Se vad dina deltagare ser. Hämta Blackboards mobilappar.

Vem som helst kan ladda ner och installera Blackboard-appen eller Blackboard Instructor på en mobil enhet. Du kan dock endast komma åt dina Blackboard Learn-kurser om ditt lärosäte har aktiverat en mobillicens. Du kan söka efter ditt lärosäte på inloggningsskärmen i apparna. Om du fortfarande är osäker på om ditt lärosäte har mobilfunktioner kan du kontakta lärosätets Blackboard-administratör.

Installera Blackboards mobilappar och titta runt i dina kurser.

Blackboard Instructor-appen

Hämta Blackboard Instructor-appen för att se kursinnehåll, bedöma uppgifter, diskutera med kursdeltagare och skicka anslag

I Blackboard Instructor visas endast de kurser där du är lärare, lärarassistent, kursbyggare eller har någon annan anpassad roll.

Hämta Blackboard Instructor

Appen Blackboard för kursdeltagare

Du kan förhandsgranska innehållet i Blackboard Instructor, men för en fullständig deltagarupplevelse är det användbart att se innehållet ur deltagares perspektiv i Blackboard-appen för deltagare.

I Blackboard-appen visas endast de kurser där du är inskriven som deltagare.

Hämta Blackboard-appen

Konfigurera en testdeltagare efter att du har installerat Blackboard-appen.

  1. Skapa ett testdeltagarkonto eller få tillgång till ett testdeltagarkonto via ditt lärosätes Blackboard-administratör.
  2. Skriv in testdeltagaren i dina kurser.
  3. Logga in på Blackboard-appen som en testdeltagare och inte med din lärarinloggning.

En testdeltagares resultat läggs till i dina resultatberäkningar i originalkursvyn om du inte undantar resultatet eller rensar försöket. För Ultra-kurser inkluderas en testdeltagares resultat i kursberäkningarna om du inte tar bort resultaten.

Jämföra

När du har loggat in på en av mobilapparna kan du jämföra dina kurser i appen med hur de ser ut i en webbläsare. Anpassa dina kurser för att maximera den mobila upplevelsen.