Met de tool E-mail kun je e-mailberichten sturen naar andere mensen in de cursus zonder dat je een afzonderlijk e-mailprogramma zoals Gmail, Hotmail of Yahoo hoeft te starten. Je kunt e-mails sturen naar afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers.

Video: Send Email


Watch a video about sending email in Blackboard Learn

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Send Email shows how to use the Send Email tool.


Hoe e-mail werkt in Blackboard Learn

In Blackboard Learn worden geen gegevens bijgehouden van verzonden of ontvangen e-mails. Alle e-mails die je ontvangt van Blackboard Learn worden weergegeven in je externe mailbox. Bewaar een exemplaar van belangrijke berichten voor het geval je die later nog nodig hebt.

Je kunt een e-mail sturen naar deze gebruikers:

 • Alle gebruikers: alle gebruikers in de cursus
 • Alle groepen: alle groepen in de cursus
 • Alle studenten: alle studenten in de cursus
 • Alle onderwijsassistenten: alle onderwijsassistenten in de cursus
 • Alle cursusleiders: alle cursusleiders in de cursus
 • Alle waarnemers: alle waarnemers in de cursus
 • Gebruikers selecteren: Gebruikers selecteren in een lijst
 • Groepen selecteren: Groepen selecteren in een lijst
 • Afzonderlijke/geselecteerde waarnemer(s): Een e-mailbericht sturen naar één waarnemer of waarnemers selecteren in de cursus

Ontvangers van een e-mailbericht krijgen niet het e-mailadres van andere ontvangers te zien.


Aan de slag met e-mail

Blackboard Learn kan niet overweg met bestandsnamen of e-mailadressen met spaties of speciale tekens zoals ?, !, #, &, % of $.

Vergeet niet om een onderwerp in te voeren voor een e-mail, anders wordt deze mogelijk niet goed verstuurd. Als je geen onderwerp invoert, wordt het bericht mogelijk niet bezorgd of wordt het misschien beoordeeld als spam.

 1. De tool voor het versturen van e-mail vanuit Blackboard is ook hier beschikbaar:
  • Selecteer in het cursusmenu Tools > E-mail verzenden.
  • Ga naar het configuratiescherm en selecteer Cursustools > E-mail verzenden.
  • Selecteer op het tabblad Mijn instelling Tools > E-mail verzenden en selecteer een cursus.
 2. Selecteer een koppeling op de pagina E-mail verzenden, zoals Alle gebruikers.
 3. Als je Gebruikers selecteren of Groepen selecteren hebt gekozen, selecteer je de gewenste ontvangers in het vak Beschikbaar voor selectie en selecteer je de pijl-rechts om deze ontvangers over te brengen naar het vak Geselecteerd. Gebruik de pijl-links om een gebruiker te verwijderen uit de lijst met ontvangers. Selecteer Selectie omkeren om de gebruikers te selecteren waarvan de namen niet zijn gemarkeerd en de selectie op te heffen van de gebruikers waarvan de namen zijn gemarkeerd.

  Als je in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je de eerste en de laatste gebruiker selecteert. Als je gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste gebruikers selecteert. Op een Mac gebruik je de toets Command in plaats van Ctrl. Je kunt ook de functie Alles selecteren kiezen om een e-mail naar alle gebruikers te sturen.

 4. Voer een onderwerp in. Als je geen onderwerp invoert, wordt het bericht niet bezorgd.
 5. Typ het bericht.
 6. Selecteer Bestand bijvoegen om te zoeken naar een bestand op je computer. Je kunt ook meerdere bestanden meesturen met het bericht.
 7. Selecteer Verzenden.

Nadat je een e-mail hebt verstuurd, verschijnt boven aan de pagina E-mail verzenden een lijst met alle ontvangers. Dit bericht is geen bevestiging dat de gebruikers het bericht hebben ontvangen, alleen dat het is verzonden.


Een koppeling voor de tool E-mail toevoegen aan het cursusmenu

Je kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat jij en studenten direct toegang hebben tot de tool E-mail. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN) en selecteer het plusteken boven het cursusmenu. De lijst Menu-item toevoegen wordt weergegeven.
 2. Selecteer Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Selecteer E-mail in de lijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Selecteer Verzenden.

De nieuwe koppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Gebruik de pijlen om de koppeling op de gewenste positie weer te geven. Open het menu van de koppeling om de koppeling een andere naam te geven, te verwijderen of te verbergen voor studenten.


Problemen oplossen

 • Je e-mailadres is niet zichtbaar, tenzij je het adres expliciet zichtbaar maakt voor cursusleden. Selecteer de pijl naast je naam in de paginakop om het menu te openen > Instellingen > Persoonlijke gegevens > Privacy-opties instellen. Op deze pagina kun je aangeven welke informatie cursusleden mogen zien.
 • Je kunt het externe e-mailadres wijzigen dat wordt gebruikt in de cursus. Selecteer de pijl naast je naam in de paginakop om het menu te openen > Instellingen > Persoonlijke gegevens > Persoonlijke gegevens bewerken. Typ het gewenste e-mailadres en selecteer Verzenden. Sommige instellingen hebben de optie voor het wijzigen van het geregistreerde e-mailadres uitgeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw instelling.
 • Het is mogelijk dat e-mail van Blackboard Learn door bepaalde e-mailproviders, zoals Gmail, Hotmail of Yahoo, als ongewenste e-mail wordt aangemerkt en daardoor automatisch wordt verwijderd of in een speciale map van het e-mailprogramma wordt geplaatst. Als er problemen zijn, controleer dan de opties en instellingen voor ongewenste e-mail.
 • Om misbruik van e-mail in je cursus te voorkomen, kun je instellen welke afzenderopties beschikbaar zijn voor studenten.

Meer informatie over het configureren van e-mailinstellingen in een cursus