Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

In dit onderwerp lees je hoe andere docenten gebruik hebben gemaakt van badges om het leren van hun studenten te inspireren en te stimuleren.

Maak kennis met Jill: dramadocente

Het verhaal van Jill is een compilatie van de processen van een aantal docenten, zodat je een beeld krijgt van een systeem met verschillende badges.

‘Leren doe je altijd...en overal.’

Jill geeft toneellessen op een universiteit, zowel klassikaal als online. Ze vult de klassikale cursussen aan met online inhoud. Daarnaast is ze de toneelregisseur van haar universiteit en is ze in die rol verantwoordelijk voor de theaterproducties en het ontwerpen en bouwen van de sets. Ze regisseert elk semester enkele voorstellingen en musicals.

Meestal heeft ze veel gemotiveerde studenten, die graag hun vaardigheden verder willen verdiepen buiten wat Jill in een semester kan aanbieden in haar cursussen. In het verleden heeft ze tijd vrijgemaakt om studenten persoonlijk te ontmoeten en om hen daarnaast via de virtuele omgeving te helpen met het verkrijgen van kennis.

Ze had hierbij vaak het gevoel dat ze extra cursussen zou kunnen aanbieden, die weliswaar buiten het curriculum van de universiteit vallen voor een major of minor, maar die studenten wel helpen bij de voorbereiding op het werk dat ze willen gaan doen. Ze had een onafhankelijk studieprogramma opgezet met allerlei handige informatie, maar ook adviezen, feedback, netwerkmogelijkheden, hulp bij het vinden van stageplekken, en hulp bij het samenstellen van portfolio's voor het demonstreren van de geleerde vaardigheden en kennis.

De tool Prestaties in de praktijk

Nu kan Jill de functies van de tool Prestaties van Blackboard Learn inzetten om haar studenten de mogelijkheid aan te bieden badges te verdienen waarmee ze hun toneelcarrière kunnen ontwikkelen. Ze is het trotst op het badgesysteem voor lichtontwerp dat ze onlangs heeft ontwikkeld voor haar studenten. Haar universiteit biedt twee basiscursussen voor lichtontwerp, maar studenten willen meer. Enkele veelbelovende studenten vertelden haar dat ze zich graag wilden specialiseren in lichtontwerp. In plaats van deze gedreven studenten kwijt te raken aan een andere school, zocht ze een manier om in te spelen op hun wensen en hun interesse te stimuleren. Tegelijkertijd wilde ze ook vaardigheden bijbrengen die ze later goed zouden kunnen gebruiken in de praktijk.

De keuze voor een beloningssysteem met badges betekent dat studenten vooraf de leermogelijkheden kunnen zien. Jill deelt de badges in groepen in, zodat studenten hun vaardigheden kunnen verfijnen en gestructureerde trajecten kunnen volgen. De groepen helpen hen hun kennis te vergroten in de volgorde die ze zelf kiezen of die door Jill wordt geadviseerd.

Sommige studenten zijn heel erg gedreven om badges te verdienen. Het behalen van een badge is motiverend voor het leerproces en resulteert in minder uitval. Andere studenten kunnen het aantal badges zien en de kwaliteit ervan. Ze krijgen zo een beeld van de moeilijkheidsniveaus die moeten worden behaald om badges te verdienen. Ze kunnen de vaardigheden van hun medestudenten zien tijdens toneelproducties. Mensen aan de zijlijn, één van de beoogde doelgroepen van badges, worden zo gemotiveerd om een vergelijkbaar leertraject te ondernemen. Jill en haar studenten hebben ingezien dat het verdienen van badges niet ophoudt bij een semester of een schooljaar. Studenten kunnen hun hele leven blijven leren en ook gedurende hun carrière badges verzamelen.

‘Een badge werkt als een deur. Maak er gebruik van om toegang te krijgen tot de volgende leeruitdaging.’

Jill moest bepalen wie haar doelgroep voor badges was: potentiële werkgevers en andere studenten die motivatie konden ontlenen aan de prestaties van hun medestudenten. Daarnaast was het belangrijk voor haar dat het badgesysteem werd erkend en onderschreven door de mensen met wie ze wilde netwerken, evenals organisaties die stageplaatsen en mentorschappen konden bieden. Al deze doelgroepen dragen bij aan een lange levensduur van haar badgesysteem.

