Det bästa sättet att skapa mobilvänligt innehåll är att testa din kurs på en mobil enhet.

Blackboard-appen hanterar många av de innehållstyper som presenteras i din Blackboard Learn-kurs, men den är inte avsedd att hantera varje tänkbar innehållstyp. Du kan redigera ditt kursinnehåll så att det ser bra ut i en mobil enhet.

Förhandsgranska din kurs i mobilappen

Skapa ett testdeltagarkonto eller få tillgång till ett testdeltagarkonto via ditt lärosätes Blackboard-administratör. Skriv in testdeltagaren i dina kurser. Blackboard-appen visar endast kurser där du är inskriven som deltagare.

Kontrollera hur kursinnehållet ser ut på mobilen efter hand som du skapar det, så att du kan justera saker under tiden.

Komma igång med Blackboard-apparna

Använd filtyper som stöds

Blackboard-mobilappar stöder de vanligaste text- och mediefilerna. En del filtyper stöds inte eftersom vissa operativsystem inte har stöd för dem.

Allt som du ser i appen visas på en enstaka skärm. Deltagare kan till exempel inte visa två bilagor samtidigt.

Mer information om filer som stöds i mobilappar

Minska antalet kursobjekt

Kurser som har ett stort antal innehållsobjekt kan orsaka långsamma laddningstider för mobilanvändare. Gruppera objekt så att de visas över flera innehållsytor eller mappar istället för att placera allt kursinnehåll i en enda mapp.

Korta namn

På en mindre skärm är det bra med korta mapp- och innehållsnamn. Det gör det även lättare att skumma igenom webbläsarvyn av kursen.

Regelbunden interaktion

Deltagare använder ofta sina mobila enheter. Du kan se till att din kurs blir en del av deltagarnas vardag.

  • Väck liv i din kurs! Händelser som nya tester eller resultat skickar appaviseringar så att deltagarna ser din kurs som ett engagerande ställe för inlärning.
  • Be om korta men mer regelbundna diskussionsposter som kan slutföras när deltagarna använder sina mobila enheter.
  • Inkludera bilder och video som är lätta att se på webben.
  • Använd Collaborate för att få kontakt med deltagarna i realtidssessioner.
  • Kursanslag visas i appen för Original-kurser.

I nuläget stöds inte aviseringar för Ultra-kurser i appen.

Inlämningsdatum

Lägg till inlämningsdatum för uppgifter och tester. Blackboard-appen använder funktionen Inlämningsdatum och push-aviseringar för att hålla deltagarna på rätt spår enligt de inlämningsdatum du anger.

Kursstruktur

Tänker du organisera kurser efter vecka, enhet, kapitel eller en annan metod? Se till att kursstrukturen är enkel att navigera både i webbläsare och mobilapp.

Kursmeny i originalkurser

Minska antalet kursmenylänkar för att begränsa hur mycket deltagarna måste rulla sidan på en mobil enhet. Använd innehållsytor för närliggande objekt och ge din kurs organisation och struktur. Innehållsytor visas som mappar på kursinnehållssidan i appen.

Med noggrann planering kan du underlätta för dig själv och deltagarna:

  • Vill du skapa mappar, innehållsytor eller lärmoduler?
  • Vilka verktyg ska du göra tillgängliga för deltagarna? Finns det inbyggt stöd för dem i appen?

Kursinnehållssidan i Ultra-kurser

Begränsa antalet mappar och objekt på sidan Kursinnehåll för att begränsa hur mycket deltagarna måste rulla sidan på en mobil enhet. Använd mappar för närliggande objekt och ge din kurs organisation och struktur.

Inbyggda appfunktioner

Ta reda på vilka kursfunktioner och verktyg som har inbyggt stöd i appen och vilka funktioner som öppnas i en webbvy.

Om du måste använda verktyg eller innehåll som inte stöds ska du informera deltagarna om detta.

Mer information om kursinnehåll och HTML som stöds i appar

Mer resurser

Guide för mobilvänliga kurser (PDF finns endast på engelska)