Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du bruker Blackboard Learn til å gi og beregne vurderinger for vanlige oppgave- og prøveaktiviteter, slik at du kan ta i bruk vurderingsskalaer og rapportere sluttvurderinger. Retningslinjene for rapportering av vurderinger varierer voldsomt fra institusjon til institusjon, og dette gjelder særlig for regler om avrunding, bruk av skalaer og hva som skjer ved stoppunkter i skalaer.

Du må forstå hva som skjer i vurderingsboken når flere regler og beregninger blir anvendt sånn at du kan overholde retningslinjer for institusjoner. For studenter, trenger de å ha klarhet rundt poengsummer, skalaer, og vurderinger. Derfor har vi tatt i bruk en helhetlig praksis for håndtering av numre i hele Blackboard Learn, for å ta hånd om slike varierte retningslinjer og praksiser samtidig som brukerne får mer innsyn i beregningene.

Eksempler på brukstilfeller

Noen institusjoner har som retningslinjer at ingenting skal avrundes – spesielt ved start- og sluttpunktene for skalaer som brukes.

Eksempel: Hvis B+ starter på 87,125 %, må en student ha 87,1250 % for å oppnå B+. Det holder ikke med 87,1249 %.

Hvis skalaen for A starter på 90 %, tilsier retningslinjene for mange institusjoner at studentene må oppnå 90,00 % – ikke 89,99 %.

Blackboard Learn bruker et helhetlig programvarebibliotek for å beregne alt i vurderingsboken til 15 desimaltegn. Denne nøyaktigheten forsikrer at de siste beregningene er så nær som mulig manuelle omberegninger ved bruk av verdier vist i vurderingsboken.

Beregningsmetoder i Blackboard Learn

For å løse utfordringene med ulike retningslinjer og praksiser for vurderingsrapportering har Blackboard Learn en tilnærming som fungerer for både enkle retningslinjer og mer komplekse scenarioer. Henvise til følgende liste for å forstå hvordan og hvorfor en vurdering kanskje vises den måten den gjør i flere områder av Blackboard Learn, inkludert Mine vurdering, vurderingssenter, og frakoplet vurderingsdata.

Denne funksjonaliteten er forventet i hele appen fra og med Learn 9.1 Q4 2017 Cumulative Update 1, Q2 2017 Cumulative Update 3 og Q4 2016 Cumulative Update 4.

 1. Alle tall vises med minst to desimaler, inkludert hele heltall, for å vise klart at et tall er helt og ikke et resultat av avrunding.
  • Eksempler:
   • 100 % vil vises som 100,00 %.
   • 5 poeng vil vises som 5,00 poeng.
 2. Beregninger som inkluderer tall etter desimaltegnet, vises. Men alle bakerste nuller utover andre plassering vises ikke.
  • Eksempler:
   • 81 % vil vises på 81,00 %.
   • 83,3 % vil vises som 83,30 %.
   • 85,12500 % vil vises som 85,125 %.
 3. Beregninger som resulterer i tall etter desimaltegnet – inkludert repeterende tall – avkortes etter den femte desimalplassen. Denne avkortingen brukes bare for visningens skyld, og verdiene blir aldri rundet opp. Videre beregninger bruker hele tallet med opptil 15 desimalplasser.
  • Eksempler på avkorting:
   • 83,333333333333333… % vil vises som 83,33333 %.
   • 75,13792864928… % vil vises som 75,13792 %.

    Hvis eksemplene ovenfor brukes i videre beregninger, brukes hele verdien (med opptil 15 desimalplasser).

Du har et bedre nivå av nøyaktighet og innsyn i beregninger, sånn at du kan velge å runde opp på en passende måte når du gir din siste vurdering eller i samsvar med retningslinjer for institusjoner som støtter avrunding.