uppdateringar i Learn Q4 2017 och i de mobila apparna (Blackboard 4.5 och Blackboard Instructor 2.10) ger en avsevärd förbättring av SCORM-stöd för mobilappar. SCORM-inlämningsdagar finns tillgängliga i apparna för Ultra-kurser. Inlämningsdagar blir tillgängliga för Original-kurser med en kommande* B2-uppdatering.
Enkäter Ingen lokal support. Enkäter öppnas på en webbsida. Detta är dock inte en inlämningsmetod som stöds officiellt. För enkäter som öppnas på en webbsida rekommenderar vi att du öppnar kursen i en webbläsare. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Kursbeskrivning Ingen lokal support. Kursbeskrivningens innehållstyp startas på en webbsida. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.
Prov Lokal support. Tester kan göras och skickas från appen. För testtyper som inte stöds visas endast testdetaljer, och användare omdirigeras då för att öppna testet i en webbläsaren istället.
Bild Lokal support. Filtyper som stöds beror på enhetens operativsystem.
Webblänkar Lokal support. Beskrivningar och bifogade filer visas inte. Användaren tas direkt till webbplatsen. Funktionen hos målets webbplats kan påverkas av enhetens operativsystem och begränsningar i webbläsaren i programmet.
Wiki-webbplatser Ingen lokal support. Det här verktyget öppnas i ett webbläsarfönster. Funktionen är endast tillgänglig för Original-kursvyn.

Redigerarfunktioner

Blackboard-appen stöder ett antal HTML- och CSS-funktioner från Blackboard Learns redigerare på iOS-, Android- och Windows-plattformar.

Detaljerad lista över HTML-taggar och platser med stöd för appen

Lärare kan använda bifogade filer så som PPT, DOC eller PDF för att vara säker på att formateringen inte ändras när de visas i Blackboard-appen.

Formatering i utvärderingsinstruktioner

I nuläget rekommenderar vi att lärare och kursbyggare använder oformaterad text i instruktioner för tester och uppgifter för att vara säker på att instruktionerna visas på bästa sätt för deltagare i Blackboard-appen. En del formatering som stöds för andra innehållstyper visas inte i deltagarnas instruktioner.


Anpassad publicering, villkorlig tillgänglighet, och granskningsstatus

Blackboard-appen stöder för närvarande inte Original-kursfunktionen Markera som granskad. Deltagare måste öppna en kurs i en webbläsare för att kunna använda den här funktionen om läraren har gjort den tillgänglig för ett innehållsobjekt.

Blackboard-appen stöder Anpassad publicering (Original-kurser) och Villkorlig tillgänglighet (Ultra-kurser) av innehåll, där lärare kan göra innehållet tillgängligt endast för deltagare som uppfyller vissa villkor.

Mer information om hur du publicerar innehåll för deltagare


Inbäddade media och mashups

Flickr®, SlideShare, YouTube™ och andra mashup-verktyg fungerar bäst då de läggs till som inbäddade mashups i redigeraren. Lärare bör kolla hur media visas i appen och göra justeringar vid behov.

Steg för Ultra-kurser:

 1. Välj plustecknet på sidan Kursinnehåll.
 2. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Dokument. Sidan Nytt dokument öppnas.
 3. Ge dokumentet ett namn.
 4. Välj Lägg till innehåll och an vänd knapparna i textredigeraren för att infoga bilder eller videoklipp från webben. Du kan även välja plustecknet för Infoga innehåll för att infoga webbinnehåll så som YouTube-videoklipp.

Media som inte stöds

 • Det finns i dagsläget inget stöd för Kaltura media som använder Kaltura B2 och Mashup-verktyget.
 • Mediefiler som bäddats in i bifogade filer fungerar inte. En mp4-bilaga och en html-bilaga fungerar till exempel, men det går inte att bädda in mp4-referensen i en bifogad html-fil.
 • Andra videotjänster från tredjepart ger inkonsekventa resultat beroende på formatering.
 • Filpaket som använder index.html med tillgångsfil i bunt stöds inte.

