Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Finn ut mer om hvordan andre har brukt merker til å motivere og oppmuntre studentene til læring.

Dette er Jill: dramalærer

Jills historie er satt sammen av flere læreres prosesser, slik at du kan få en oversikt over hele merkesystemet.

«Læring skjer … overalt».

Jill er dramalærer ved et universitet – både i klasserommet og på nettet. Hun utfyller klasseromsundervisningen med nettinnhold. Hun er også studieleder for dramalinjen ved universitetet hvor hun produserer sesongen. Hun designer og bygger settene og regisserer flere skuespill og musikaler hvert semester.

Hun har som regel mange motiverte studenter som ønsker å tilegne seg avanserte ferdigheter utover det hun kan tilby i emnene i løpet av semesteret. Hun har tidligere brukt tid på personlige og virtuelle møter for å hjelpe studentene med å tilegne seg kunnskap.

Hun har ofte følt at hun kunne tilbudt «ekstraemner» som ikke passet innenfor universitetets krav mot et hovedfag eller mellomfag. Ekstraemnene kunne hjelpe studentene med å forberede seg for jobbene de ønsket seg. Så hun lagde et frittstående studieprogram. Hun tilbød informasjon, veiledning, tilbakemeldinger og muligheter for nettverksbygging. Hun hjalp studentene med å finne organisasjoner hvor de kunne praktisere oppgaver, og hjalp dem med å lage en portefølje for å vise fram ferdighetene og kunnskapen de hadde tilegnet seg.

Prestasjoner i praksis

Nå bruker Jill funksjonene i Blackboard Learns prestasjonsverktøy og gir studentene muligheten til å oppnå merker for å fremme teaterkarrierene sine. Hun er spesielt stolt av merkesystemet for lysdesign som hun nylig har utviklet. Universitetet hennes tilbyr to innføringskurs i lysdesign, men studentene vil ha mer. Noen av de mest lovende dramastudentene ønsket seg en karriere innen lysdesign. I stedet for å miste disse sterkt motiverte studentene til en annen skole ønsket hun å tilfredsstille og oppmuntre interessen deres. Hun ønsket å gi dem praktiske ferdigheter de kunne bruke etter skolen.

Med merkesystemet kan studenter se læringsmulighetene som ligger foran dem. Jill sorterer merker i grupper, slik at studentene kan fokusere ferdighetene sine og følge en strukturert plan. Grupperingene hjelper dem med å tilegne seg kunnskapen i sin egen rekkefølge eller etter Jills anbefaling.

Noen studenter er svært opptatt av å få merker. Jakten på merker motiverer til læring og bidrar til at kunnskapen blir husket. Andre studenter kan se hvor mange merker som er oppnådd, samt kvaliteten på dem. De kjenner igjen merkenes vanskelighetsgrad. De kan se medstudenters ferdigheter representert under skuespillproduksjoner. Tilskuere, som er ett av merkenes tiltenkte publikum, blir motivert til å lære på lignende måte. Jill og studentene hennes har skjønt at det å oppnå merker ikke bare er nyttig for et semester eller skoleår. Studentene kan bli livslange lærere og oppnå utmerkelser gjennom hele karrieren.

«Et merke er som en dør. Du må låse den opp for å gå videre til neste læringsmulighet».

Jill måtte vurdere hvem av «forbrukerne» av merkene som var potensielle arbeidsgivere og andre studenter som kanskje ville bli motivert av medstudenters prestasjoner. Men hun ønsket også et merkesystem som ble anerkjent og støttet av de hun ville bygge relasjoner med, og som kunne gi praksisplasser og ta på seg mentorroller. Disse menneskene bidrar til at merkesystemet er bærekraftig over tid.

Med det mangefasetterte publikumet i tankene utviklet hun merker for disse oppgavene:

  • Deltakelse og anerkjennelse av lærte ferdigheter
  • Teknologi – noen studenter har designet sin egen programvare for lysdesign
  • Plottingdesign, oppheng av belysning og vedlikehold av utstyr
  • Administrering av belysningspersonell, prosjektledelse og beregning av jobbkostnader
  • Konfigurasjon og installasjon av portable belysningssystemer
  • Faktasjekking og deltakelse i konferanser og workshops
  • Priser og anerkjennelse mottatt ved design- og teaterkonkurranser
  • Undervisning/mentoring studentene imellom
  • Myke ferdigheter, blant annet kreativitet, samarbeid og teamarbeid – alle egenskaper som lett kan måles ved hjelp av standardisert testing

Hvert merke inneholder informasjon om hva som skal til for å oppnå det, studentens prosess og lenker til bilder eller arbeid. Etter at studentene har oppnådd de riktige merkene, kan de få et endelig merke for lysdesign for en universitetsproduksjon eller en praksisplass ved et Broadway-show.

Fordeler ved merker

«Kunnskap blir testet og ferdigheter demonstrert med merker».

