This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

På prestationspanelen visas alla typer av användaraktivitet i en kurs eller organisation. Alla användare som är inskrivna på kursen är listade, inklusive lärare, deltagare, assistenter, bedömare, observatörer och gäster. Viktig information om varje användares framsteg och aktivitet visas.

Sidan Prestationspanel

Kontrollpanelen > Granskning > Prestationspanel

Sidan Prestationspanel visar en sammanfattning av kursinformationen:

  • Efternamn, Förnamn och Användarnamn: Visar användarnas namn och de användarnamn de använder för att logga in i Blackboard Learn.
  • Roll: Visar användarnas definierade roller i din kurs. Exempel på roller är lärare, deltagare, bedömare, assistent, gäst och observatör. En användare kan ha en roll i din kurs och en annan roll i en annan kurs.
  • Senaste kursåtkomst: Visar datum och tid då en användare senast anslöt till din kurs.
  • Dagar sedan senaste kursåtkomst: Visar det antal dagar som har förflutit sedan den senaste gången en användare anslöt till din kurs.
  • Granskningsstatus: Visar hur många objekt som har granskats. Välj numret som visas för en detaljerad vy. Om verktyget för granskningsstatus inte har aktiverats för kursen visas inte den här kolumnen.
  • Anpassad publicering: Visas endast om anpassad publicering har aktiverats i din kurs. Om du väljer ikonen öppnas ett nytt fönster med en katalogträdsöversikt över hela kursen i relation till en användare och åtkomststatus.
  • Diskussionsforum: Visas endast om diskussionsforumet har aktiverats i din kurs. Välj en nummerlänk för att öppna sidan Diskussionsforum som visar en lista över alla den markerade användarens diskussionsposter i din kurs.
  • Anpassa Deltagaruppföljning: Visas endast om verktyget för deltagaruppföljning har aktiverats i din kurs. Den här kolumnen visar antalet utlösta regler och totalt antal regler som kan utlösa en varning. 2/6 betyder till exempel att en användare har utlöst 2 regler av totalt 6 regler. Välj data i den här kolumnen för att öppna en sida som visar deltagaruppföljningsstatus för användaren.
  • Visa resultat: Visas endast om Kursadministration och resultat har aktiverats. I den här kolumnen finns direktlänkar till Hela Kursadministration och resultat.

Välj Skriv ut för att öppna sidan i ett nytt fönster som är anpassat för utskrift. Du kan sortera kolumnerna efter behov.


Indikatorn för granskningsstatus

Siffrorna i kolumnen Granskningsstatus visar hur många objekt som en deltagare har markerat som Granskad. Kolumnen Granskningsstatus syns endast om granskningsstatusverktyget har aktiverats för din kurs.

När du aktiverar granskningsstatus skapar du ett spår som deltagarna kan följa. Alla deltagare har kanske olika krav på att markera vissa objekt i kursen som Granskad. Vid olika tillfällen kan deltagare se eller inte se objekt i sitt spår. Prestationspanelen ger en aktuell vy över objekttillgänglighet och en deltagares framsteg med att granska objekt.

Antalet i Granskningsstatus för varje deltagare länkar till en lista över objekt som en deltagare ser som Granskad och Markera som granskad i din kurs.


Anpassad publicering

När du anpassar innehållspubliceringen skapar du en kurs som är mer interaktiv och skräddarsydd utifrån individuella deltagares behov. I den ursprungliga kursvyn kan du med hjälp av anpassad publicering visa rätt kursinnehåll för utvalda kursdeltagare vid rätt tidpunkt.

Mer information om att publicera innehåll

Indikatorn för anpassad publicering för varje användare i prestationspanelen öppnar en trädvy över kursmenyn, med alla objekt i din kurs. Ikoner anger om ett objekt är synligt för användaren. En ikon visar även granskningsstatus för alla objekt med eventuella granskningskrav.

Kolumnen Anpassad publicering syns endast om anpassad publicering har aktiverats för din kurs.

Ikoner
Ikoner för anpassad publicering och granskningsstatus  
Synlig: Det här objektet är synligt för användaren.
Ej synlig: Det här objektet är inte synligt för användaren.
Granskad: Användaren har markerat det här objektet som Granskad.
Markera som granskad: Det här objektet visas som Markera som granskad för användaren men det har inte markerats som granskat än.