Met deze gevarieerde doelgroepen in haar achterhoofd heeft ze badges ontwikkeld voor deze taken:

  • Deelname en erkenning van geleerde vaardigheden
  • Technologie; sommige studenten hebben hun eigen software voor lichtontwerp ontworpen
  • Lichtplannen, verlichting ophangen en onderhoud van apparatuur
  • Aansturen van belichtingsteams, projectmanagement en prognose van kosten voor opdrachten
  • Uitwerken van draagbare verlichtingssystemen en de installatie ervan
  • Research, conferenties en bezochte workshops
  • Awards en prijzen bij wedstrijden voor lichtontwerp en toneel
  • Onderwijs/mentoring van medestudenten
  • Soft skills zoals creativiteit, samenwerking en teamwork; allemaal kwaliteiten die niet eenvoudig kunnen worden gemeten met standaardtoetsen

Elke badge bevat informatie over de bijbehorende vereisten, het traject van een student en koppelingen naar foto's of werk. Nadat studenten de juiste badges hebben verdiend, kan hun ervaring resulteren in een uiteindelijke badge voor lichtontwerp voor een universiteitsproductie of een stageplaats bij een grote theaterproductie.

Voordelen van badges

Badges maken het mogelijk kennis te testen en vaardigheden te demonstreren.

Het toekennen van badges betekent dat Jill beoordeling en feedback dichter bij het leermoment kan brengen. Een systeem met badges zorgt ervoor dat studenten betrokken zijn. Ze kiezen ervoor om een stap extra te zetten en verder te leren. De kwaliteit en integriteit van de badges zorgen ervoor dat theaterinstellingen de studenten van Jill sneller kiezen. Ze hebben een vertrouwensrelatie opgebouwd met Jill en haar systeem met badges. Ze hechten veel waarde aan de metagegevens van de badges.

Jill heeft een eenvoudig doel voor ogen: ze wil talent verbinden met kansen. Het systeem met badges stelt haar in de gelegenheid studenten te helpen om te focussen op de individuele behoeften van specifieke werkgevers. Studenten kunnen zo exact de competenties leren waarmee ze opvallen en een baan krijgen.

Studenten kunnen kennis en vaardigheden opdoen op vlakken die geen deel uitmaken van het formele curriculum van de universiteit en erkenning krijgen voor hun inzet. Jill kan allerlei tools gebruiken om de resultaten en vaardigheden van de leerprocessen vast te leggen op manieren die op dit moment niet mogelijk zijn in traditionele, formele contexten.

De online portfolio en de toegekende badges bieden potentiële werkgevers onderbouwing van essentiële vaardigheden, interesses en kwaliteiten. Badges geven een beeld van de kennis van de student en van de verkregen vaardigheden en expertise. Iedereen die een verzameling badges van een student bekijkt, krijgt een duidelijk beeld van de kwaliteiten die ze zoeken in een toekomstige werknemer, stagiaire, mentor of vrijwilliger.


Maak kennis met Connie: afgestudeerd verpleegkundige en dierentherapeut

Vertaald uittreksel uit: ‘7 Things You Should Know About...Badges.’ Educause. juni 2012 Web. 11 juli 2013.

Connie is net afgestudeerd als verpleegkundige en is bezig met een certificaat voor dierentherapie. Het Centrum voor Dierentherapie op haar universiteit heeft een nieuw programma ontwikkeld, waarbij afspraken zijn gemaakt met verschillende maatschappelijke organisaties om studenten als vrijwilligers in te zetten. Het Centrum is bezig met het implementeren van een systeem voor digitale badges, met als achterliggende gedachte niet alleen erkenning te geven voor de studie die studenten volgen, maar ook voor hun bijdrage aan de maatschappij. De symbolen of afbeeldingen van de digitale badges worden opgenomen in de e-portfolio's van studenten. Daar kunnen faculteitsmedewerkers, medestudenten, maatschappelijke organisaties en potentiële werkgevers een beeld krijgen van de interesses van de student en van de verkregen vaardigheden en expertise.

