Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Gi studentene informasjonen de trenger for å forstå meningen med leksjonen.

En læreplan er en innholdsbeholder som kan inneholde leksjonsprofiler, læremål og innholdselementene studenter trenger for å gjennomføre en leksjon.

Du kan legge til informasjon studentene kan se sammen med innholdet, for å hjelpe dem med å forstå målene for og det tiltenkte resultatet av undervisningen.

Du kan for eksempel legge til en forklaring av hvordan kunnskapene deres måles og hva de bør ha lært når undervisningen er gjennomført samt det nødvendige materiellet. Jo mer informasjon studentene har i begynnelsen av leksjonen, desto bedre er de forberedt på videre innhold.

Hvordan vises læreplaner til studenter i innholdsområder?

  1. Leksjonsprofilen og læremålene vises i den øvre delen av siden.
  2. Innhold vises i den nedre delen av siden.

Opprett læreplaner

Du kan gjøre læreplaner tilgjengelig for studenter eller bare bruke dem som et planleggingsverktøy. Verktøyet for læreplaner er slått på som standard, men institusjonen din kontrollerer om det er tilgjengelig.

Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, sånn at du har tilgang til alle lærerfunksjonene.

Vanligvis oppretter du læreplaner i innholdsområder, men du kan også opprette dem i mapper. Velg Bygg innhold for å åpne menyen, og velg deretter Leksjonsplan. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse, og velg de riktige alternativene for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når læreplaner vises – ikke tilgjengeligheten.

Mer om innholdsområder

Du oppretter læreplaner via to trinn basert på de to fanene som vises på Create Lesson Plan-siden.

Innholdsinformasjon: Legg til generell informasjon om deg selv og målene. Denne informasjonen vises i en grå boks øverst i leksjonsplanen når studenter åpner leksjonsplanen.

Læreplanressurser: Legg til innholdselementer. Du kan opprette alle innholdstyper i læreplaner på samme måte som du gjør det i innholdsområder, læringsmoduler og mapper. Du kan legge til innholdselementer, filvedlegg, lenker til nettsteder, prøver, oppgaver og multimedier.


Rediger standardelementene

Når du har skrevet inn et navn og en valgfri beskrivelse, kan du legge til informasjon for standardelementene: Instruksjonsnivå, Instruktør, Formål og Emneområde.

Velg tittelen på et element for å redigere det. Velg X for å slette et element. Du kan dra elementer til andre plasseringer.

Merk av for Del med studenter for hvert element du vil at skal vises i leksjonsplanen når studenter ser på den. Hvis du ikke legger til informasjon i et standardelement, vises det ikke i læreplanen, så du trenger ikke slette det. Fjern avmerkingen for Del med studenter for eventuell informasjon bare du skal se.


Legg til nye elementer

Du kan legge til nye elementer som beskriver leksjonen din. Velg Innholdsinformasjon i Legg til leksjonsplandel-fanen for å åpne menyen, og velg et element. Det nye elementet legges til nederst på listen på Create Lesson Plan-siden. Du kan dra elementet til en annen plassering.

Velg Lagre og lukk for å gå ut av læreplanen. Du kan redigere leksjonsplanen senere for å opprette innholdselementer.

–ELLER–

Velg Lagre og fortsett for å vise Læreplanressurser-fanen og opprette innhold nå.

Mer om hvordan du legger til innhold

Mer om hvilke typer innhold du kan legge til


Lærervisning av læreplaner

Velg tittelen på leksjonsplanen for å se innholdet.

Du kan endre endre rekkefølgen på elementer med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.