Både deltagare och lärare kan starta Blackboard Collaborate Ultra-sessioner från Blackboard-mobilappar om det finns länkar till sessioner inom kurser. När du klickar på en sessionslänk dirigeras du till en webbläsare för att gå med i sessionen.

Collaborate i Blackboard Instructor-appen

Collaborate i Blackboard-appen


Testsession

Du kan ansluta till en Collaborate-session från din mobilenhet för att se vad deltagarna ser. Öppna länken för deltagare (inte för moderatorer) på din mobilenhet. Du kan öppna deltagarlänken på följande sätt:

  • Installera Blackboard-appen och starta Collaborate-sessionen från en kurs.
  • Skicka deltagarsessionslänken till din mobila enhet i ett e-postmeddelande eller SMS och öppna länken.

Bjuda in deltagare

Deltagarna ser sessionerna i Collaborate som hör till dina kurser i Blackboard-appen precis som du ser dem i Blackboard Instructor. Det kan eventuellt vara bra att använda anslag eller andra sätt att påminna kursdeltagarna om sessioner som är på gång.

Du kan även bjuda in deltagare till sessioner i Collaborate som inte är kopplade till någon kurs. Om du ger dem deltagarlänken kan de gå med i en webbläsare på datorn eller mobilen.

Bjud in Collaborate-deltagare


Stora sessioner

Stora sessioner i Collaborate har över 250 och upp till 500 användare i sessionen. Vissa deltagarfunktioner är inaktiverade för att göra stora sessioner enklare att hantera.

Mer information om stora Collaborate-sessioner

Om du förväntar dig över 250 deltagare i din session måste du skicka in en begäran om stora sessioner till Collaborate-supportteamet hos Behind the Blackboard INNAN sessionen börjar. Sessioner som inte har angetts som stora evenemang fortsätter att ha en deltagargräns på 250.


Så här arrangerar du en bra session

Läs mer om att moderera Collaborate-sessioner i dessa resurser.

Moderera Collaborate-sessioner