Med merker fører Jill vurdering og tilbakemelding nærmere læringsøyeblikket. Det å oppnå merker engasjerer studentene. De velger å jobbe hardere og å fortsette å lære. På grunn av kvaliteten og integriteten til merkene Jill gir ut, tar teaterorganisasjoner kontakt med studentene hennes. De har bygget et tillitsforhold med Jill og merkesystemet hennes. De legger stor vekt på merkenes metadata.

Jill har et enkelt mål: Hun ønsker å koble sammen talent og muligheter. Med merker hjelper hun studentene med å fokusere på individuelle behov som bestemte arbeidsgivere ønsker. Studentene kan tilegne seg den nøyaktige kompetansen som gjør at de blir lagt merke til og ansatt.

Studentene kan opparbeide seg kunnskap og ferdigheter på områder som ikke tilbys i formelle universiteters emner, og få anerkjennelse for engasjementet. Jill kan bruke en rekke verktøy til å registrere læringsmål og ferdigheter på måter som ikke er mulig på det nåværende tidspunktet i tradisjonelle, formelle sammenhenger.

Nettporteføljen og akkumuleringen av merker gir potensielle arbeidsgivere bevis på viktige ferdigheter, interesser og egenskaper. Oppnådde merker viser dybden, kunnskapen og fokuset av en students ekspertise. De som ser merkesamlinger, kan se egenskapene de ønsker i en fremtidig ansatt, praktikant, mentor eller frivillig.


Dette er Connie: Utdannet sykepleier og dyreassistert terapeut

Utdrag fra: «7 Things You Should Know About...Badges.» Educause. Juni 2012. Web 11. juli 2013.

Connie er en nyutdannet sykepleier som jobber med en sertifisering innen dyreassistert terapi. Senteret for samspill mellom dyr og mennesker ved universitetet hennes har innført et nytt program etter å ha gjort avtaler med flere lokale organisasjoner om arbeid med frivillige studenter. Senteret bruker et digitalt merkesystem som er designet for å anerkjenne, ikke bare hva studentene studerer, men hva de utretter i samfunnet. Ikonene eller bildene til de digitale merkene vises i studentenes e-porteføljer. Der gir de fakultetet, medstudenter, ildsjeler i samfunnet og potensielle arbeidsgivere et øyeblikksbilde av interesser og gir et inntrykk av dybden og fokuset av studentens ekspertise.

Connie har en praksisplass på onsdagskvelder hos det lokale autisme- og kommunikasjonssenteret (ACC). Hun og fem andre frivillige studenter arrangerer og fører tilsyn med utflukter dette kvartalet for seks barn fra barnehagealder og opptil 5. klasse. De kommer også til å jobbe med studentene for å vurdere effektiviteten av dyreassistert terapi ved å utføre et relatert forskningsprosjekt. I tillegg til de tre emnetimene som krediteres for denne innsatsen, får praktikantene et universitetssponset merke for samspill mellom barn og dyr. Connie jobber også på et lokalt ridesenter på ettermiddager på torsdager, og hun gjør avtaler med arbeidsgiveren sin for å arrangere utflukter for elevene fra ACC for å introdusere dem for hester. På dagen for utflukten saler Connie opp hestene og ponniene. Noen barn «rir» mens en voksen leier hesten, mens andre «besøker» utvalgte dyr, blant annet Connies erfarne terapihest, Raindance.

Når semesteret er over, har Connie oppnådd merker for samspill mellom barn og dyr, samfunnsfrivillig og prosjektledelse ved frivillig arbeid. Et merke hun vant etter å ha fått tredjeplassen i en nasjonal dressurkonkurranse, kan også vises sammen med dem hun har fått av universitetet. Merkene fra universitetet har lenker til nettsider som beskriver hvert merke, en liste over kravene for merket og datoen hun fikk det. Via et enkelt, nettbasert grensesnitt kan Connie administrere merkesamlingen sin og indikere hvilke merker som vises i personlige og profesjonelle nettverk og i den elektroniske porteføljen hennes.


Dette er et bymuseum: Merker for økoliteracy

Et bymuseum utviklet et merkesystem for å skape begeistring, interesse og motivasjon for å lære om samfunnet rundt museet. De ønsket å hjelpe ungdom med å utvikle identitet og selvtillit som tenkere og handlingspersoner innen vitenskap. Ideen deres omfattet teknologi og et merkesystem. Besøkende skulle bruke mobiltelefoner til å utforske museet og oppnå merker for kunnskap og ferdigheter de tilegnet seg.

Arrangørene så to mønstre i hvordan merkene motiverte de unge besøkende. De skoleflinke elsket utfordringen og ønsket å oppnå alle merkene de kunne. De var ivrige etter å identifisere ferdigheter de ikke var kjent med, og å gå etter de tilhørende merkene. Mange laget sine egne interessedrevne baner. De mindre skoleflinke elevene var også svært motivert. Arrangørene hjalp til med å matche oppgavene som skulle til for å oppnå et merke, med studentenes nivå og evner. Etter hvert som de oppnådde merkene, satte de pris på den offentlige anerkjennelsen de ikke var vant til å få.

