Med e-postverktøyet kan du sende e-post til andre personer i emnet ditt uten å åpne et eget e-postprogram, for eksempel Gmail, Hotmail eller Yahoo. Du kan sende e-post til individuelle brukere eller brukergrupper.

Video: Send Email


Watch a video about sending email in Blackboard Learn

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Send Email shows how to use the Send Email tool.


Sånn fungerer e-post i Blackboard Learn

Blackboard Learn har ingen oversikt over e-postene dine – verken sendte eller mottatte. Eventuelle e-poster du mottar fra Blackboard Learn, havner i den eksterne e-postinnboksen din. Behold en kopi av viktige meldinger i innboksen din i tilfelle du trenger dem senere.

Du kan sende e-post til disse brukerne:

 • Alle brukere: Alle brukerne i emnet
 • Alle grupper: Alle gruppene i emnet
 • Alle studenter: Alle studentene i emnet
 • Alle undervisningsassistenter: Alle undervisningsassistentene i emnet
 • Alle lærere: Alle lærere i emnet
 • Alle observatører: Alle observatørene i emnet
 • Velg brukere: Velg brukere fra en liste
 • Velg grupper: Velg grupper fra en liste
 • Separate / velg observatør: Send e-post til én observatør, eller velg flere observatører i emnet

Mottakerne av e-posten ser ikke de andre gruppemedlemmenes e-postadresser.


Kom i gang med e-post

Blackboard Learn gjenkjenner ikke e-postadresser og filnavn som inneholder mellomrom eller spesialtegn, for eksempel ?, !, #, &, %, og $.

Husk å skrive noe i emnefeltet, slik at e-posten sendes som den skal. Hvis du lar emnefeltet stå tomt, kan det hende e-posten blir merket som søppelpost eller ikke leveres.

 1. Her finner du e-postverktøyet i Blackboard:
  • Velg Verktøy> Send e-post i emnemenyen.
  • I kontrollpanelet kan du velge Emneverktøy > Send e-post.
  • Min institusjon-fanen kan du velge Verktøy > Send e-post og velge et emne.
 2. Velg en lenke på Send e-post-siden, for eksempel Alle brukere.
 3. For Velg brukere eller Velg grupper velger du mottakere i Kan velges-boksen før du velger høyrepilen for å flytte dem til Valgt-boksen. Bruk venstrepilen for å flytte brukere fra mottakerlisten. Velg Inverter valget for å velge brukerne med navn som ikke er fremhevet, og oppheve valget av brukerne med fremhevet navn.

  I Windows kan du velge flere brukere fra en liste ved å holde Shift-tasten inne og velge den første og siste brukeren. Du kan velge brukere som ikke er etter hverandre i listen, ved å holdeCtrl-tasten inne og velge de ulike brukerne. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Du kan også bruke Velg alle-funksjonen for å sende e-post til alle brukerne.

 4. Skriv inn et emne. Meldingen leveres ikke hvis den ikke har noe emne.
 5. Skriv inn en melding.
 6. Velg Legg ved fil for å lete etter en fil på datamaskinen. Du kan legge ved flere filer i meldingen.
 7. Velg Send.

Når du har sendt en e-post, vises en melding med en liste over alle mottakerne øverst på Send e-post-siden. Meldingen er ikke noen bekreftelse på at brukerne har mottatt meldingen – bare at den er sendt.


Legg til en e-postlenke i emnemenyen

Du kan legge til en lenke til e-postverktøyet i emnemenyen, sånn at du og studentene får rask tilgang til det. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

 1. Endre Redigeringsmodus til , og velg plusstegnet over emnemenyen. Legg til menyelementer-listen vises.
 2. Velg Verktøyslenke.
 3. Skriv inn et navn for lenken.
 4. Velg E-post fra Type-listen.
 5. Velg Tilgjengelig for brukere-boksen.
 6. Velg Send.

Den nye lenken vises nederst på emnemenylisten. Trykk på og dra ikonet med piler for å flytte lenken til et nytt sted. Åpne lenkemenyen for å endre navnet på den, slette den eller skjule den fra studenter.


Feilsøk

 • E-postadressen din er ikke synlig med mindre du velger å gjøre den synlig for emnemedlemmene. Velg pilen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten for å åpne menyen > Innstillinger > Personlig informasjon > Angi personvernalternativer. På denne siden kan du velge hvilken informasjon du vil at emnemedlemmene skal se.
 • Du kan endre den eksterne e-postadressen du bruker i emnet ditt. Velg pilen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten for å åpne menyen > Innstillinger > Personlig informasjon > Rediger personlig informasjon. Skriv inn e-postadressen du foretrekker, og velg Send. Noen institusjoner lar ikke brukerne endre e-postadressen som er registrert for dem. Kontakt institusjonen din for å finne ut mer.
 • E-postleverandører, for eksempel Gmail, Hotmail og Yahoo, kan merke e-poster fra Blackboard som søppelpost og enten slette dem eller flytte dem til søppelpostmappen automatisk. Hvis du har problemer med dette, kan du sjekke alternativene og innstillingene dine for søppelpost.
 • For å unngå at e-post blir misbrukt i emnet ditt, kan du kontrollere hvilke senderalternativer som er tilgjengelige for studentene.

Mer om hvordan du konfigurerer E-postinnstillinger i emner