Kommer emneinnholdet mitt til å vises i Blackboard-appen?

Finn ut om emneinnholdet ditt i Blackboard Learn støttes i Blackboard-appen for studenter. Undervisere kan opprette innhold med mobil bruk i tankene, slik at studentene får best mulig opplevelse på mobil.

Denne informasjonen gjelder også for støtte for emneinnhold i Blackboard Instructor-appen. De fleste funksjonene i listen er inkludert i Blackboard Instructor. Unntaket er push-varslinger og hovedmenyfunksjoner som leveringsfrister og aktivitetsstrømmen.

Innholdstyper

Innholdstyper som har innebygd støtte i Blackboard-appen, vises direkte i appen i stedet for at det åpnes en nettside. Studentene får best opplevelse i Blackboard-appen med funksjoner som har innebygget støtte.

Innholdstyper som ikke har innebygget støtte starter i Blackboards egen nettleser i appen. Original-emneblogger åpnes for eksempel i en nettleservisning i appen i stedet for i en separat Chrome-TM- eller Safari®-nettleser. Unntaket til dette er Collaborate, som alltid åpnes i et eget nettleservindu.

Denne tabellen inneholder Blackboard Learn-funksjoner og bruker støttenivå i Blackboard-appen.

Innholdstyper som støttes i Blackboard-appene
Innholdstype Støtte
Aktivitetsstrøm Innebygd støtte: Aktivitetsstrømmen vises i appen for Blackboard-systemene i både Original- og Ultra-opplevelsen.

Mer om aktivitetsstrømmen i Blackboard-appen

Oppslag Innebygd støtte.

Kunngjøringer i Blackboard-appen

Oppgaver Innebygd støtte.

Oppgaver i Blackboard-appen

Lyd Innebygd støtte. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem.
Tom side Ingen innebygd støtte. Tomme sider åpnes som nettsider. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Blogger Ingen innebygd støtte. Dette verktøyet åpnes på en nettside. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Kalender Delvis støtte. Blackboard-appen har ikke noen kalenderside, men studentene kan gå til Leveringsfrister og Aktivitetsstrøm i grunnavigeringen for å se samlet informasjon for alle emnene deres.

Leveringsfrister i Blackboard-app

Collaborate Ingen innebygd støtte. Du kan åpne Blackboard Collaborate Ultra-økter fra Blackboard-mobilappene hvis det finnes en lenke i et emne. Du blir henvist til en nettleser for å bli med i økten. Collaborate med Original-opplevelsen støttes ikke på mobilnettlesere.

Mer om Collaborate- og Blackboard-mobilapper

Innholdsmappe Innebygd støtte. Beskrivelser vises ikke.
Samtaler Ingen innebygd støtte. Appen har ikke støtte for klassesamtaler om prøver, oppgaver og dokumenter i Ultra-emner.
Interne lenker Innebygd støtte. Beskrivelser vises ikke. Innholdstyper med innebygd støtte åpnes også i appen når de åpnes via en emnelenke. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Emnemeldinger Ingen innebygd støtte. Emnemeldinger vises ikke i appen eller i appvarslinger.
Emneverktøy-siden Ingen innebygd støtte. Emneverktøy-siden inneholder lenker til alle verktøytyper som er tilgjengelige i et emne. Emnemenyen har lenker til Emneverktøy-siden som ikke vises i appen. Eventuell emnelenkenavigasjon på Emneverktøy-siden åpnes i nettleseren i appen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Diskusjoner Innebygd støtte.

Diskusjoner i Blackboard-appen

Filer Innebygd støtte. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem.
Vurderinger Innebygd støtte.

Vurderinger i Blackboard-appen

Grupper Ingen innebygd støtte. Grupper støttes ikke. Dette inkluderer forumer for gruppediskusjoner samt gruppeoppgaver.
Bilde Innebygd støtte. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem.
Element Innebygd støtte. Filvedlegg i elementer støttes, men hvilke typer som støttes, avhenger av enhetens operativsystem.
Dagbøker Ingen innebygd støtte. Dette verktøyet åpnes på en nettside. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Læremoduler Delvis støtte (original-emner). Læringsmoduler har begrenset funksjonalitet i mobilappene. Brukerne kan ikke se innholdsfortegnelsene for modulene, som de kan i nettlesere på datamaskiner. Innholdet listes opp på samme måte som i innholdsmapper.

Full støtte (Ultra emner). Læringsmoduler for Ultra-emner støttes fullt ut i mobilappene og har forbedrede indikatorer for funksjonalitet og fremdrift.

