This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Not ölçekleri uygulamak ve son notları bildirmek gibi amaçlar için günlük değerlendirme etkinliklerine yönelik olarak işaretlemek, puan vermek ve notları hesaplamak üzere Blackboard Learn'ü kullanabilirsiniz. Not bildirme politikaları; özellikle de rakam yuvarlama, ölçek uygulama ve ölçek dönüş noktalarında yapılan işlemlerle ilgili kurallar kuruluşlara göre büyük ölçüde değişir.

Kurumsal politikalara uyumlu şekilde çalışabilmeniz için çeşitli kurallar ver hesaplamalar uygulandığında not defterinde olan işlemleri anlamanız gerekir. Öğrencilerin; puan, ölçek ve notlar konularını net bir şekilde bilmeleri gerekir. Bu nedenlerden dolayı, bu farklı politika ve uygulamalara uyum sağlanabilmesi ve kullanıcılara hesaplamalar konusunda daha ileri düzeyde şeffaflık sunulabilmesi için sayıların kullanımı konusunda tüm Blackboard Learn sisteminde tutarlı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Örnek kullanım senaryoları

Bazı kuruluşların, özellikle de uygulanan ölçeklerin baş ve son noktalarında rakam yuvarlama konusunda herhangi bir politikası yoktur.

Örnek: “B+” puanı %87,125'den başlıyorsa öğrencinin “B+” puanını alması için %87,1249 değil %87,1250 alması gerekir.

“A” puanı %90'dan başlıyorsa pek çok kuruluşun politikalarına göre 89,99 değil 90,00 almak gerekir.

Blackboard Learn'de 15 ondalık basamağa kadar tüm not defteri hesaplamalarını yapmak için tutarlı bir yazılım kitaplığı kullanılır. Bu hassasiyet, nihai hesaplamaların not defterinde görüntülenen değerler kullanılarak yapılan manuel tekrar hesaplamalara yakın görünmesini sağlar.

Blackboard Learn'ün hesaplama metodolojileri

Çeşitli not raporlama politikaları ve uygulamalarına yönelik olarak Blackboard Learn'de hem daha basit politikalara hem de daha karmaşık senaryolara uygun bir yaklaşım benimsenmiştir. Blackboard Learn'ün çeşitli alanlarında (Notlarım, Not Merkezi ve çevrim dışı not verileri gibi) bir notun görünme biçimini ve sebebini anlamak için aşağıdaki listeye bakın.

Bu çalışma biçimleri Learn 9.1 4. Çeyrek 2017 Kümülatif Güncelleştirme 1, 2. Çeyrek 2017 Kümülatif Güncelleştirme 3 ve 4. Çeyrek ve 2016 Kümülatif Güncelleştirme 4 sürümlerinden başlayarak uygulamanın tümünde geçerlidir.

 1. Bir sayının tamsayı olduğunu, yuvarlatılmış bir sonuç olmadığını net şekilde göstermek için, tamsayılar da dâhil olmak üzere tüm sayılar en az iki ondalık basamakla gösterilir.
  • Örnekler:
   • %100, %100,00 biçiminde gösterilir.
   • 5 puan, 5,00 puan biçiminde gösterilir.
 2. Ondalık basamaktan sonra sayı içeren hesaplamalar gösterilir. Ancak ikinci basamaktan sonraki sıfırlar görüntülenmez.
  • Örnekler:
   • %81, %81,00 biçiminde gösterilir.
   • %83,3, %83,30 biçiminde gösterilir.
   • %85,12500, % 85,125 biçiminde gösterilir.
 3. Hesaplama sonucunda ondalık basamaktan sonra sayı (tekrarlanan sayılar dahil) varsa beşinci ondalık basamaktan sonrası kırpılır. Bu kırpma işlemi sadece gösterim içindir ve değerler hiçbir zaman yuvarlanmaz. Başka hesaplamalarda sayının tamamı (15 ondalık basamağa kadar) kullanılır.
  • Kırpma örnekleri:
   • %83,333333333333333…, %83,33333 biçiminde gösterilir.
   • %75,13792864928…, %75,13792 biçiminde gösterilir.

    Ek hesaplamalarda yukarıdaki örnekler kullanılıyorsa tam değer (15 ondalık basamağa kadar) kullanılır.

Hesaplamalarda daha ileri düzeyde hassasiyet ve şeffaflığa sahip olur, böylece son notu verirken veya yuvarlamayı destekleyen kurumsal politikalarla uyumlu olmak için uygun olduğunda yuvarlama yapmayı seçebilirsiniz.