Media som stöds

 • LTI-videor från tredjepartsleverantörer, så som Kaltura, stöds som LTI-verktygslänkar.
 • LTI-videor från tredjepartsleverantörer kan även bäddas in i dokument och utvärderingar för Ultra-kurser. Detta stöds endast i Blackboard-appen och stöds inte i Blackboard Instructor för tillfället.
 • Verktyg för partnermoln stöds i mobilapparna.

SCORM-innehåll

SCORM-paket öppnas i webbläsaren i appen för både Ultra- och Original-kurser. Lärare kan använda de här tipsen för att få den bästa användarupplevelsen av SCORM-innehåll i apparna.

 • Redigera avancerade alternativ för SCORM-spelaren för att säkerställa att SCORM-spelaren för paketet är konfigurerad till att spela upp innehåll i ramen och inte i ett nytt fönster.
 • Uppdatera SCORM-paketet för att se till att det fungerar bra på mindre enheter och skärmar.
 • Minimera användningen av JavaScript och andra skriptspråk för att ge maximalt stöd. Det är troligare att de grundläggande SCORM-paketen med bara HTML och CSS fungerar som väntat.
 • Testa SCORM-innehåll i appen innan du gör det tillgängligt för deltagare.

Uppdateringar i Learn Q4 2017 och i de mobila apparna (Blackboard 4.5 och Blackboard Instructor 2.10) ger avsevärda förbättringar av SCORM-stöd för mobilappar.

SCORM-inlämningsdag

SCORM-inlämningsdagar finns tillgängliga i apparna för Ultra-kurser. Inlämningsdagar blir tillgängliga för Original-kurser med en kommande* B2-uppdatering.

 • Stöds i Blackboard Learn SaaS 3600.0.0 +
 • SHMH-miljöer kräver en kommande* B2-uppdatering för att få fullständigt stöd för de senaste förbättringarna. Före B2-uppdateringen kommer SCORM-innehåll att fungera på följande sätt:
  • Bedömda SCORM-objekt behandlas som icke-bedömda SCORM-objekt
  • SCORM-objekt visas inte i Inlämningsdag inom enskilda kurser
  • Det går inte att klicka på SCORM-objekt i huvudmenyns Inlämningsdag för alla kurser

Prov

Blackboard-appen stöder dessa provfunktioner:

 • Alla frågetyper
 • Tidsbestämda utvärderingar
 • Fullständig redigerare för svar
 • Bifoga filer från enhet eller molnlagring
 • RTF-text och media visas korrekt i appen
 • Möjlighet att se lärarens återkoppling, inklusive återkoppling med multimedia
 • Kriterier
 • Slumpvis frågevy
 • Frågebanker
 • Åtkomstkoder

Blackboard-appen stöder inte dessa provfunktioner:

Beskrivningen och övrig testinformation visas för deltagarna innan de påbörjar ett försök i appen.

Testförsök är tillgängliga för deltagare

När ett Ultra-kurstestresultat har publicerats kan deltagarna se sina resultat och testförsök.  Du kan välja att låta deltagarna se de rätta svaren.

Mer information om Ultra-testinställningar


Uppgifter

Uppgifter stöds lokalt i Blackboard-appen.

Visa

 • Uppgiftsinstruktioner som lärare skriver i en Original-kurs visas i appen när deltagaren påbörjar ett försök.
 • Uppgiftsbeskrivningen som lärare skriver i en Ultra-kurs visas i appens uppgiftsinformation under rubriken Beskrivning. Deltagare kan se beskrivningen innan de påbörjar en uppgift.
 • En del formatering visas inte för deltagare i uppgiftsinstruktioner. I nuläget rekommenderar vi att lärare och kursbyggare använder oformaterad text i uppgiftsinstruktioner för att vara säker på att instruktionerna visas på bästa sätt för deltagare.