Connie loopt elke woensdagmiddag stage bij een plaatselijke organisatie voor dagopvang voor kinderen met een autistische stoornis. Zij en vijf andere studenten gaan dit semester voor zes kinderen van de opvang excursies organiseren en deze ook begeleiden. Daarnaast gaan ze aan de hand van een uitgebreid onderzoeksproject kijken wat de effectiviteit is van dierentherapie. Naast de drie cursusuren die ze hiermee verdienen, krijgen de stagiaires voor elke interactie tussen kind en dier een door de universiteit gesponsorde badge. Connie werkt ook nog iedere donderdagmiddag bij een manege en ze heeft met de manege-eigenaar geregeld dat de kinderen van de dagopvang paard mogen komen rijden. Op de dag van de excursie zadelt Connie de paarden en pony's op. Sommige kinderen rijden op een paard dat door een volwassene wordt geleid, terwijl anderen ‘op bezoek gaan’ bij speciaal gekozen dieren, zoals Connie's ervaren therapiepaard Raindance.

Aan het einde van het semester heeft Connie badges verdiend voor Interactie tussen kind en dier, Maatschappelijk vrijwilliger en Maatschappelijk projectmanagement. Een badge die ze heeft gewonnen voor een derde prijs in een nationale dressuurwedstrijd kan samen worden weergegeven met de badges die ze van de universiteit heeft gekregen. De badges van de universiteit bevatten koppelingen naar webpagina's met een beschrijving van elke badge, de lijst met vereisten en de datum waarop ze de badge heeft ontvangen. Via een eenvoudige online interface kan Connie haar verzameling badges beheren, waarbij ze kan aangeven welke badges zichtbaar zijn in haar persoonlijke en professionele netwerken en welke in haar e-portfolio.


Maak kennis met het stadsmuseum: badges voor kennis van ons ecosysteem

Een stadsmuseum heeft een badgesysteem ontwikkeld om enthousiasme, interesse en motivatie te genereren voor het leren over de omgeving van het museum. Het doel is jongeren te helpen bij het ontwikkelen en stimuleren van een identiteit als wetenschappelijke denkers en doeners. Hun idee is uitgevoerd als een combinatie van technologie en een systeem met badges. Bezoekers gebruiken hun mobiele telefoon om het museum te ontdekken en badges te verdienen voor opgedane kennis en vaardigheden.

De organisatoren hebben twee patronen vastgesteld in de manier waarop het verzamelen van badges motiverend werkt voor de jonge bezoekers. Jongeren die prestatiegericht zijn, vonden de uitdaging geweldig en wilden zo veel mogelijk badges verdienen. Ze wilden graag vaardigheden leren die ze niet kenden en de bijbehorende badges verdienen. Veel van deze jongeren volgden een zelf uitgestippeld traject dat aansloot bij hun interesses. Ook de kinderen die minder presteren, waren zeer gemotiveerd. De taken waarmee badges konden worden verdiend, waren afgestemd op hun niveau en mogelijkheden. Naarmate ze steeds meer badges verzamelden, vonden ze het steeds leuker om erkenning te krijgen op manieren die ze niet gewend waren.

De jongeren kregen de gelegenheid om hun museumbadges te laten zien, samen met andere badges die ze konden verdienen tijdens wetenschapslessen op school. Het badgesysteem heeft geholpen studenten in te schrijven voor wetenschappelijke cursussen waarin ze geïnteresseerd waren en waarvoor ze over de benodigde voorkennis beschikten. Docenten werden geïnspireerd om andere manieren te bedenken om de interesse in wetenschap te stimuleren, bijvoorbeeld door het organiseren van excursies en practica op locatie met echte wetenschappers.

Het verdienen van badges in het museum omvat onderdelen die op games zijn gebaseerd, zoals het verkrijgen van inhoud of vaardigheden, het overwinnen van uitdagingen, het verdienen van punten en de concurrentiestrijd met anderen binnen het leerproces. Dit wedstrijdelement roept bij alle soorten deelnemers gevoelens op van spanning, interesse en motivatie, zelfs bij kinderen die nog nooit een traditionele videogame hebben gespeeld.


Maak kennis met Catherine: huiswerkhulp van zeer hoog niveau

Vertaald uittreksel uit: Young, Jeffrey R. ‘Badges Earned Online Pose Challenge to Traditional College Diplomas.’ The Chronicle of Higher Education. jan. 2012. Web. 14 juli 2013.

