This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan ange att ett slumpmässigt urval frågor ska visas varje gång en deltagare gör testet.

När du skapar ett test i Original-kursvyn kan du använda slumpvisa block så att alla deltagare får olika versioner av testet. Slumpvisa block drar endast frågor från frågebanker, så du måste först skapa minst en frågebank.

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi för utvärderingar

Vi har gjort ändringar i namn på utvärderingsfunktioner baserat på efterforskningar och industristandarder. Ultra-kursvyn använder den nya terminologin som stämmer överens med aktuella standarder.

Denna tabell listar namnen på funktioner för utvärderingsfrågor i de två kursvyerna.

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi i utvärderingar
Ultra-kursvyn Ursprungliga kursvyn
Frågepool Slumpvist block och frågeuppsättning
Frågebank Frågepool
Frågeanalys Objektanalys

Om slumpvisa block

 • Slumpvisa block hämtar enbart frågor från frågebanker. Du kan använda fler än en frågebank där frågor ska hämtas. Du måste först skapa minst en frågebank.
 • Du kan inte lägga till ett slumpvist block med frågor från ett annat test eller en annan enkät.
 • Du kan inte inkludera ett slumpvist block i en enkät eller i en frågebank.
 • Du väljer vilket antal frågor som ska visas från det slumpvisa blocket. Du kan till exempel visa 3 frågor av 50. Frågorna distribueras sedan slumpvis så att varje deltagare ser olika uppsättningar bestående av 3 frågor.
 • Du kan visa alla frågorna i det slumpvisa blocket för deltagarna. Frågorna ordnas slumpvis för varje deltagare.

Frågeuppsättningar kontra slumpvisa block

Även om både frågeuppsättningar och slumpvisa block levererar frågor slumpmässigt till deltagare har de två funktionerna tydliga skillnader:

 • Du kan välja frågor manuellt från alla tester, enkäter och frågebanker till frågeuppsättningar. Slumpvisa block drar endast frågor från frågebanker, så du kan inte inkludera frågor från andra test eller enkäter.
 • Du kan söka efter frågor och bläddra bland metadata för att skapa frågeuppsättningar. Du kan inte söka efter frågor eller bläddra bland metadata när du skapar slumpvisa block.
 • Du kan ta bort frågor från en frågeuppsättning. Frågan tas bort från uppsättningen men tas inte bort från kursen. Du kan inte ta bort frågor i ett slumpvist block. Om du inte vill ta med en fråga i det slumpvisa blocket kan du ta bort den från frågebanken.

När du har gjort dina val ställer du in samma möjliga poäng för alla frågor i uppsättningen eller blocket. Om du vill tilldela ett annat poängvärde till en fråga måste du lägga till frågan individuellt utanför blocket eller uppsättningen.


Skapa ett slumpvist block med frågor

När du lägger till frågor som ett slumpvist block länkas varje fråga, den kopieras inte. Så om du ändrar den ursprungliga frågan visas den reviderade versionen av frågan.

Om popup-blockeringsfunktionen har aktiverats ska du inaktivera den för Blackboard Learn så att du kan öppna popup-fönstret Skapa slumpvist block.

 1. Öppna testet. Välj Skapa slumpvist block på menyn Återanvänd fråga.
 2. Markera kryssrutorna för en eller flera frågebanker i popup-fönstret.
 3. Markera kryssrutan för minst en frågetyp som ska inkluderas. Alla frågor som uppfyller villkoren visas.
 4. Klicka på Skicka. Provytan öppnas och ett meddelande att åtgärden har utförts visas. Det slumpvisa blocket med frågor läggs till i testet.
 5. Välj Antal frågor som ska visas för att öppna popup-rutan där du kan ange hur många frågor du vill att deltagarna ska se. Klicka på Skicka.
 6. Välj Poäng per fråga för att öppna popup-rutan. Ange ett poängvärde. Det här poängvärdet tilldelas till varje fråga i det slumpvisa blocket. Du kan inte tilldela separata poängvärden för enskilda frågor i samma slumpvisa block. Därför kan det vara bra att enbart inkludera frågor som är ungefär lika svåra.
 7. Välj Förhandsgranska frågor som matchar valda kriterier för att visa eller dölja listan över frågor. Du kan visa och redigera enskilda frågor.

Du kan inte ta bort frågor i ett slumpvist block. Om du inte vill ta med en fråga i det slumpvisa blocket kan du ta bort den från den frågebank den visas i.


Redigera och ta bort slumpvisa block

Öppna menyn för ett slumpvist block om du vill redigera eller ta bort det. På provytan kan du ändra poängvärdet för varje fråga i det slumpvisa blocket eller det antal frågor du vill använda i testet.