Filbilagor stöds. Filtyper som stöds beror på enhetens operativsystem. Det finns en filstorleksbegränsning på 250 MB vid uppgiftsinlämningar.

Portföljinlämningar stöds inte i appen och visas i nuläget för deltagarna på samma sätt som vanliga individuella uppgiftsinlämningar.

Integrering med molnlagring gör det möjligt för deltagare att ladda upp filer från sina molnlagringskonton för uppgifter.

Mer information om molnbaserad fillagring i appen


Diskussioner

Diskussioner stöds internt i Blackboard-appen. Dessa åtgärder stöds i Blackboard-appen.

 • Lägga till bilagor i kursdiskussioner
 • Forumbeskrivning
 • Högsta möjliga resultat och kriterium för ett forum (kriterier visas endast för Original-kurser)
 • Se och skapa trådar *
 • Svara på trådar *
 • Svara på svar *
 • Se lärarnas återkoppling och resultat för forum
 • Se filbilagor till inlägg; filsupport beror på enhetens operativsystem
 • Visa RTF-text och media i inlägg; endast tillgängligt för Original-kurser vid denna tidpunkt
 • Redigera inlägg; om aktiverat av läraren i forumet
 • Ta bort inlägg; om aktiverat av läraren i forumet
 • Antal olästa
 • Diskussioner visas i Inlämningsdatum i huvudmenyn och i kurser

*inkluderar anonyma inlägg

Dessa diskussionsåtgärder stöds inte i Blackboard-appen i nuläget.

 • Lägg till bilaga i Ultra-kursdiskussioner
 • Redigera tråd
 • Ta bort tråd
 • Markera som läst för tråd, posta, svara
 • Antal olästa (endast Windows-enheter)
 • Lägg till taggar eller flagga
 • Uppdateringar visas i aktivitetsflödet
 • Prenumerera på en tråd
 • Kriterier för bedömda diskussioner i Ultra-kurser

Dölja diskussioner på mobilappar

För att dölja kursdiskussioner för användare av mobilappen och webbläsarvyn kan du använda följande metod:

 • I listan Kursinnehåll eller sidan Diskussioner kan du ställa in synligheten för varje diskussion. Du kan inte dölja hela verktyget Diskussioner i appen eller webbvyn, och om du döljer alla diskussioner var för sig kommer verktyget visas som tomt för användarna. 

Push-aviseringar

Blackboard-appen

Typen av push-aviseringar som genereras beror på om ditt lärosäte har Blackboard Learn Original-gränssnittet eller Blackboard Learn Ultra-gränssnittet.

Deltagare kan ändra vilka händelser som skickar push-aviseringar till deras enheter från appen eller i webbvyn av Blackboard Learn med Ultra-gränssnittet.

Mer information om push-aviseringar i Blackboard-appen

Blackboard Instructor

Push-aviseringar dyker endast upp på lärarens enheter vid följande händelser i Ultra-kurser.

 • Nytt innehåll och nya diskussioner tillagda
 • Nya diskussionssvar

Mer information om push-aviseringar i Blackboard Instructor-appen

Lärare kan ändra vilka händelser som skickar push-aviseringar till deras enheter från appen eller i webbvyn av Blackboard Learn med Ultra-gränssnittet.

 • I appens huvudmeny trycker du på Inställningar. Välj push-aviseringar och ställ in inställningar. Ändringar som görs i appen återspeglas i webbvyn för Blackboard Learn och vice versa.
 • Ändra inställningar för push-aviseringar

Anslag

I Blackboard-appen visas kursanslag i de enskilda kurserna.

Meddelanden från skolan kan också visas i Original-kurser om avsändaren har valt att visa anslaget i kurser och organisationer.

Alla kursanslag och systemanslag sammanställs i Blackboard-appens aktivitetsflöde. Systemanslag markeras som Varningar.

