This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Tillhandahåll den information som deltagarna behöver för att förstå syftet med lektionen.

En lektionsplan är en innehållsbehållare som kan omfatta lektionsprofiler, instruktionsmål och de innehållsobjekt som deltagarna behöver för att slutföra en lektion.

Du kan lägga till information som visas för deltagarna bredvid innehållet och hjälper dem att förstå målen och det avsedda resultatet med inlärningen.

Till exempel kan du meddela hur deras kunskaper kommer att mätas, vilka material som behövs och vad de förväntas ha lärt sig efter instruktionen. Ju mer information deltagarna har i början av en lektion, desto mer förberedda är de för det kommande innehållet.

Hur visas lektionsplaner för deltagarna i en kursinnehållsyta?

  1. Lektionsprofilen och instruktionsmålen visas på sidans övre del.
  2. Innehållet visas på sidans nedre del.

Skapa en lektionsplan

Du kan göra lektionsplaner tillgängliga för deltagare eller bara använda dem som ett planeringsverktyg. Verktyget för lektionsplaner är aktiverat som standard, men din institution avgör om det är tillgängligt.

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till lärarens samtliga funktioner.

Vanligtvis skapar du lektionsplaner i en kursinnehållsyta, men du kan även skapa dem i mappar. Markera Konstruera innehåll för åtkomst till menyn och välj därefter Lektionsplan. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatumen påverkar inte tillgängligheten för en lektionsplan, endast när den kommer att visas.

Mer information om innehållsytor

Du skapar lektionsplaner i två steg utifrån de två flikarna som visas på sidan Skapa lektionsplan:

Innehållsinformation: Lägg till allmän information om dig själv och dina målsättningar. Den här informationen visas överst i lektionsplanen i en grå ruta när deltagarna öppnar lektionsplanen.

Utbildningsresurser: Lägg till innehållsobjekt. Du kan skapa alla innehållstyper i en lektionsplan precis som i en innehållsyta, lärmodul eller mapp. Du kan lägga till innehållsobjekt, filbilagor, länkar till webbplatser, prov, uppgifter och multimedia.


Redigera standardelement

Efter att du angett namn och valfri beskrivning kan du lägga till information om standardelementen: Instruktionsnivå, Lärare, Mål och Ämnesområde.

Välj rubrik till ett element för att redigera den. Markera X:et för att ta bort ett element. Du kan dra ett element till en ny plats.

Markera kryssrutan för Dela med deltagare för varje element du vill visa i lektionsplanen när deltagare tittar på den. Om du inte lägger till information till ett standardelement visas det inte i lektionsplanen och behöver inte raderas. Avmarkera kryssrutan intill Dela med deltagare för all information som bara är till för dig.


Lägg till nya element

Du kan lägga till nya element som beskriver din lektion. På fliken Innehållsinformation markerar du Lägg till lektionsplansavsnitt för att nå menyn och väljer sedan ett element. Det nya elementet läggs till längst ner i listan på sidan Skapa lektionsplan. Du kan dra elementet till en ny plats.

Markera Spara och avsluta för att lämna lektionsplanen. Du kan redigera lektionsplanen senare för att skapa innehållsobjekt.

-ELLER-

Välj Spara och fortsätt för att visa fliken Utbildningsresurser och skapa innehåll nu.

Mer information om att lägga till innehåll

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till


Lärarvy över en lektionsplan

Markera lektionsplanens rubrik för att komma åt innehållet.

Du kan ändra objektens ordningsföljd med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.