Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan angi at det skal vises et tilfeldig utvalg av spørsmål hver gang en student tar prøven.

Når du oppretter en prøve i Original-emnevisning, kan du bruke tilfeldig sammensatte blokker fra spørsmålsbanken for å være sikre på at hver student mottar en forskjellig versjon av prøven. Tilfeldig sammensatte blokker henter spørsmål bare fra spørsmålsbanker, så du må først opprette minst én spørsmålsbank.

Ultra vs. Original-emnevisning i vurderingsbegreper

Vi har gjort noen endringer til navn på oppgavefunksjoner basert på brukerundersøkelser og nåværende industristandarder. Ultra-emnevisningen inneholder nye begreper som innretter med gjeldende standarder.

Denne tabellen inneholder navnene på funksjoner for vurderingsspørsmål i de to emne visningene.

Ultra vs. Original-begreper i vurderinger
Ultra-emnevisning Original-emnevisningen
Spørsmålsbank Tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank og spørsmålsett
Spørsmålsbank Spørsmålsbank
Spørsmålsanalyse Elementanalyse

Om tilfeldig sammensatte blokker

 • Tilfeldig sammensatte blokker henter spørsmål bare fra spørsmålsbanker. Du kan hente spørsmål fra flere enn én spørsmålsbank. Du må først opprette minst én spørsmålsbank.
 • Du kan ikke legge til tilfeldig sammensatte blokker av spørsmål fra andre prøver eller spørreundersøkelser.
 • Du kan heller ikke legge til tilfeldig sammensatte blokker i spørreundersøkelser eller spørsmålsbanker.
 • Du velger hvor mange spørsmål fra den tilfeldig sammensatte blokken som skal vises. Du kan for eksempel vise 3 spørsmål av totalt 50. Spørsmålene blir deretter tilfeldig fordelt, slik at hver student ser et annet sett med tre spørsmål.
 • Du kan vise alle spørsmålene i den tilfeldig sammensatte blokken til studentene. Spørsmålene vises i tilfeldig rekkefølge for hver student.

Spørsmålssett kontra tilfeldig sammensatte blokker

Selv om studentene ser spørsmål i vilkårlig rekkefølge med både spørsmålssett og tilfeldig sammensatte blokker, har de to funksjonene noen distinkte forskjeller:

 • Med spørsmålssett kan du manuelt velge spørsmål fra alle prøver, undersøkelser og spørsmålsbanker. Tilfeldig sammensatte blokker henter spørsmål bare fra spørsmålsbanker, så du kan ikke inkludere spørsmål fra andre prøver eller undersøkelser.
 • Når du oppretter spørsmålssett, kan du søke etter spørsmål og bla gjennom metadata. Dette kan du ikke gjøre når du oppretter tilfeldig sammensatte blokker.
 • I spørsmålssett kan du slette spørsmål. Spørsmålene blir fjernet fra settet, men de blir ikke slettet fra emnet. Du kan ikke slette spørsmål fra tilfeldig sammensatte blokker. Hvis du ikke vil at et spørsmål skal tas med i en tilfeldig sammensatt blokk, kan du fjerne det fra spørsmålsbanken det ligger i.

Når du er ferdig med å velge, angir du den samme verdien for mulige poeng for alle spørsmål i settet og blokken. Hvis du vil gi et spørsmål en annen poengverdi, må du legge til spørsmålet individuelt utenfor blokken eller settet.


Opprett tilfeldig sammensatte blokker av spørsmål

Når du legger til spørsmål som en tilfeldig sammensatt blokk, blir det lenket til hvert spørsmål – de kopieres ikke. Hvis du endrer det opprinnelige spørsmålet, vises dermed den endrede versjonen av spørsmålet.

Hvis det er aktivert, må du deaktivere blokkering av popup-vinduer for Blackboard Learn for å se popup-vinduet Hent tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank.

 1. Åpne prøven. Velg Hent tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank i Gjenbruk spørsmål-menyen.
 2. Merk av i boksene for en eller flere spørsmålsbanker i popup-vinduet.
 3. Merk av i boksen for minst én spørsmålstype for å legge den til. Alle spørsmål som passer til kriteriene, vises.
 4. Velg Send. Prøvelærerettet åpnes med en melding om at oppretting er gjennomført. Den tilfeldig sammensatte blokken av spørsmål er lagt til i prøven.
 5. Velg Antall spørsmål som skal vises for å åpne popup-boksen, og skriv inn antallet spørsmål du vil at studentene skal se. Velg Send.
 6. Velg Poeng per spørsmål for å åpne popup-boksen. Skriv inn en poengverdi. Poengverdien angis for alle spørsmålene i den tilfeldig sammensatte blokken. Du kan ikke tildele egne poengverdier for ulike spørsmål i den samme tilfeldig sammensatte blokken. Derfor kan det være lurt å bare inkludere spørsmål med lignende vanskelighetsgrad.
 7. Velg Forhåndsvis spørsmål som samsvarer med valgte vilkår for å utvide eller skjule listen over spørsmål. Du kan se og redigere enkeltspørsmål.

Du kan ikke slette spørsmål fra tilfeldig sammensatte blokker. Hvis du ikke vil at et spørsmål skal tas med i den tilfeldig sammensatte blokken din, kan du fjerne det fra spørsmålsbanken det ligger i.


Rediger og slett tilfeldig sammensatte blokker

Åpne menyen for en tilfeldig sammensatt blokk for å redigere eller slette den. På prøvelæretett kan du endre poengverdien for hvert spørsmål i den tilfeldige sammensatte blokken eller antallet spørsmål du vil at skal brukes i prøven.