Använd lärmoduler för att integrera relaterat innehåll och aktiviteter.

En lärmodul är en innehållsbehållare som rymmer en organiserad samling av material som presenteras med en innehållsförteckning. Vanligtvis skapar du lärmoduler i kursinnehållsytor. Du lägger till och hanterar innehåll i en lärmodul på samma sätt som i en kursinnehållsyta. Du kan lägga till innehållsobjekt, filbilagor, länkar till webbplatser, prov, uppgifter, mappar och multimedia.

Mer information om innehållsytor

Använd en lärmodul som stöd för ett kursmål, koncept eller tema. Till exempel kan du använda en lärmodul för att presentera begreppet magnetfält innan du beskriver hur högtalare och mikrofoner fungerar. Förståelse för det första konceptet är en förutsättning för att förstå det nästföljande.

Alternativt kan du låta deltagare utforska innehållet i en lärmodul i valfri ordningsföljd och i deras egen takt. Exempelvis kan du använda en lärmodul för att presentera en bildserie och beskrivningar av olika djur inom ett genus. Deltagarna kan titta på bilderna och beskrivningarna i valfri ordning då ingen speciell följd krävs för att förstå helheten.


Skapa en lärmodul och lägg till innehåll

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till samtliga funktioner för lärare.

Vanligtvis skapar du en lärmodul i en innehållsyta > Konstruera innehåll > Lärmodul. Ange ett namn, valfri beskrivning och markera de lämpliga alternativen för tillgänglighet, spårning samt visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en lärmoduls tillgänglighet, endast när den visas.

Du väljer om deltagarna ska se lärmodulens innehåll i sekvens. Om du beordrar sekventiell visning måste deltagarna se innehållet i den föreskrivna ordningen. Du bestämmer också om deltagarna ska se en innehållsförteckning. Du kan välja de etiketter som ska användas för objekt i innehållsförteckningen: siffror, bokstäver, romerska siffror eller blandat. Om du markerar Inga, förses objekten inte med etikett.

En nyskapad lärmodul är en tom behållare. Välj lärmodulen i kursinnehållsytan för att komma åt den och skapa innehåll. Du kan ändra objektens ordningsföljd med dra och släpp-funktionen eller verktyget för tangentbordstillgänglig omordning.

På samma sätt som du kan lägga till innehållsobjekt, filer och prov kan du lägga till aktiviteter och verktyg som stimulerar interaktivt lärande och samarbete.

Till exempel kan du lägga till uppgifter eller grupprojekt för att ge deltagarna möjlighet att tillämpa vad de har studerat i en lärmodul. Alternativt kan du lägga till samarbetsverktyg som chattsessioner och diskussionsforum där deltagarna kan brainstorma och dela sina åsikter om ämnena som presenteras.

När du lägger till nytt innehåll i lärmodulen med alternativet Visa efter datum inställt inom de kommande 20 minuterna ska du klicka på ikonen Uppdatera längst upp till höger i kursmenyn. Då kan deltagarna komma åt det nya innehållet vid den schemalagda tiden.

Mer information om att lägga till innehåll

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till


Navigera i en lärmodul

  1. Använd pilarna för att bläddra igenom innehållet sekventiellt.
  2. Innehållsförteckningen visar objekten du lagt till i lärmodulen. Använd ikonerna för att flytta innehållsförteckningen längst ner, expandera, dölja eller ta bort från vyn.
  3. Använd länkstigarna för att navigera till ytor i kursen som du har besökt tidigare.
  4. Den aktuella innehållssidan markeras i innehållsförteckningen och de tillgängliga sidorna är länkar.

Lägg till mappar till lärmoduler

Du kan lägga till mappar till en lärmodul för att organisera innehåll i innehållsförteckningen.

Varje mapp är i sig en sida i lärmodulen. Du kan tillhandahålla en mappbeskrivning så att sidan inte visas tom när deltagare navigerar genom lärmodulen.

Du kan också kapsla in mappar för att visa flera innehållsnivåer. Observera att deltagarna måste navigera genom innehållet i rätt ordning om du ställer in det för sekventiell visning. Deltagare måste navigera genom alla mappar, alla kapslade mappar och deras innehåll innan de får åtkomst till nästa objekt.

När du döljer objekt i en innehållsförteckning döljs även alla kapslade objekt. Om du till exempel döljer en mapp kommer inget av dess innehåll att synas.