Læringsmoduler i Blackboard-appen

Læreplaner Innebygd støtte. Innholdet listes opp på samme måte som i innholdsmapper. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Lokalisering Innebygd støtte.

Mer om lokalisering i Blackboard-app

LTI-verktøy Delvis støtte. Lenken åpnes i nettleseren i appen, og det er implementert infrastruktur for å opprettholde brukerens økt når lenken åpnes. Det kan imidlertid hende at nettleseren i appen ikke har støtte for alle teknologier som trengs for å håndtere innholdet som forventet.

Vi gir ingen garanti for at tredjepartsverktøy – inkludert Building Blocks og Blackboard Learn-tilpasninger – fungerer som forventet i Blackboard-appen.

Modulside Ingen innebygd støtte. Modulsider åpnes som nettsider. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Verktøy for partnerskyen Innebygd støtte. Partner Sky innhold og-verktøy åpnes i appene.
Push-varslinger Innebygd støtte.

Push-varslinger i mobil-appene

Vurderingsmatriser Innebygd støtte: Studenter kan se vurderingsmatriser i appen for opppaver (begge emnevisninger) og vurderte diskusjoner (kun Original-emner). Studentene må åpne emner i en nettleser på en datamaskin for å se de fullførte vurderingsmatrisene, såfremt underviseren har gjort dem tilgjengelige. Vurderingsmatriser er ikke tilgjengelige i appen for prøvespørsmål eller verktøy som ikke har integrert støtte, for eksempel blogger, dagbøker og wikier.

Mer om oppgaver i Blackboard-appen

Mer om diskusjoner i Blackboard-appen

SCORM Delvis støtte. SCORM-pakker kjøres i i-app-leseren for både Ultra- og Original-emner. Oppdateringer i Learn Q4 2017 og i Mobile-appene (Blackboard 4,5 og Blackboard Instructor 2,10) gir en betydelig forbedring av SCORM-støtte for mobil-apper. SCORM-leveringsfrister er tilgjengelige i appene for Ultra-emner. Leveringsfrister vil være tilgjengelige for Original-emner med en kommende * B2-oppdatering.
Spørreundersøkelser Ingen innebygd støtte. Spørreundersøkelser åpnes som nettsider, men dette er ingen offisielt støttet innleveringsmetode. For spørreundersøkelser som åpnes på nettsider, anbefaler vi at du åpner emnet i en nettleser på en datamaskin. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Emneoversikt Ingen innebygd støtte. Innholdstypen Emneplan åpnes som en nettside. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.
Prøver Innebygd støtte. Prøver kan fullføres og sendes inn fra appen. Prøvetyper som ikke støttes, viser bare prøvedetaljer, og brukerne blir bedt om å åpne prøven i en nettleser på en datamaskin i stedet.
Video Innebygd støtte. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem.
Nettlenker Innebygd støtte. Beskrivelser og filvedlegg vises ikke. Brukeren kommer rett til nettstedet. Funksjonaliteten på målnettstedet kan påvirkes av enhetens operativsystem og begrensninger i nettleseren i appen.
Wikier Ingen innebygd støtte. Dette verktøyet åpnes på en nettside. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Original-emnevisningen.

Redigeringsfunksjoner

Blackboard-appen støtter forskjellige HTML- og CSS-funksjoner fra Blackboard Learn-redigeringen gjennom iOS, Android og Windows-plattformer.

En detaljert liste over HTML-tagger og støttede app-plasseringer

Undervisere kan bruke vedlegg, for eksempel PPT-, DOC- eller PDF-filer, for å sikre at formateringen ikke endres når de vises i Blackboard-appen.

Formatering i oppgaveinstruksjoner

Vi anbefaler for øyeblikket at undervisere og emnebyggere bruker ren tekst i instruksjoner for prøver og oppgaver, for å sikre at de ser best mulig ut for studenter i Blackboard-appen. Visse typer formateringer som støttes for andre typer innhold, vises ikke for studenter i oppgaveinstruksjoner.


Tilpasset visning, betinget tilgjengelighet og gjennomgangsstatus

Blackboard-appen støtter for øyeblikket ikke Marker som lest-funksjonen. Studentene må åpne emner i en nettleser på en datamaskin for å kunne bruke denne funksjonen hvis underviseren har gjort den tilgjengelig for et innholdselement.

Blackboard-appen har støtte for Tilpasset visning(Original-emne) og Betinget tilgjengelighet(Ultra-emner) av innhold, hvor undervisere kan lansere innhold som bare blir gjort tilgjengelig for studenter som oppfyller visse kriterier.