Als we het over biologie hebben, is Catherine Lacey een Level 40 Hero. Dat is haar ranking in OpenStudy, waar de student aan de University of Western Australia ongeveer 30 uur per week besteedt aan het beantwoorden van huiswerkvragen van studenten over de hele wereld. Het level geeft de tijd aan die ze doorbrengt op de site en Hero is de moeilijkste badge. Als je het helpen met huiswerk als een spelletje ziet, heeft zij zeker de hoogste score.

De studente van 20 kwam toevallig op de site van OpenStudy terwijl ze op internet aan het surfen was. Ze was er niet meer weg te krijgen nadat een antwoord van haar een online medaille opleverde met de mededeling dat haar kennis zeer veel had betekend voor een student die het even niet meer zag zitten. ‘Ik zei, wow, mensen denken dat ik slim ben.’ ‘Naarmate ik meer tijd doorbracht op de site, werd mijn hulp steeds vaker gewaardeerd met badges’, aldus Catherine. Haar online identiteit op OpenStudy, TranceNova, heeft inmiddels al een pagina vol met badges verzameld, waaronder een badge voor het helpen van mensen die een open biologiecursus aan het MIT volgen.

Ze krijgt geen vergoeding voor al de tijd die ze op de site doorbrengt. ‘Een vergoeding zou misschien handig zijn, maar dan zou ik me ook meer verplicht gaan voelen’, vertelde ze. ‘Ik zie het niet als werk, ik vind het net zo leuk als met vriendinnen naar de film gaan.’ Uitgaan met vrienden is trouwens niet iets wat ze vaak doet (ik ben niet zo ‘sociaal’ zegt ze), dus voor Catherine is de site een belangrijke sociale bezigheid.

De Hero-badge staat nog niet in het cv van de student, maar misschien dat ze de badge toevoegt als ze gaat solliciteren naar een baan in het onderwijs ‘Het is een waardering voor de hoeveelheid tijd en moeite die ik hierin heb gestoken en laat zien hoe andere mensen over me denken.’

Digitale badges zorgen ervoor dat de prestaties en kennis van individuen in online- en offline-omgevingen zichtbaar zijn voor alles en iedereen, inclusief potentiële werkgevers, opleiders en instellingen.


Maak kennis met Purdue: nano-elektronica

Vertaald uittreksel uit: Carey, Kevin. ‘Show Me Your Badge.’ New York Times. 12 nov. 2012. Web. 14 juli 2013.

Aan het einde van Fundamentals of Atomic Force Microscopy, een korte online cursus die wordt aangeboden door Purdue University, krijgen studenten met een score van ten minste 60 procent voor de eindtoets een e-mail met een bestandsbijlage. Deze bijlage bevat een foto van een blauw-witte cirkel, ongeveer 2,5 cm in doorsnee, met een in reliëf gestileerde afbeelding van een atoomkrachtmicroscoop die een laserstraal van een bladveer laat terugkaatsen in een fotodiode, wat de manier is waarop wetenschappers foto's maken en de grootte meten van zeer kleine (nanoschaal) voorwerpen.

De foto is een digitale badge.

Studenten kunnen badges verdienen door tijd door te brengen in laboratoria, te werken in de praktijk, deel te nemen aan sociale projecten en stages en ervaring op te doen bij studentenorganisaties. Cursusleiders en adviseurs geven studenten digitale badges voor competentie en kennis.

Purdue gebruikt badges ook als beloning voor studenten die met succes cursussen hebben gevolgd via nanoHUB-U, een reeks korte cursussen in nanotechnologie die online worden aangeboden aan een internationaal publiek.


Maak kennis met Carnegie Mellon: robotica

Op Carnegie Mellon kunnen studenten online cursussen volgen in robotica en computerwetenschap, waarbij ze tijdens het leerproces badges kunnen verdienen; één voor het laten bewegen van robots en een andere voor het manipuleren van bewegingssensoren van robots. Nadat ze de complete cursus hebben afgerond, kunnen ze nog een laatste badge verdienen door hun kennis van het programmeren van robots in de praktijk te brengen.


Meer informatie

Hoe worden badges gebruikt door andere instellingen?

Expanding Education and Workforce Opportunities Through Digital Badges

Colleges Use 'Digital Badges' to Replace Traditional Grading

Trending: Professors Tout Badges Over Grades

Rethinking Digital Badges

Voorbeelden van badges met koppelingen naar criteria en feitenmateriaal

Badging From Within