This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Lär dig mer om hur andra har använt utmärkelser för att inspirera och uppmuntra deltagarna att lära sig mera.

Det här är Jill: teaterlärare

Jills berättelse är en sammanställning av flera lärares processer så att du kan titta på ett komplett utmärkelsesystem.

”Inlärningen sker ... överallt.”

Jill undervisar i teater på universitetet, både i vanliga klassrum öga-mot-öga och online. Hon fyller ut de vanliga fysiska träffarna med onlineinnehåll. Hon är också teaterdirektör på universitetet där hon lägger upp säsongsprogrammen. Dessutom designar och ordnar hon kulisserna samt regisserar flera pjäser och musikaler varje termin.

Normalt stöter hon på många motiverade deltagare som vill lära sig mer avancerade saker, mer än vad hon kan erbjuda på sin normala kurs under terminens gång. Tidigare lade hon ner mycket tid på att träffa eleverna en och en personligen och även online för att hjälpa dem att inhämta nya kunskaper.

Hon kände ofta att hon hade kunnat tillhandahålla ”extra” kurser som inte uppfyllde universitets krav för huvudämne eller tillvalsämne. De extra kurserna skulle kunna hjälpa deltagarna att förbereda sig för de jobb de ville ha. Så Jill skapade ett program för självständiga studier. Hon erbjöd information, vägledning, återkoppling och möjligheter till nätverksarbetande. Hon hjälpte deltagarna att hitta organisationer där de kunde göra praktik, och bistod dem med att skapa portföljer där de kunde visa upp de färdigheter och kunskaper som de lärt sig.

Prestationer i praktiken

Nu använder Jill funktionerna i Blackboard Learns prestationsverktyg och ger deltagarna möjlighet att klara av utmärkelser som främjar deras teaterkarriärer. Det hon är allra stoltast över är det utmärkelsesystem för ljusdesign som hon precis tagit fram för sina elever. Universitetet där hon jobbar erbjuder två kurser på introduktionsnivå inom ljusdesign, men eleverna vill ha mer. Några av hennes mest framstående kursdeltagare ville satsa på en karriär som ljusdesigner. I stället för att tappa dessa drivna deltagare till ett annat lärosäte, ville hon försöka tillfredsställa deras intressen och uppmuntra dem. Hon ville ge dem praktiska färdigheter som de kunde använda på faktiska jobb.

Med ett system för att erhålla utmärkelser kan eleverna se vilka möjligheter det finns att lära sig mer saker och vad som krävs för detta. Jill har delat in utmärkelserna i grupper så att deltagarna kan välja specifika områden och följa en utstakad väg. Dessa grupperingar gör att de kan uppnå kunskaper i den ordning de själva väljer eller efter vad Jill rekommenderar.

Vissa elever är väldigt angelägna om att erhålla utmärkelser. Belöningarna är en drivkraft för inlärning och för att komma ihåg det dem lärt sig. Andra elever kan se hur många utmärkelser det finns samt deras kvalitet. De förstår de olika svårighetsgraderna för att erhålla utmärkelser. De kan se vad studiekompisar lärt sig när pjäser sätts upp. Åskådarna (en av grupperna som utmärkelserna är avsedda för) motiveras att anta en liknande inlärningsresa. Både Jill och eleverna uppger att jakten på utmärkelser inte enbart pågår under det normala läsåret utan ständigt. Eleverna kan därför samla utmärkelser under hela sin karriär och har därmed ett system för livslångt lärande.

”En utmärkelse är som en dörr. Lås upp den för att skaffa dig nästa inlärningsmöjlighet.”

Jill var tvungen att fundera över vilka som kunde vara intresserade av utmärkelserna: potentiella arbetsgivare och andra deltagare som skulle kunna motiveras av kurskamraternas prestationer. Men hon ville även att utmärkelsesystemet skulle erkännas och främjas av personer som hon ville nätverka med, samt de som kunde erbjuda praktikplatser och mentorskap. Alla dessa människor hjälper henne att hålla utmärkelsesystemet aktivt och fungerande.

