This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Belöningar utgör starka yttre drivkrafter. En bra belöning är erkännande för väl genomfört arbete. Du kan belöna deltagarna under kursen för att behålla deras motivation och skapa en uppfattning om vad de kan lära sig. Du kan använda certifikat och Open Badges för att komplettera resultat. Du kan ge detaljer och exempel på exakt vad deltagarna uppnått under din kurs.

Certifikaten och Open Badges följer med deltagarna. De här belöningarna hjälper deltagarna att förmedla en identitet och ett anseende som präglas av prestationerna i det ämne de valt. Prestationerna kan bidra till att ge jobb- och utbildningsmöjligheter och även låsa upp nya behörigheter.


Vad är prestationer?

I Blackboard kan du använda prestationer för att skapa möjligheter för deltagarna att få erkännanden för sina insatser. Du anger kriterier för hur prestationer ska utdelas till deltagare i form av både utmärkelser och diplom.

Deltagarna kan se vilka utmärkelser och certifikat de samlat ihop och vad som krävs för att få ytterligare erkännande. De kan få en insikt i inlärningsprocessen mot fastställda kompetenser.

Deltagare kan publicera utmärkelserna på Badge Backpack och ta med sig intygen på sin kompetens utanför Blackboard Learn. Mer information om utmärkelser och Badge Backpack finns i Badge Backpack (endast tillgängligt på engelska).

Beroende på din version kan det hända att man på vissa ställen inom Learn fortfarande kallar Badge-publiceringsverktyget för Mozilla istället för Badgr.


Utmärkelsernas dragningskraft

Använd spelelement, till exempel tävlingar, poäng, nivåer och utmärkelser för att engagera användarna.

Om du har sett en tonåring spela World of Warcraft vet du hur den digitala världen motiverar människor. Du kan också motivera deltagarna med en sorts ”spelanpassning” med utmärkelser. Med prestationsverktyget kan du ta fram ett utmärkelsesystem för att uppmuntra deltagarna att utforska och delta i större utsträckning.

Du kan dela ut utmärkelser för att de slutför ett projekt, färdigheter eller för olika kunskapsnivåer. En deltagares utmärkelsesamling kan representera de viktiga inlärningsmilstolpar han eller hon har uppfyllt. Insamlade utmärkelser kan visa en övergripande bild av en persons färdigheter och prestationer.

Du kan även dela ut utmärkelser för färdigheter och kunskap som inhämtats utanför klassrummet:

 • Icke schemalagda aktiviteter och program efter skolan
 • Frivilligt arbete och samhällsservice
 • Arbetsrelaterade projekt
 • Militär erfarenhet
 • Utlandsstudier
 • Elevrådet
 • Medlemskap i en klubb, grupp eller annan organisation
 • Praktik och mentorskap
 • Yrkesutbildning
 • Mjuka färdigheter, som samarbetsförmåga, ledarskap och samhällsbyggande

Du kan i princip låta deltagarna kombinera en skiftande blandning av utmärkelser för att berätta om sina prestationer, i och utanför klassrummet. Tillsammans kan ni skapa utmärkelser som framhäver färdigheter som hjälper deltagarna att arbeta mot ett specifikt mål. Oavsett om målet är att komma in på forskarutbildningen eller hitta det perfekta jobbet kan du samarbeta med deltagarna för att utforma vägar.

När deltagarna blir delaktiga i processen som ger dem tillgång till det de vill uppnå, kan du se en ökning i deras motivation för ytterligare inlärning. Du vill underlätta för deltagarna under tankestadiet ”tänk om”. Ge dem flexibiliteten att vara innovativa och bestämma vad de värdesätter och tycker är viktigt i sin egen utbildning.


Frågor att fundera på

Ska du organisera utmärkelserna i grupper?

Du kan ”stapla” dina utmärkelser för att engagera deltagarna. När en deltagare får en utmärkelse låser det upp nästa utmärkelse. Det behöver inte bli svårare att samla ihop till utmärkelsen. Du kan låta deltagarna följa din rekommenderade väg för att klara av utmärkelser, eller låta dem ta fram sina egna inlärningserfarenheter.

Finns det behörigheter kopplade till insamlingen av utmärkelser?

Du kan använda andra sätt att uppmuntra deltagarna att klara av utmärkelser. Efter att deltagarna har samlat ihop utmärkelse A, B och C kan du till exempel erbjuda en eftertraktad praktik. När arbetet kopplas till något deltagarna sätter värde på, kan de bli mer motiverade att klara av utmärkelser.

När du har använt ditt utmärkelsesystem under en tid kanske du märker att det inte behövs några sporrar utöver utmärkelserna.

Ska utmärkelserna vara offentliga?

Utdrag från: Schenke, Tran och Hickey. ”Design Principles for Motivating Learning with Digital Badges”. HASTAC. 5 juni 2013. Webb. 17 juli 2013.

Tack vare infrastrukturen i Mozillas Open Badges kan de som samlar ihop utmärkelser i de flesta projekt själva bestämma om och när de vill visa upp de utmärkelser de arbetar på för tillfället eller de utmärkelser de har samlat ihop offentligt. I vissa projekt har de som samlar ihop utmärkelser möjlighet att visa upp utmärkelserna själva medan utmärkelser i andra projekt automatiskt visas upp. Från motivationslitteraturen vet vi att elever känner sig mer självständiga (att de har mer kontroll) om de ges valmöjligheter, och att olika nivåer av valmöjligheter påverkar motivationen. Om utmärkelser visas upp för allmänheten kan detta dock leda till tävling bland de som samlar ihop utmärkelser.

När deltagarna samlar ihop utmärkelser kan de bestämma hur potentiella arbetsgivare, organisationer och skolor kan se dem. Deltagarna kan lägga upp sin utmärkelsesamling på Mozilla Open Backpack, i sina profiler på sociala nätverk, på personliga webbplatser, i ansökningar till högskolor/universitet, på webbplatser för jobbansökningar och i cv:n online.

Utmärkelserna omfattar trovärdig information och blir därmed ett bevis på en persons färdigheter, kompetenser, prestationer, erfarenheter och talanger. Alla kan kontrollera äktheten i utmärkelseuppgifterna.

I och med att utmärkelsernas värden ökar kan de bidra till att låsa upp nya möjligheter till livslångt lärande.

Vilken är din målgrupp?

När du skapar dina utmärkelser bör du tänka på vilka som eventuellt kommer att vilja se bakgrunden till utmärkelsen:

 • De som samlar ihop utmärkelser
 • Forskarutbildningar
 • Kurskamrater som eventuellt motiveras av andras prestationer
 • Kollegor och yrkesmän inom ditt fält som du vill knyta kontakter med
 • De som kan erbjuda deltagarna praktikplatser och handledning
 • Potentiella arbetsgivare

Alla dessa människor hjälper till att hålla utmärkelsesystemet aktivt och fungerande över tiden.