This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan köra flera olika typer av kursrapporter för att visa information om kursanvändning och kursaktivitet. Du kan visa sammanfattningar över kursanvändning, däribland vilka kursområden som används oftast samt kursåtkomstmönster för specifika deltagare.

Rapportdata uppdateras automatiskt var fjärde timma för alla rapporter förutom aktivitetsrapporter. Aktivitetsdata uppdateras en gång om dagen, vid midnatt. Din institution kan uppdatera rapportdata manuellt om det behövs.

Om kursrapporttyper

Du kan söka efter nyckelord i namnen eller beskrivningarna i listan över rapporter för att hitta den rapport som tar fram den information du behöver.

 • All användaraktivitet i kursinnehållsytor visar en sammanfattning av all användaraktivitet i innehållsytorna för en kurs. Använd den här rapporten för att avgöra vilka deltagare som är aktiva i din kurs samt vilka innehållsytor de använder.
 • Översikten över kursaktivitet visar den sammanlagda aktiviteten i en enskild kurs, sorterad efter deltagare och datum. I informationen ingår total och genomsnittlig tid som använts per aktiv deltagare, samt den totala mängd och typ av aktiviteter varje deltagare ägnade sig åt i kursen. Du kan även filtrera rapporten efter en eller flera grupper. Endast deltagare som är medlemmar i de valda grupperna ingår i rapportresultaten.
 • Kurstäckningsrapport visar data om kursobjekt som överensstämmer med mål.
 • Kursprestation visar hur en enskild kurs presterar jämfört med en utvald uppsättning mål.
 • Övergripande sammanfattning av användaraktivitet visar användaraktivitet för alla ytor i din kurs liksom datum, tider och veckodagar för aktivitet. Använd den här rapporten för att visa deltagaråtkomst samt hur ofta kursverktygen används.
 • Rapporten över användardeltagande i en enskild kurs visar antalet användarinlämningar i din kurs för uppgifter, tester, diskussioner, bloggar och loggböcker inom den valda tidsramen. Du måste inte ha bedömt ett objekt för att relevanta data ska ingå i rapporten. Informationen ges i ett Microsoft® Excel®-kalkylblad (XLS).

  Om det inte finns någon aktivitet för en objekttyp visas ingen kolumn för den. Om ingen deltagare har skickat in en uppgift inom den valda tidsramen visas ingen uppgiftskolumn i kalkylbladet.

 • Deltagaröversikt för enskild kurs visar en individuell deltagares aktivitet i din kurs, sorterad efter datum. Informationen innehåller den totala sammanlagda tiden en deltagare tillbringar i din kurs. Du kan visa detaljerad information om en deltagares aktivitet, till exempel vilka objekt och innehållsytor som en deltagare har tittat på, och tiden som har lagts ner på varje. Använd den här rapporten för att kontrollera en viss deltagares kursaktivitet.
 • Användaraktivitet i forum visar en sammanfattning av användaraktivitet i diskussionsforum i din kurs.
 • Användaraktivitet i grupper visar en sammanfattning av användaraktivitet i grupper för din kurs.

Det kan finnas fler rapporter tillgängliga. Kontakta din institution för mer information.


Generera kursrapporter

Om popup-blockeringsfunktionen har aktiverats ska du inaktivera den.

 1. Visa avsnittet Granskningkontrollpanelen och välj Kursrapporter.
 2. Öppna en rapports meny på sidan Kursrapporter och välj Kör.
 3. På sidan Kör rapporter väljer du Rapportspecifikationer. Alternativen varierar:
  • Välj format: Välj ett utdataformat på menyn. Giltiga format är pdf, html, Excel och Word. Diagram visas inte i Excel-format.

   Informationen i rapporten över användardeltagande i en enskild kurs anges endast i Excel-kalkylbladsformat (xls).

  • Välj ett startdatum och Välj ett slutdatum: För rapporter som täcker en specifik tidsperiod väljer du start- och slutdatum för rapporten.

   Om du vill inkludera data från dagens datum väljer du morgondagens datum som slutdatum. Den statistik som returneras baseras på en dag som börjar vid midnatt och slutar vid 23:59. Statistik för den aktuella dagen kommer inte att vara korrekt upp till minuten som begäran görs. Det förekommer en kort tidsfördröjning baserat på den tid det tar för databasen att registrera aktiviteten. Om de data som du letar efter inte finns i rapporten kan du vänta en liten stund och sedan köra rapporten igen. Tänk på att väntetiden för vissa rapporter kan vara upp till ca 4 timmar eller till och med till nästa dag beroende på rapporten.

  • Välja deltagare: Om du vill köra en rapport om en enskild deltagare väljer du namnet på menyn.
  • Välj användare: Välj en eller flera användare för rapporten. För Windows: Om du vill välja flera användare i en lista trycker du på Skift och markerar den första och sista användaren. Om du vill välja användare som inte förtecknas efter varandra trycker du på Ctrl och markerar varje respektive användare i listan. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten.
  • Genomsnittligt intervall och Målprestationsnivå: Krävs för kursprestationsrapporter. Du kan ställa in de här rapporterna till att Visa otillgängliga deltagare och/eller Visa mål som inte överensstämmer.
  • Välj Uppsättning av målsättningar och Målsättningstyper. Om Uppsättning av målsättningar visas som Ingen bekräftar du att kursinnehållet är kopplat till målsättningarna. Om innehållet är kopplat till ett mål kan du behöva kontakta systemadministratören för att uppdatera rapportdata.
 4. Klicka på Skicka. Om en kursrapport inkluderar ett stort antal användare kan det ta flera minuter eller längre för en rapport att skapas. Pdf- och html-format öppnas direkt i ett nytt fönster. Med Excel och Word måste du spara filen först. Om du vill skriva ut rapporter använder du utskriftsfunktionen i programfönstret som rapporten öppnades i.
 5. När rapporten har körts kan du utföra följande uppgifter:
  • Spara till Content Collection: Om din institution har tillgång till funktionerna för innehållshantering kan du spara rapporten i en mapp i Content Collection.
  • Ladda ner rapport: Du kan spara rapporten på din dator.
  • Kör en ny rapport: Gå tillbaka till sidan Kör rapporter för att köra rapporten igen med andra kriterier.
 6. Välj OK när du är klar.

Systemträffar

När du visar rapporter som inkluderar träff- eller åtkomststatistik, spåras träffar varje gång en begäran skickas till Blackboard Learn. Du kan till exempel se följande information när du spårar användningen av diskussionsforumet:

 • En deltagare öppnar diskussionsforumet (1 träff).
 • En deltagare väljer ett forum (2 träffar totalt).
 • En deltagare väljer ett meddelande för att läsa det (3 träffar totalt).

Mer information