Med sin mångfacetterade målgrupp i åtanke tog hon fram utmärkelser för följande aktiviteter:

  • Deltagande och erkännande av kompetenser
  • Teknik – vissa deltagare har tagit fram egen programvara för ljusdesign
  • Designskissar, upphängning av belysning samt underhåll av utrustning
  • Leda arbetslag med ljusarbetare, projekthantering och budgetering av arbetskostnader
  • Uppsättning av portabla belysningssystem och installation av desamma
  • Deltagande i forskningsarbeten, konferenser och workshoppar
  • Utmärkelser och erkännanden som erhållits på ljusdesigns- och teatertävlingar
  • Undervisning/mentorskap som ges av kollegor/kurskamrater
  • Mjuka färdigheter, däribland kreativitet, samarbete och teamwork – egenskaper som är svåra att mäta med vanliga prov

Varje utmärkelse inkluderar information om vad som krävs för att erhålla dem, elevens väg dit och länkar till foton eller arbeten. Efter att deltagarna har erhållit lämpliga utmärkelser kan de klara av en sista utmärkelse i ljusdesign för en uppsättning på ett universitet eller praktikplats på en Broadwayshow.

Fördelar med utmärkelser

”Med utmärkelser testas kunskaper och färdigheter påvisas.”

Jill använder utmärkelserna för att föra granskning och återkoppling närmare inlärningsmomentet. Möjligheten att kunna samla utmärkelser engagerar eleverna. De väljer att gå vidare och fortsätta att lära sig nya saker. Eftersom de utmärkelser som Jill delar ut håller hög kvalitet och har ett gott rykte blir hennes elever ofta kontaktade av teaterorganisationer. De har byggt upp en ”förtroenderelation” med Jill och hennes utmärkelsesystem. De lägger stor vikt vid utmärkelsernas metadata.

Jill har ett enkelt mål: Hon vill knyta samman talang med möjligheter. Med utmärkelserna hjälper hon deltagarna att fokusera på de individuella behov som varje enskild arbetsgivare letar efter. Eleverna kan förvärva de specifika kompetenser som gör att arbetsgivare får upp ögonen för dem och ger dem jobb.

Eleverna kan förvärva kunskaper och färdigheter inom områden som inte finns inom universitetets normala kursutbud och få erkännande för sitt arbete. Jill kan använda ett stort antal verktyg för att sätta inlärningsresultat och färdigheter ”på pränt” på ett sätt som för närvarande inte är möjligt i traditionella, formella sammanhang.

Onlineportföljen och möjligheten att erhålla utmärkelser ger potentiella arbetsgivare konkreta bevis på viktiga färdigheter, intressen och kvaliteter. Erhållna utmärkelser är ett bevis på djupet, nivån och inriktningen i deltagarnas sakkunskaper. Alla som ser en uppsättning av utmärkelser kan se de kvaliteter de letar efter hos en framtida anställd, praktikant, mentor eller volontär.


Det här är Connie: Nyutexaminerad sjuksköterska med inriktning på djurassisterad terapi

Utdrag från: ”Sju saker du bör veta om ... utmärkelser.” Educause. Juni 2012. Webb. 11 juli 2013.

Connie har precis gått ut sin sjuksköterskeutbildning och håller på att ta en licens i djurassisterad terapi. Centret för samspel mellan människor och djur på hennes universitet har infört ett nytt program där de ingått samarbetsavtal med flera samhällsorganisationer för att arbeta med volontärelever. Centret håller på att införa ett digitalt utmärkelsesystem som inte enbart är utformat för att vara ett bevis på vad eleverna studerar utan vad de faktiskt åstadkommer ute i samhället. De digitala utmärkelsernas ikoner eller bilder visas i deltagarnas e-portföljer. Utmärkelserna i e-portföljen ger personal på fakulteten, kurskamrater, samordnare i samhällsorganisationer och potentiella arbetsgivare en bra överblick över elevernas intressen samt vad de inriktar sig på och hur djupgående deras kunskaper är inom dessa områden.

