This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Få en tydlig översikt över deltagarnas prestationer med hjälp av paneler.

Resultat kan vara missledande. En uppgift eller ett prov kan mäta hur mycket en deltagare har lärt sig i flera ämnen, men det mäts vanligtvis bara med ett resultat. Du kan skapa kursmål för att enklare mäta och påvisa vad deltagarna har lärt sig i komplicerade ämnen. Mål är specifika och mätbara koncept som deltagarna ska sträva efter när de slutför kursarbetet.

Med hjälp av målsättningsprestationspanelen är det lättare att få en uppfattning om hur deltagarna presterar i en kurs. Panelen visar kursmålsättningar och de objekt som du kopplar till dem. Du kan snabbt avgöra hur en deltagares enskilda resultat bidrar till deras prestationer när det gäller kursmålsättningarna.

Det finns två sätt att öppna målsättningsprestationspanelen.

Öppna panelen från Mitt Blackboard-menyn

Gå till Verktyg > Målsättningsprestation på Min Blackboard-menyn. Då visas en lista över alla deltagare i alla dina kurser. Markera en deltagare för att visa deras målsättningsprestationspaneler. Markera en målsättning på panelen för att visa enskilda komponenter. Du kan avgöra om deltagarna kan prestera bättre och var de lyckas.

Öppna panelen i en kurs

Du kan även gå till målsättningsprestationspanelen i en kurs. I den här detaljerade vyn kan du se deltagarnas målsättningar och vilka kursobjekt som bidrar till att uppfylla dem.

Välj Verktyg och sedan Måluppfyllelse på kursmenyn. Markera den deltagare vars panel du vill visa.


Exportera data om måluppfyllelse

Från målsättningsprestationspanelen kan du exportera data om kursmålsättningar och deltagarprestationer, som sedan kan användas i andra sammanhang än Blackboard Learn.

Administratörer kan använda Administratörspanel > modulen Verktyg > Export av deltagares måluppfyllelse > Skapa export för att ladda ner en JSON-fil med dina data.

Den här JSON-filen kan konverteras till andra format och användas till vad du vill. Filen visar data om deltagare och vilka kompetenser de har uppvisat i dina kurser. Du kan använda den här information som en resultatmodul eller för att avgöra hur effektiv en viss kurs, uppgift eller lektion är.