HTML som stöds

Blackboard-apparna stöder olika HTML- och CSS-funktioner i innehållsredigeraren i Blackboard Learn. I den här tabellen finns en detaljerad lista över HTML-taggar och var de stöds i apparna.

Fullständigt stöd för HTML: Fet, kursiv, understruken, genomstruken, webblänkar, fillänkar, paragrafer, DIV, &nbsp, upphöjt, nedsänkt, textfärg, textstorlek, punktlistor, numrerade listor, bakgrundsfärg (markerad text), placering, tabb, vågrät linje, linje, tabell, iFrame, inbäddad bild, HTML 5-video, YouTube-mashups

Delvis stöd för HTML: Paragrafer, DIV, &nbsp

* Textfärg och HTML-taggar för namn på material stöds inte i apparna. HTML-taggar i rubriker filtreras bort och visas inte i Blackboard-appen version 3.5 eller senare och i Blackboard Instructor version 1.7 eller senare.

HTML som stöds i Blackboard-apparna
Innehåll som stöds internt HTML-stöd
Anslag
Ämne Oformaterad text
Meddelande Fullständig HTML
Kurslänk Visas inte
Uppgifter (Original-kurser)
Namn Oformaterad text
Instruktioner Delvis HTML
Återkoppling Delvis HTML
Uppgifter (Ultra-kurser)
Namn Oformaterad text
Beskrivning Oformaterad text
Uppgiftsinnehåll Fullt stöd för redigerare för Ultra-innehåll
Återkoppling Fullt stöd för redigerare för Ultra-innehåll
Ljud
Namn Oformaterad text
Filnamn Oformaterad text
Kurslänk
Namn Oformaterad text
Beskrivning Visas inte
Diskussionsforum
Namn Oformaterad text
Beskrivning Fullständig HTML
Tråd Fullständig HTML
Svara på en tråd Fullständig HTML
Svara på ett svar Fullständig HTML
Kurslänksnamn Oformaterad text
Kurslänkens beskrivning Visas inte
Dokument (Ultra-kurser)
Namn Oformaterad text
Meddelandetext Fullt stöd för redigerare för Ultra-innehåll
Fil
Namn Oformaterad text
Filnamn Oformaterad text
Mapp
Namn Oformaterad text
Beskrivning Visas inte
Bild
Namn Oformaterad text
Alt. text Visas inte
Lång beskrivning Oformaterad text
Objekt (Original-kurser)
Namn Oformaterad text
Meddelandetext Fullständig HTML
Lärmodul
Namn Oformaterad text
Beskrivning Visas inte

*Lärmoduler fungerar på samma sätt som mappar. Innehållsförteckning visas inte.
Lektionsplan
Namn Oformaterad text
Beskrivning Visas inte

*Lektionsplaner fungerar på samma sätt som mappar. Metadata visas inte.
Test (Original-kurser)
Namn Oformaterad text
Beskrivning av innehållslänk Visas inte
Testbeskrivning Visas inte
Testanvisningar Delvis HTML
Titel för testfråga Delvis HTML
Text för testfråga Delvis HTML
Svarsalternativ för testfråga Delvis HTML

*Bifogade filer och länkar visas inte
Återkoppling: Per fråga Visas inte
Återkoppling: försök Delvis HTML
Test (Ultra-kurser)
Namn Oformaterad text
Beskrivning Oformaterad text
Text för testfråga Fullt stöd för redigerare för Ultra-innehåll
Svarsalternativ för testfråga Fullt stöd för redigerare för Ultra-innehåll
Återkoppling på inlämning Fullt stöd för redigerare för Ultra-innehåll
Innehållstyper som inte stöds: Verktygslänk, blogg, wiki, loggbok, Collaborate Ultra-sessionsadministratör, kursbeskrivning, YouTube-mashups
Namn Oformaterad text
Beskrivning Visas inte
Video
Namn Oformaterad text
Filnamn Oformaterad text
Webblänk
Namn Oformaterad text
Tex Visas inte

Innehållstyper som stöds

Undrar du vilka innehållstyper som stöds i apparna? Se Innehåll som stöds i Blackboard-apparna.