På onsdagseftermiddagarna jobbar Connie som praktikant på det lokala centret för autism och kommunikation. Hon och fem andra volontärdeltagare kommer att anordna och övervaka studieresor för sex barn under detta kvartal (förskoleklass till årskurs fem). De kommer även att samarbeta med deltagarna för att utvärdera hur effektiv den djurassisterade terapin är och på så vis slutföra ett relaterat forskningsprojekt. Förutom att de får tillgodoräkna sig tre kurstimmar för detta arbete kommer praktikanterna även att erhålla en universitetssponsrad utmärkelse för samspel mellan barn och djur. Connie arbetar också på torsdagseftermiddagarna på en lokal ridskola och hon kommer överens med sin arbetsgivare om att ordna en utflykt för eleverna från centret för autism och kommunikation för att de ska få träffa hästarna. Connie sadlar de stora hästarna och ponnyhästarna på utflyktsdagen. Vissa av barnen rider med en vuxen som leder hästen, samtidigt som andra besöker vissa utvalda djur, inklusive Connies erfarna terapihäst, Raindance.

När terminen var över hade Connie erhållit utmärkelser för Samspel mellan barn och djur, Volontär i samhällsorganisation och Hantering av samhällsprojekt. Den utmärkelse som hon fick för att hon kom trea i en dressyrtävlingen på nationell nivå kan också visas tillsammans med de utmärkelser som utfärdats av universitetet. Utmärkelserna från universitetet inkluderar länkar till webbsidor som beskriver varje enskild utmärkelse, listar vad som krävs för att ta dem och anger vilket datum hon erhöll dem. Connie kan, via ett enkelt onlinegränssnitt, hantera sin uppsättning med utmärkelser och ange vilka som ska vara synliga i personliga och arbetsrelaterade nätverk samt i e-portföljen.


Det här är stadsmuseet: Utmärkelser för ekologiska kunskaper

Ett stadsmuseum utvecklade ett utmärkelsesystem för att generera ökat intresse för samt engagera och motivera människor att lära sig mer om samhället där museet ligger. De ville hjälpa unga människor att utveckla identiteter och självförtroende inom vetenskapsområdet, både teoretiskt och praktiskt. I deras idé kombinerades teknik med ett utmärkelsesystem. Besökare skulle kunna använda sina mobiler för att utforska museet och vinna utmärkelser för förvärvade kunskaper och färdigheter.

Organisatörerna upptäckte att det fanns två mönster för hur unga besökare motiverades av utmärkelserna. Resultatinriktade ungdomar älskade utmaningen och ville ta varenda utmärkelse som fanns. De var ivriga att identifiera färdigheter som de inte kände till och försöka ta utmärkelser inom dessa områden. Många skapade sina egna vägar till kunskap efter intresse. De minst prestationsinriktade var även de mycket motiverade. Organisatörerna hjälpte till att matcha aktiviteterna i de olika utmärkelserna efter deltagarnas nivå och förmåga. Allt eftersom de klarade av sina utmärkelser, fick de ett allmänt erkännande som de inte var vana vid att få.

Organisatörerna visade upp erhållna utmärkelser från museet tillsammans med andra utmärkelser som ungdomarna kunde vinna på vetenskapskurser på lärosätet. Utmärkelsesystemet hjälpte till att placera elever på vetenskapskurser som de var intresserade av och förberedda för. Inspirerade lärare lade till flera sätt att väcka vetenskapsintresset. De ordnade studieresor och laboratoriearbete utanför klassrummet tillsammans med yrkesarbetande vetenskapsmän.

Museets utmärkelsesystem använder spelbaserade element i inlärningsprocessen, som att lära sig innehåll eller färdigheter, övervinna utmaningar, tjäna ihop poäng och tävla mot andra. Denna ”spelkänsla” skapar entusiasm, intresse och motivation hos alla typer av deltagare, även hos personer som aldrig har spelat traditionella tv-spel.


Det här är Catherine: Allvetande guru

Utdrag från: Young, Jeffrey R. ”Badges Earned Online Pose Challenge to Traditional College Diplomas.” The Chronicle of Higher Education. Januari 2012. Webb. 14 juli 2013.

När det gäller biologi är Catherine Lacey en ”Level 40 Hero”. Det är nämligen hennes ranking på OpenStudy, där denna elev på Western Australia University tillbringar upp till 30 timmar per vecka med att svara på läxfrågor som ställs av elever från hela världen. Nivån anger hur mycket tid personen tillbringar på webbplatsen och Hero är den utmärkelse som är svårast att vinna. Om du tänker på läxhjälp som ett spel så är det hennes namn som står högst upp på ledartavlan.