Mer om hvordan du publiserer innhold til studenter


Innebygde medier og nettflettingsinnhold

Flickr, Slideshare, YouTube™ og andre nettflettingsverktøy fungerer best når de legges til som innebygd nettfletting i redigeringen. Undervisere bør sjekke hvordan medieinnhold vises i appen, og gjøre justeringer etter behov.

Fremgangsmåte for Ultra-emner:

 1. Velg plussikonet på Emneinnhold-siden.
 2. I menyen velger du Opprett for å åpne Opprett element-panelet. Velg Dokument. Nytt dokument-siden åpnes.
 3. Gi dokumentet en tittel.
 4. Velg Legg til innhold, og bruk knappene i tekstredigeringen for å sette inn bilder eller video fra nettet. Du kan også sette inn for eksempel YouTube-innhold med plussikonet for Sett inn innhold.

Medier som ikke støttes

 • Kaltura-medier, bruk av Kaltura B2 og nettflettingsverktøyer støttes ikke for øyeblikket.
 • Mediefiler som er innebygd i vedlagte filer, fungerer ikke. MP4-vedlegg fungerer for eksempel fint, og det samme er tilfellet med HTML-vedlegg, men det fungerer ikke å bygge inn MP4-referansen i et HTML-filvedlegg.
 • Andre videotjenester fra tredjeparter skaper ukonsekvente resultater avhengig av formateringen.
 • Filpakker som bruker index.html med en ressursfilsamling, støttes ikke.

Støttede medier

 • LTI-video fra tredjeparts leverandører, som Kaltura, støttes  som LTI-verktøylenker.
 • LTI-video fra tredjeparts leverandører kan også bygges inn i dokumenter og vurderinger for Ultra-emner. Dette støttes bare i Blackboard-appen og støttes ikke i Blackboard Instructor for øyeblikket.
 • Verktøy for partnerskyen støttes i mobil-appene.

SCORM-innhold

SCORM-pakker kjøres i i-app-leseren for både Ultra- og Original-emner. Undervisere kan bruke disse tipsene for å sikre best mulig brukeropplevelse med SCORM-innhold i appene.

 • Rediger de avanserte alternativene for SCORM-avspilleren for å sikre at SCORM-avspilleren for pakken er konfigurert til å gjengi innholdet i rammesettet og ikke i et nytt vindu.
 • Oppdater SCORM-pakken for å sikre at den har et responsivt design for små enheter og skjermer.
 • Minimer bruken av JavaScript og andre skriptspråk, for å sikre best mulig støtte. Flere grunnleggende SCORM-pakker – med bare HTML og CSS – har større sannsynlighet for å fungere som forventet.
 • Test SCORM-innholdet i appen før du gjør det tilgjengelig for studentene.

Oppdateringer i Learn Q4 2017 og i Mobile-appene (Blackboard 4,5 og Blackboard Instructor 2,10) gir betydelige forbedringer i SCORM-støtte for mobil-apper.

SCORM-leveringsfrister

SCORM-leveringsfrister er tilgjengelige i appene for Ultra-emner. Leveringsfrister vil være tilgjengelige for Original-emner med en kommende * B2-oppdatering.

 • Støttes i Blackboard Learn SaaS 3600.0.0 +
 • SHMH-miljøer krever en kommende * B2-oppdatering for full støtte av de nyeste forbedringene. Før du går ut av B2-oppdateringen, fungerer-SCORM-innhold på følgende måter:
  • Vurderte SCORM behandles som ikke vurdert SCORM
  • SCORM elementer vises ikke i Leveringsfrister i individuelle emner
  • SCORM-elementer er ikke klikkbare i hovedmenyens Leveringsfrister for alle emner

Prøver

Blackboard-appen støtter disse prøvefunksjonene:

 • Alle spørsmålstyper
 • Oppgaver og prøver med tidsbegrensning
 • Hele redigeringsverktøyet for svar
 • Filvedlegg fra enheter eller skylagringsløsninger
 • Rik tekst og medieinnhold vises korrekt i appen
 • Mulighet til å gå gjennom undervisertilbakemelding, inkludert i multimedieformat
 • Vurderingsmatriser
 • Tilfeldig spørsmålsvisning
 • Spørsmålsbanker
 • Tilgangskoder

Blackboard-appen støtter ikke disse prøvefunksjonene:

 • Samtaler for oppgaver eller prøver
 • Gruppevurderinger eller -prøver

Beskrivelse og andre prøvedetaljer viser til studentene før de starter et forsøk i appen.

Prøveforsøk er tilgjengelig for studenter

Når en prøvevurdering for et Ultra-emne er publisert, kan studentene se vurderingen og prøveforsøket.  Du kan velge å la studentene se de riktige svarene.

