This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Soruların rastgele seçiminin öğrencilerin testi her yapışında sağlanıp sağlanmayacağını belirleyebilirsiniz.

Orijinal Kurs Görünümü'nde test oluştururken her öğrencinin farklı bir test sürümünü yaptığından emin olmak için rastgele blokları kullanabilirsiniz. Rastgele bloklar yalnızca havuzlardan soru aldığından, öncelikle en az bir soru havuzu oluşturmalısınız.

Ultra ve Orijinal Kurs Görünümü değerlendirmeleriyle ilgili terminoloji

Kullanıcı araştırmasına ve mevcut sektör standartlarına göre değerlendirme özelliği adlarında bazı değişiklikler yaptık. Ultra Kurs Görünümü, mevcut standartlara uygun yeni terminolojiyi içerir.

Bu tabloda, iki kurs görünümündeki değerlendirme sorusu özelliklerinin adları yer almaktadır.

Ultra ve Değerlendirmelerde kullanılan Orijinal terminolojisi
Ultra Kurs Görünümü Orijinal Kurs Görünümü
Soru havuzu Rastgele blok ve soru kümesi
Soru bankası Soru havuzu
Soru analizi Öge analizi

Rastgele bloklar hakkında

 • Rastgele bloklar soruları yalnızca havuzlardan alır. Sorularınızı çekmek için birden fazla havuz kullanabilirsiniz. Önce mutlaka en az bir soru havuzu oluşturmalısınız.
 • Başka bir test veya ölçme sınavından rastgele soru bloku ekleyemezsiniz.
 • Ölçme Sınavı veya havuza rastgele blok dâhil edemezsiniz.
 • Gösterilecek rastgele blokları göstermek için soru sayısını seçin. Örneğin, 50 sorudan 3'ünü gösterebilirsiniz. Bu sorular daha sonra rastgele dağıtılır ve böylece her öğrenci 3 soruluk farklı bir küme görür.
 • Öğrencilere rastgele bloktaki soruların hepsini gösterebilirsiniz. Sorular her öğrenci için rastgele yapılır.

Soru kümeleri ve rastgele blokların karşılaştırılması

Hem soru kümeleri hem de rastgele bloklar soruları öğrencilere rastgele olarak sunsa da iki özelliğin belirgin farkları vardır:

 • Soru kümeleri için tüm testlerden, anketlerden ve havuzlardan manuel olarak soru seçebilirsiniz. Rastgele bloklar sadece havuzlardan soru aldığından diğer testler veya anketlerdeki soruları dâhil edemezsiniz.
 • Soru kümeleri oluşturmak için soru arayabilir ve meta verilere gözatabilirsiniz. Rastgele bloklar oluştururken soru arayamaz ve meta verilere gözatamazsınız.
 • Bir soru kümesindeki soruları silebilirsiniz. Soru, kümeden kaldırılır ancak kursunuzdan silinmez. Rastgele blok içindeki soruları silemezsiniz. Bir sorunun rastgele blokunuza eklenmesini istemiyorsanız soruyu havuzdan kaldırın.

Seçimler yaptıktan sonra, küme veya bloktaki tüm soruların için aynı olası puanları ayarlarsınız. Bir soruya farklı bir puan değeri atamak için, söz konusu soruyu bir blokun veya kümenin dışında bireysel olarak eklemeniz gerekir.


Rastgele bir soru bloku oluşturun

Rastgele blok olarak sorular eklediğinizde, her soru kopyalanmaz ancak her soruya bağlantı eklenir. Bu nedenle, orijinal soruyu değiştirirseniz sorunun revize edilen sürümü görünür.

Blackboard Learn'ü açmak için etkin olması halinde açılı pencere engelleyicisini devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Böylece Rastgele Blok Oluştur açılır penceresine erişebilirsiniz.

 1. Teste erişin. Soruyu Yeniden Kullan menüsünden Rastgele Blok Oluştur seçeneğini tıklatın.
 2. Açılır pencerede, bir veya daha fazla havuz için onay kutusunu işaretleyin.
 3. Dahil edilecek en az bir soru türüne ait onay kutusunu işaretleyin. Bu ölçütlere uyan tüm sorular görünür.
 4. Gönder'i seçin. Test Tuvali görünür ve bir başarı iletisi gösterilir. Rastgele soru bloku teste eklenir.
 5. Açılır kutuya erişmek için Gösterilecek soru sayısı seçeneğini tıklatın ve öğrencilere göstermek istediğiniz soru sayısını girin. Gönder'i seçin.
 6. Açılır kutuya erişmek için Soru başına puan seçeneğini tıklatın. Puan değeri girin. Bu puan değeri rastgele bloktaki her bir soruya atanır. Aynı rastgele bloktaki ayrı sorular için ayrı puan değerleri atayamazsınız. Bu nedenle, yalnızca yaklaşık olarak aynı zorlukta soruları eklemek isteyebilirsiniz.
 7. Soru listesini genişletmek veya daraltmak için Seçilen ölçütleri karşılayan soruları ön izle seçeneğini tıklatın. Tek tek soruları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Rastgele blok içindeki soruları silemezsiniz. Bir sorunun rastgele bloğa eklenmesini istemezseniz içinde göründüğü havuzdan kaldırın.


Rastgele blokları düzenleme ve silme

Düzenlemek veya silmek için rastgele bir blok menüsüne gidin. Test Tuvali'nde, rastgele bloktaki her soruya ait puan değerini ve testte kullanılmasını istediğiniz soru sayısını değiştirebilirsiniz.