När en deltagare avvisar ett kursanslag i aktivitetsflödet är det inte längre tillgängligt i appen på någon enhet. När en deltagare avvisat ett systemanslag är det inte längre tillgängligt i appen på den specifika enheten där deltagaren avvisade systemanslaget.

Tillkännagivanden stöder visning av RTF-text och media i appen. Men lärare kan för närvarande bara skapa tillkännagivanden i RTF-format och media i webbupplevelsen. I appen kan lärare skapa tillkännagivanden med vanlig text.


Lärmoduler

I kurser visar lärmoduler utveckling och stöder villkorlig tillgänglighet och sekventiell vy. Deltagarna kan se alla lärmodulsobjekt, inklusive de som ännu inte är tillgängliga, så att de får en fullständig bild av arbetet i förväg.

Mer information om lärmoduler i Blackboard-appen

Mer information om lärmoduler i Blackboard Instructor-appen


Inlämningsdatum

Dessa innehållsobjekt visas i Inlämningsdag för kurser:

 • Prov
 • Uppgifter
 • Diskussioner
 • SCORM
 • Loggböcker visas i området för inlämningsdag i huvudmenyn och du kan öppna loggboken från den här vyn.
  • I Ultra-kurser visas inte loggböcker i listan med Inlämningsdag eller i Kursinnehåll. I en framtida version* kommer loggböcker visas i kurser. Du kan öppna din kurs i en webbläsare för att visa Ultra-loggböcker som inte har inlämningsdag.

Dessa innehållsobjekt visas inte i Inlämningsdag för Ultra-kurser:

 • LTI-verktyg (tredje part)

Funktionen för inlämningsdatum hämtar information från Blackboard Learns kalenderverktyg, så ditt lärosäte måste ha installerat kalenderns byggblock.


Resultat

Resultat stöds internt i Blackboard-appen. Från Resultat på huvudmenyn kan deltagare se kursresultat och resultat med läraråterkoppling för enskilda objekt.

Dolda resultatkolumner stöds. Kolumner i kursadministration och resultat som dolts från deltagarna visas inte för deltagare i en webbläsare eller i Blackboard-appen.

Följande resultatinformation är inte tillgänglig i Blackboard-appen i nuläget.

 • Filer som bifogats för återkoppling
 • Kommentarer som lagts till vid direktbedömning (Bb Annotate-anteckningar) är inte tillgängliga i Original-kurser, men de är tillgängliga för Ultra kurser.
 • Återkoppling för enskilda svar på frågor visas inte i appen. Det här är den återkoppling som lärare konfigurerar när frågor skapas eller ges för öppna frågor i Original-kurser. Lärare kan välja alternativ för att automatiskt visa den här typen av återkoppling för deltagare när de öppnar försök, men deltagare måste öppna kurserna i en webbläsare på en dator för att kunna se den.

Resultatsida

När deltagare trycker på Resultat på huvudmenyn ser de alla sina kurser. Kursresultat visas för Original-kurser. Kursresultat visas även för Ultra-kurser om läraren konfigurerar det övergripande resultatet.


Bb Annotate

Bb Annotate är ett verktyg för direktbedömning som lärare använder för att lämna återkoppling och anteckningar i inlämnade uppdragsfiler. Lärare kan använda Bb Annotate i webbvyn för Blackboard Learn för både Ultra och Original-kurser. För närvarande stöder Blackboard Instructor-appen endast uppgifter i Original-kurser.

Stöd för Bb Annotate i mobilapparna

Infogad vy av bedömning i deltagarappen

Infogad vy av bedömning i lärarappen


Redigera inställningar för innehåll

Lärare skapar allt kursinnehåll i webbläsarvyn för en kurs, inte i Blackboard Instructor-appen. I appen kan lärare ändra inställningar eller ta bort objekt. De ändringar som görs i appen återspeglas i webbvyn för kursen.

Läs mer om innehållsinställningar i Blackboard Instructor


* Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.