This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

En frågeuppsättning är en samling frågor som tagits från valda prov och frågepooler.

Du kan använda frågeuppsättningar när du skapar prov. Du väljer hur många frågor som ska tas med i uppsättningen. Frågorna väljs slumpvis varje gång en deltagare gör provet. Vid urvalet av frågor används samma arbetsflöde som i arbetsflödet för att hitta frågor, där du kan söka och bläddra efter metadata.

Du kan inkludera flera frågeuppsättningar i ett prov. Du kan ange följande parametrar för varje frågeuppsättning:

  • Vilka frågebanker och tester som frågeuppsättningen ska hämtas från
  • Vilken typ av fråga som ska hämtas
  • Hur många frågor som frågorna ska hämtas från

Du väljer hur många frågor som ska visas från frågeuppsättningen. Du kan till exempel visa 3 frågor av 50. Frågorna distribueras sedan slumpvis så att varje deltagare ser olika uppsättningar bestående av 3 frågor. Du kan även visa alla frågorna i frågeuppsättningen för deltagarna.


Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi för utvärderingar

Vi har gjort ändringar i namn på utvärderingsfunktioner baserat på efterforskningar och industristandarder. Ultra-kursvyn använder den nya terminologin som stämmer överens med aktuella standarder.

Denna tabell listar namnen på funktioner för utvärderingsfrågor i de två kursvyerna.

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi i utvärderingar
Ultra-kursvyn Ursprungliga kursvyn
Frågepool Slumpvist block och frågeuppsättning
Frågebank Frågepool
Frågeanalys Objektanalys

Frågeuppsättningar kontra slumpvisa block

Även om både frågeuppsättningar och slumpvisa block levererar frågor slumpmässigt till deltagare har de två funktionerna tydliga skillnader:

  • Du kan välja frågor manuellt från alla tester, enkäter och frågebanker till frågeuppsättningar. Slumpvisa block drar endast frågor från frågebanker, så du kan inte inkludera frågor från andra test eller enkäter. Innan du kan skapa slumpvisa block måste du först skapa minst en frågebank.
  • Du kan söka efter frågor och bläddra bland metadata för att skapa frågeuppsättningar. Du kan inte söka efter frågor eller bläddra bland metadata när du skapar slumpvisa block.
  • Du kan ta bort frågor från en frågeuppsättning. Frågan tas bort från uppsättningen men tas inte bort från kursen. Du kan inte ta bort frågor i ett slumpvist block. Om du inte vill ta med en fråga i det slumpvisa blocket kan du ta bort den från frågebanken.

När du har gjort dina val ställer du in samma möjliga poäng för alla frågor i uppsättningen eller blocket. Om du vill tilldela ett annat poängvärde till en fråga måste du lägga till frågan individuellt utanför blocket eller uppsättningen.


Skapa frågeuppsättningar

Om funktionen för popup-blockering har aktiverats ska du inaktivera den för Blackboard Learn så att du kan öppna popup-fönstret Skapa frågeuppsättning.

  1. Öppna testet. Välj Skapa frågeuppsättning på menyn Återanvänd fråga.
  2. Sök efter frågor på panelen Bläddra i kriterier i popup-fönstret. Visa kriterieavsnitten och välj specifika kriterier. Du kan söka i frågebanker, tester, frågetyper, kategorier, ämnen, svårighetsgrader och nyckelord. Alla frågor som uppfyller kriterierna visas. Du kan även använda rutan Sök aktuella resultat för att ange en fras, ett ord eller en del av ett ord för att hitta para ihop-frågor.
  3. Markera kryssrutorna för de frågor du vill lägga till. Frågorna visas i området med valda frågor längst ner på skärmen. Du kan visa området för att se din lista över frågor. Klicka på det röda X bredvid en fråga om du vill ta bort den. Frågan tas bort från samlingen men tas inte bort från kursen.
  4. Klicka på Skicka. Frågorna läggs till i frågeuppsättningen i provytan.

Redigera frågeuppsättningar

Leta upp frågeuppsättningen i provytan. Frågeuppsättningen visar totalt antal frågor i uppsättningen, samt hur många frågor som ska visas. Standardvärdet är en.

Du kan ändra antalet i rutan Antal frågor som ska visas.

Ange hur många poäng som deltagarna kan få för varje fråga i uppsättningen i rutan Poäng per fråga. Om du till exempel anger 10 och frågeuppsättningen visar 2 av 5 frågor, har frågeuppsättningen totalt 20 poäng som deltagarna kan få för rätta svar. Du kan inte tilldela separata poängvärden för enskilda frågor i samma frågeuppsättning. Därför kan det vara bra att enbart inkludera frågor som är ungefär lika svåra.

Eftersom frågeuppsättningarna är slumpmässiga ska du vara försiktig med att hänvisa till ett visst frågeinnehåll eller en viss numrering. Frågorna som visas ändras för varje försök.

Lägga till frågor i uppsättningen:

Expandera Frågor i uppsättningen från frågeuppsättningen. Välj Lägg till frågor.

Använd kriterierna i popup-fönstret för att hitta och markera frågorna som du vill lägga till frågorna som redan finns i uppsättningen. Klicka på Skicka.

Ta bort frågor från uppsättningen:

Markera frågorna och välj Ta bort fråga. Frågan tas bort från uppsättningen men tas inte bort från kursen.