Tjugoåringen snubblade över OpenStudy för första gången när hon surfade på webben. Hon fastnade efter att ett svar som hon slängde ut ledde till en onlinemedalj som ett bevis på att hennes kunskaper hade fungerat som en livlina för en elev i nöd. ”Jag sa till mig själv: Wow, andra tycker att jag är smart”, säger hon när hon tänker tillbaka. Och ju mer tid hon tillbringade på webbplatsen, desto ”fler prestationer dök upp”, säger hon. Nu har hennes onlineidentitet på OpenStudy, TranceNova, en överfull sida med meritutmärkelser, inklusive en för att ha hjälpt personer med öppna biologikurser på MIT.

Hon får inte betalt för att den tid som hon loggar på webbplatsen. En lön skulle vara ”en ära” men det skulle göra att erfarenheten kändes som en börda, berättade hon för mig. ”Jag ser det inte som ett jobb, för mig är det samma sak som att gå på bio med kompisar.” Att gå ut med kompisar är dock inte något som hon gör så ofta (hon kallar sig själv för en ”inte särskilt social person”), så för Catherine är webbplatsen en viktig kanal för kontakt med andra.

Än så länge finns inte hjältemärket med på studentens cv, men hon kan lägga till det om hon ansöker om ett lärarjobb. ”Det är ett mått på hur mycket tid och ansträngning jag har lagt ner på detta och vad andra tycker om mig.”

Digitala utmärkelser gör att enskilda personers prestationer och erfarenheter, både online och offline, blir synliga för alla, inklusive potentiella arbetsgivare, pedagoger och medlemmar i webbforum.


Det här är Purdue: Nanoelektronik

Utdrag från: Carey, Kevin. ”Show Me Your Badge” (Får jag se din utmärkelse?). New York Times. 12 november 2012. Webb. 14 juli 2013.

I slutet av Fundamentals of Atomic Force Microscopy (grundkurs i atomkraftsmikroskopi), en kort onlinekurs vid Purdue University, kommer deltagare som uppnår minst 60 procent rätta svar på slutprovet att få ett e-postmeddelande med en bifogad fil. Meddelandet innehåller en bild på en blåvit cirkel, runt 2,50 cm i diameter, prydd med en stiliserad bild av ett atomkraftsmikroskop som får en laserstråle att studsa från en balk mot en fotodetektor. Det är så som forskare tar fotografier och mäter storleken på mycket små saker (i nanoskala).

Bilden är en digital utmärkelse.

Deltagarna får erkännande för det arbete som de utför i laboratorium, i verkliga situationer, under serviceprojekt och på praktik, samt för de erfarenheter de får från deltagarorganisationer. Lärare och rådgivare ger deltagarna digitala utmärkelser för kompetens och kunskap.

Purdue delar också ut utmärkelser till deltagare som har klarat av kurser via nanoHUB-U, en uppsättning korta kurser i nanoteknik som erbjuds online för en internationell publik.


Det här är Carnegie Mellon: Robotteknik

På Carnegie Mellon kan deltagarna ta onlinekurser i robotteknik och datavetenskap, och få utmärkelser för det under inlärningsprocessen. En utmärkelse ges för att lära robotar att röra sig och en annan för manipulering av robotarnas rörelsesensorer. Efter avslutad kurs kan de ta en sista utmärkelse som certifierar deras övergripande kunskaper i robotprogrammering.


Mer information

Hur använder andra institutioner utmärkelser?

Expanding Education and Workforce Opportunities Through Digital Badges (ökade möjligheter för utbildning och anställning genom digitala utmärkelser)

Colleges Use 'Digital Badges' to Replace Traditional Grading (college använder ”digitala utmärkelser” i stället för traditionella betyg)

Trending: Professors Tout Badges Over Grades (trender: lärare föredrar utmärkelser framför betyg)

Rethinking Digital Badges (nytt tänk vad gäller digitala utmärkelser)

Exempelutmärkelser med länkar till kriterier och bevis

Badging From Within (interna utmärkelser)