Mer om Ultra-prøveinnstillinger


Oppgaver

Oppgaver har innebygd støtte i Blackboard-appen.

Visning

 • Oppgaveinstruksjonene undervisere skriver inn i Original-emner, vises i appen når studentene starter et forsøk.
 • Oppgavebeskrivelser undervisere skriver inn i Ultra-emner, vises under Beskrivelse-overskriften i oppgavedetaljene i appen. Studentene kan se beskrivelsen før de starter på oppgaven.
 • Visse typer formatering vises ikke for studenter i oppgaveinstruksjoner. Vi anbefaler for øyeblikket at undervisere og emnebyggere bruker ren tekst i oppgaveinstruksjoner, for å sikre at de ser best mulig ut for studentene.

Filvedlegg støttes. Hvilke filtyper som støttes, avhenger av enhetens operativsystem. Oppgavefiler som sendes inn, kan ikke være større enn 250 MB.

Porteføljeinnsendinger støttes ikke i appen og vises for øyeblikket likt for studenter som innsendinger av vanlige individuelle oppgaver.

Som følge av integrasjonen med skylagringstjenester kan studentene bruke filer fra sine egne skylagringskontoer i oppgaver.

Mer om skyfillagring i appen


Diskusjoner

Diskusjoner støttes som standard i Blackboard-appen. Disse handlingene støttes i Blackboard-appen.

 • Legg til vedlegg i emnediskusjoner
 • Forumbeskrivelse
 • Maksimalt mulig vurdering og vurderingsmatrise for et forum (vurderingsmatiser vises bare for Original-emner)
 • Se og lag tråder *
 • Svar på tråder *
 • Svar på svar *
 • Se tilbakemelding fra lærere og vurderinger for forumer
 • Se filvedlegg i innlegg – hvilke filer som støttes, avhenger av enhetens operativsystem
 • Se rik tekst og medier i innlegg. For øyeblikket er dette bare tilgjengelig for Original-emner
 • Rediger innlegg – hvis underviseren har aktivert dette for forumet
 • Slett innlegg – hvis læreren har aktivert dette for forumet
 • Antall uleste
 • Diskusjoner vises i Leveringsfrister i hovedmenyen og i emner

* Inkludert anonyme innlegg

Disse diskusjonshandlingene støttes ikke i Blackboard-appen for øyeblikket.

 • Legg til vedlegg i diskusjoner i Ultra-emnevisningen
 • Rediger tråder
 • Slett tråder
 • Merk tråder, innlegg og svar som lest
 • Antall uleste (bare Windows-enheter)
 • Legg til tagger eller flagg
 • Oppdateringer vises i aktivitetsstrømmen
 • Abonner på en tråd
 • Vurderingsmatriser for vurdertediskusjoner i Ultra-emner

Skjul diskusjoner på Mobilapper

For å skjule emnediskusjoner fra mobilappbrukere og webvisningsbrukere kan du bruke denne metoden:

 • Emneinnhold-listen eller Diskusjoner-siden kan du angi synligheten for hver diskusjon. Du kan ikke skjule hele Diskusjoner-verktøy i appen eller i nettvisningen, og det vises som tom for brukere hvis du skjuler alle diskusjoner individuelt.  

Push-varslinger

Blackboard-appen

Hva slags push-varslinger som genereres, avhenger av om institusjonen din bruker Original-opplevelsen eller Ultra-opplevelsen i Blackboard Learn.

Studentene kan endre hvilke aktiviteter som sender push-varslinger til enhetene sine fra appen, eller i nettvisningen av Blackboard Learn med Ultra-opplevelsen.

Mer om push-varslinger for Blackboard-app

Blackboard Instructor

Push-varslinger dukker opp i underviser-enheter for følgende handlinger bare i Ultra-emner.

 • Nytt innhold og nye diskusjoner er lagt til
 • Nye diskusjonssvar

Mer om Blackboard Instructor push-varslinger

Undervisere kan endre hvilke aktiviteter som sender push-varslinger til enhetene sine fra appen, eller i nettvisningen av Blackboard Learn med Ultra-opplevelsen.

 • I appens Hovedmeny kan du trykke på Innstillinger. Velg Push-varslinger og angi innstillinger. Endringer som gjøres i appen, reflekteres i nettvisningen av Blackboard Learn og omvendt.
 • Endre innstillinger for push-varsling

Oppslag

I Blackboard-appen vises emnekunngjøringer i ulike emner.

Varsler fra skolen kan også vises i Original-emner hvis avsenderen har valgt et alternativ om å vise kunngjøringen i emner og organisasjoner.

