This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Skapa en prestation

Dina prestationer visas på innehållsytorna och i prestationsverktyget.

 1. Öppna prestationsverktyget. Du hittar verktyget i avsnittet KursverktygKontrollpanelen eller på menyn Verktyg på en innehållsyta.
 2. Ange ett namn på sidan Skapa prestation.
 3. Markera en plats i din kurs. Deltagarna meddelas.
 4. Välj prestationstyp:
  • Fullbordan av kurs: Certifikatbelöningen krävs. En ytterligare utmärkelse är frivillig.
  • Milstolpe: Belöningen är en utmärkelse.
  • Anpassad: Belöningen är en utmärkelse, ett certifikat eller både och.
 5. Avgör om deltagarna ska kunna se prestationen innan de kan klara av den:
  • Välj Ja för belöningar som har som syfte att motivera alla deltagare.
  • Välj Nej för speciella belöningar för specifika deltagare som alla kursmedlemmar inte behöver se.
 6. Du kan även ange en beskrivning som tydligt definierar vad du förväntar dig att deltagarna ska slutföra för att få belöningen.
 7. Välj Definiera triggerfunktioner för att fortsätta.

En prestation visas inte för deltagarna förrän du definierar en triggerfunktionsregel och väljer en belöning.


Definiera kriterier för prestationsbelöning

Du kan definiera en eller flera regler som utlöser publiceringen av en belöning för en prestation. Du måste definiera minst en regel.

Prestationsverktyget använder Blackboard Learns teknik för anpassad publicering, däribland:

 • Försök på test, enkäter och uppgifter
 • Resultat på test, enkäter och uppgifter
 • Bedömda diskussionsforum, bedömda wikis, bedömda bloggar och bedömda loggböcker
 • Manuellt skapade kolumner för kursadministration och resultat
 • Kursinnehåll vars status är markerad som granskad
 • Gruppmedlemskap eller specifika användare
 • Startdatum för att klara av en prestation

Om du ställer in ett datum för Visa efter innebär det att deltagarna inte kan få belöningen innan det datumet, även om de redan uppfyller kriterierna. Visa efter är inte detsamma som ett slutdatum, och utgör inte en deadline.

Skapa en regel genom att ge den ett namn och ställa in de kriterier som krävs för att uppnå kraven för prestationen. Använd funktionen Lägg till för att skapa ytterligare kriterier för resultat- och granskningsstatusen.

Exempel:

Om deltagarna måste slutföra fyra prov i din kurs och få ett slutresultat på 70 % skapar du följande:

 1. Försök på prov A
 2. Försök på prov B
 3. Försök på prov C
 4. Försök på prov D
 5. Resultat i kolumnen Löpande summa på minst 70 %

Om det finns andra möjliga kriterier väljer du Lägg till en annan regel. Det kan vara praktiskt om du har en grupp deltagare som kräver anpassning och har olika prestationskrav för att få belöningen.

För att utfärda en prestation manuellt använder du alternativet Medlemskapskriterier för att välja mottagarna. Du kan till exempel tilldela en borgmästarutmärkelse till deltagare som leder diskussioner.

Använd Välj belöning för att fortsätta.


Välja belöningen

På sista sidan väljer du belöningen som baseras på prestationstypen:

 • Fullbordan av kurs: Certifikatbelöningen krävs. En ytterligare utmärkelse är frivillig.
 • Milstolpe: Belöningen är en utmärkelse.
 • Anpassad: Belöningen är en utmärkelse, ett certifikat eller både och.

Du kan förhandsgranska hur deltagarna kommer att se ett certifikat. På certifikatet anges institutionen, deltagarens namn, kursnamnet och vilket datum kriterierna uppfylldes.

För utmärkelser kan du välja en bild från katalogen eller ladda upp en skräddarsydd bild. En uppladdad utmärkelsebild går att använda igen i din kurs. Om du laddade upp en bild och behöver ta bort den kan du radera filen från kursens lagringsplats i prestationskatalogen. Storleken på uppladdade bilder ändras automatiskt.

Utfärdarens namn fylls i automatiskt utifrån administratörens inställningar. Om det tillåts kan du ändra utfärdarens namn. Du kan även ange ett förfallodatum för utmärkelsen. Om det tillåts kan du göra utmärkelser tillgängliga för publicering i mottagarens Badge Backpack.

Välj Skicka för att utfärda prestationen.

Beroende på din version kan det hända att man på vissa ställen inom Learn fortfarande kallar Badge-publiceringsverktyget för Mozilla istället för Badgr.


Visa prestationer och mottagare

I prestationsverktyget kan du se alla prestationer som definierats i din kurs, samt antalet mottagare för var och en av prestationerna.

Välj Mottagare för att få information om vilka deltagare som klarat av de olika prestationerna. Markera en deltagares namn för att se den deltagarens vy av sidan Mina prestationer.

Mottaget den anger när deltagarna såg aviseringen att de hade klarat av en prestation. När det gäller lärarbedömning eller manuell belöning kan Mottaget den vara det datum när deltagarna såg sina prestationsbelöningar.


Ta bort prestationer

Ta bort en prestation genom att öppna motsvarande meny och välja Ta bort.

Om du väljer att ta bort en prestation som en deltagare redan har klarat av, tas även den kopplade belöningen bort.


Deltagarvy

Deltagarna kommer åt prestationsverktyget på sidan Verktyg, från en verktygslänk i kursmenyn eller från en länk i innehållsytan.

Välj en deltagares namn på sidan Mottagare för att se den deltagarens vy av sidan Mina prestationer.

Du kan besöka deltagarämnet för att visa hur deltagarna ser prestationer. Använd webbläsarens bakåtfunktion för att återvända till detta ämne.


Målsättningar och överensstämmelse för målsättningar

Du kan få målsättningar att överensstämma med innehållsobjekt som skapats med prestationsverktyget. De visas i sedan i måltäckningsrapporterna.

Öppna en prestations meny på en innehållsyta och välj sedan Lägg till överensstämmelser.

Mer information om målsättningar


Processer för att kopiera, importera, exportera, arkivera och återskapa

I kursens processer för att kopiera, importera, exportera, arkivera och återskapa, hanteras inte prestationer som olika objekt. Prestationer beror både på innehåll och regler för anpassad publicering. Om du endast kopierar innehåll mellan kurser går triggerfunktionsreglerna förlorade. Om du inte inkluderar innehåll när du kopierar eller exporterar/importerar fångas inte prestationer upp. Förutsatt att du väljer både innehåll och regler för anpassad publicering i processen hanteras prestationerna på rätt sätt.