Arrangørene viste fram museumsmerkene som ble oppnådd, sammen med andre merker ungdommene kunne oppnå i realfagene på skolen. Merkesystemet bidro til å plassere studenter i realfag de var interessert i og klare for. Inspirerte lærere innlemmet flere måter å tenne interessen for realfag på. De arrangerte utflukter og eksternt laboratoriearbeid med profesjonelle vitenskapsfolk.

Merkeoppnåelse ved museet omfatter spillbaserte elementer i læreprosessen, for eksempel å lære innhold eller ferdigheter, overvinne utfordringer, tjene poeng samt konkurrere. Følelsen av å spille spill skapte begeistring, interesse og driv hos alle typer deltakere – også de som aldri hadde spilt tradisjonelle videospill.


Dette er Catherine: Svarguru

Utdrag fra: Young, Jeffrey R. «Badges Earned Online Pose Challenge to Traditional College Diplomas.» The Chronicle of Higher Education. Jan. 2012. Web 14. juli 2013.

Når det gjelder biologi, er Catherine Lacey en «Level 40 Hero». Det er det som er rangeringen hennes hos OpenStudy, hvor denne studenten fra University of Western Australia bruker opptil 30 timer i uken på å svare på leksespørsmål fra studenter over hele verden. Nivået indikerer hvor mye tid som er tilbrakt på nettsiden, og «Hero» er merket som er vanskeligst å oppnå. Hvis du tenker på å hjelpe til med lekser som et spill, har hun høyeste poengsum.

20-åringen snublet over OpenStudy-siden da hun surfet på nettet. Hun ble hektet etter at et svar hun la ut, ga henne en elektronisk medalje som signaliserte at kunnskapen hennes hadde reddet en student i nød. «Jeg tenkte at, oi, folk synes jeg er smart», sier hun når hun tenker tilbake. Etter hvert som hun tilbrakte mer tid på nettstedet, «begynte prestasjoner å dukke opp», sier hun. Nå har nettprofilen hennes hos OpenStudy, TranceNova, fylt en side med merker, inkludert ett for å hjelpe personer med åpne biologiemner fra MIT.

Hun får ikke betalt for all tiden hun bruker på siden. Det ville vært «en ære» å få betalt, men det ville fått opplevelsen til å føles som en jobb, fortalte hun. «Jeg ser ikke på det som arbeid. Jeg ser på det på samme måte som å gå på kino med venner.» Hun går ikke så mye ut med venner (hun kaller seg «litt usosial»), så for Catherine er nettsiden et viktig utløp.

Så langt er ikke Hero-merket oppført på CV-en til studenten, men hun kan legge det til hvis hun noen gang søker på en undervisningsjobb. «Det er en målestokk for hvor mye tid og innsats jeg har lagt inn i dette, og hva andre synes om meg.»

Digitale merker kommer til å gjøre personers prestasjoner og erfaringer synlige i virkeligheten og på nettet for alle og enhver, inkludert potensielle arbeidsgivere, lærere og lokalsamfunn.


Dette er Purdue: Nanoelektronikk

Utdrag fra: Carey, Kevin. «Show Me Your Badge.» New York Times. 12. nov. 2012. Web 14. juli 2013.

På slutten av «Fundamentals of Atomic Force Microscopy», et kort nettemne tilbudt av Purdue University, får studenter som fikk minst 60 % på eksamen, en e-post med en vedlagt fil. Den inneholder et bilde av en blå og hvit sirkel med en diameter på omkring 2,5 cm og er utsmykket med et stilisert bilde av et atomkraftmikroskop som sender en laserstråle mot en kragbjelke og inn i en fotodiode, noe som viser hvordan vitenskapsfolk tar bilder og måler ting av svært liten størrelse (nanoskala).

Bildet er et digitalt merke.

Studentene får anerkjennelse for tiden de har tilbrakt i laboratorier, i arbeid i virkelige livssituasjoner, i arbeid på serviceprosjekter og i praktikantstillinger, samt erfaringene de får fra studentorganisasjoner. Undervisere og rådgivere gir studentene digitale merker for kompetanser og kunnskap.

Purdue gir også merker for beståtte emner via nanoHUB-U – en samling korte emner innen nanoteknologi som tilbys på nett for et internasjonalt publikum.


Dette er Carnegie Mellon: Robotteknologi

Ved Carnegie Mellon kan studentene ta nettemner i robotteknologi og informatikk der de får merker i løpet av læringsprosessen. Ett merke er for å lære roboter å bevege seg, og et annet merke er for å manipulere roboters bevegelsessensorer. Etter emnestudiet kan de skaffe seg det siste merket som sertifiserer de samlede ferdighetene de har oppnådd innen robotprogrammering.


Lær mer

Hvordan bruker andre institusjoner merker?

Expanding Education and Workforce Opportunities Through Digital Badges

Colleges Use 'Digital Badges' to Replace Traditional Grading

Trending: Professors Tout Badges Over Grades

Rethinking Digital Badges

Prøvemerker med lenker til kriterier og dokumentasjon

Badging From Within