This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Om ditt lärosäte använder EAC Visual Data-integrering för Blackboard Learn kan du använda verktyget för att samla in, sammanställa, analysera och rapportera resultatdata för de kurser där du undervisar. EAC Visual Data ger insikt i hur deltagarna presterar på dina kurstester och kriterier.

Om verktyget är tillgängligt på ditt lärosäte, men inte visas i menyn för kursverktygkan du kontrollera om verktyget är inställt på Tillgängligt i din kurs.

Gå till EAC-hjälpsidan för att få hjälp för din EAC Visual Data-integrering