Alle emne- og systemkunngjøringer samles i Blackboard-appens aktivitetsstrøm. Systemkunngjøringer merkes med Varsler.

Når en student fjerner emnekunngjøringer i aktivitetsstrømmen, er de ikke tilgjengelige i appen på noen enheter lenger. Når en student fjerner systemkunngjøringer, er de ikke tilgjengelige i appen på den spesifikke enheten de ble fjernet på.

Kunngjøringer har støtte for visning av rik tekst og medier i appen. Men undervisere kan for øyeblikket bare opprette kunngjøringer med rik tekst og medier i nettversjonen. I appen kan de opprette kunngjøringer i ren tekst.


Læringsmoduler

I emner viser læringsmoduler progresjon og støttet betinget tilgjengelighet og sekvensiell visning. Studentene kan se alle læringsmodul-elementene, deriblant de som ikke er tilgjengelige ennå, så de har et fullstendig bilde av arbeidet videre.

Mer om læringsmoduler i Blackboard-appen

Mer om læringsmoduler i Blackboard Instructor-appen


Innleveringsfrister

Disse innholdselementene vises i Innleveringsfrister for emner:

 • Prøver
 • Oppgaver
 • Diskusjoner
 • SCORM
 • Dagbøker vises i hovedmenyens leveringsfrister-området, og du kan åpne dagboken fra denne visningen.
  • I Ultra-emner vises ikke dagbøker i listen Leveringsfrister og vises ikke i Emneinnhold. En fremtidig publiserin* vil vise dagbøker i emner. Du kan åpne emnet i en nettleser for å se Ultra-dagbøker uten leveringsfrister.

Disse innholdselementene vises ikke i Leveringsfrister for Ultra-emner:

 • LTI-verktøy (fra tredjeparter)

Leveringsfrister-funksjonen henter informasjon fra kalenderverktøyet i Blackboard Learn, så skolen må ha Calendar Building Block installert.


Vurderinger

Vurderinger støttes som standard i Blackboard-appen. Studentene kan gå til Vurderinger på hovedmenyen for å se emnevurderinger og vurderinger for enkeltelementer med tilbakemelding fra underviseren.

Skjulte vurderingskolonner støttes. Studentene ser ikke kolonner som skjules fra dem i vurderingssenteret, i verken nettlesere for datamaskiner eller i Blackboard-appen.

Følgende vurderingsinformasjon er ikke tilgjengelig i Blackboard-appen for øyeblikket.

 • Filer som er knyttet til tilbakemeldinger
 • Direkte vurderingskommentarer (Bb Annotate-merknader) er ikke tilgjengelige i Original-emner, men de er tilgjengelige for Ultra-emner.
 • Svartilbakemelding for enkeltsvar på spørsmål er ikke synlige i appen. Dette er tilbakemeldingen undervisere legger inn når de oppretter spørsmål eller lager langsvarspørsmål i Original-emner. Undervisere kan velge alternativer for å vise denne typen tilbakemelding til studenter automatisk når de ser forsøk, men studentene må åpne emnet i en nettleser på en datamaskin for å se den.

Vurderinger-siden

Når studentene trykker på Vurderinger på hovedmenyen, ser de alle emnene de er tilknyttet. Emnevurderinger vises for Original-emner. Emnevurderinger vises også for Ultra-emner hvis underviseren konfigurerer totalvurderingen.


Bb Annotate

Bb Annotate er verktøyet for direkte vurderinger som underviserne bruker for å gi tilbakemelding og notater i innsendte oppgavefiler. Undervisere kan bruke Bb Annotate i nettvisningen av Blackboard Learn for både Ultra- og original-emner. For øyeblikket støtter Blackboard Instructor-appen bare oppgaver i Original-emner.

Støtte for Bb Annotate i mobil-appene

Visning av direkte vurdering for studenters apper

Direkte vurdering for underviserensapp


Rediger innholdsinnstillinger

Undervisere oppretter all emneinnhold i nettleservisningen til et emne, ikke i Blackboard Instructor-appen. I appen kan du endre innstillinger eller slette elementer. Endringer du gjør i appen, gjenspeiles i nettleservisningen av et emne.

Les mer om innholdsinnstillinger i Blackboard Instructor


*Erklæringer om produktutviklingstiltakene våre (inkludert nye produkter og fremtidige produktoppgraderinger), oppdateringer eller forbedringer representerer de nåværende intensjonene våre, men kan endres, bli forsinket eller forkastes uten forvarsel, og vi gir ingen garanti for at tilbud, oppgraderinger, oppdateringer eller funksjonalitet kommer til å bli tilgjengelig, med mindre og inntil dette er allment tilgjengelig for kundene våre.