Blackboard Ally

Monitor and improve course accessibility at your institution with Blackboard Ally.

Blackboard Ally is a tool that seamlessly integrates with your Learning Management System (LMS) to provide insight into your institution's accessibility. With Blackboard Ally, you can:

  • Gain an understanding of your institution's accessibility performance
  • Proactively tackle accessibility and target both instructors and content
  • View accessibility trends and detailed graphs to monitor improvement

What's New in Ally?

Accessibility in Ally


Set up Ally in Blackboard Learn

More on Ally Configuration in Blackboard Learn


Ally institutional report

Blackboard Ally provides administrators with an institution-wide course content accessibility report that allows for deep insight and understanding into how the institution is performing and evolving from a course content accessibility point of view. This report helps track progress and can help highlight problem areas and identify initiatives that can further help improve accessibility at the institution.

You can find the Ally institution report on the administrator panel. Under Tools and Utilities, select Ally Report.

More on the institutional report


Accessibility scores

Ally provides scores to measure the accessibility of content. Accessibility scores are determined by the severity of issues in each digital file. 

Once instructors locate the accessibility score for a piece of content, they can begin to explore accessibility issues and improve the content to raise the score. Accessible content is important for all audiences, and Ally gives your institution the tools to understand common issues and improve content.

More on accessibility scores


Improve accessibility scores

Ally provides you detailed feedback and support to help you become an accessibility pro. Learn about accessibility issues, why they matter, and how to fix them. Green is the goal!

Go to the institutional report in the Administrator Panel. From the Accessibility issues table, find a specific content item in a course with an accessibility issue. Select the content item's accessibility score indicator to open the feedback panel.

This feature is disabled by default. Submit a request on Behind The Blackboard to have it turned on. This feature is only available when accessing the institutional report from the LMS and not when using the direct access URL.

Poängikoner för tillgänglighet i Ally

Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

  • Låg (0–33 %): Hjälp behövs! Det finns allvarliga tillgänglighetsproblem.
  • Mellan (34–66 %): Lite bättre. Filen är något tillgänglig, men behöver förbättras.
  • Hög (67–99 %): Nästan där. Filen är tillgänglig, men fler förbättringar är möjliga.
  • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally kunde inte hitta några tillgänglighetsproblem, men ytterligare förbättringar kan ändå vara möjliga.

More on improving accessibility scores


Alternative formats

Ally creates alternative formats of course files based on the original. These formats are made available with the original file so students can find everything in one convenient location.

You don’t need to do anything. The alternative formats are created for you. If you want, you can disable alternative formats for any individual content item for whatever reason.

Go to a course and open the menu beside a file. Select Alternative formats to see the different formats available and to disable them.

More on alternative formats


FAQs

Vanliga frågor om Ally Admin Bb Learn

I vilka versioner av Blackboard Learn kan Ally användas?

Blackboard Ally kan användas i Learn 9.1 Q2 2017 CU3 och senare. Det är även tillgängligt för Learn SaaS i de båda kursvyerna Original och Ultra.

Lärosäten med Solaris på egen server kan inte använda Ally.

Går det att betygsätta innehåll i Blackboard Learns Content Collection innan det läggs till i en kurs?

Endast det innehåll som används i en kurs poängsätts av Ally. Innehåll som inte används kan göra att lärosätesrapporten blir missvisande och ingår därför inte.

Du kan ladda upp innehåll i en dold mapp i kursen om du som lärare vill göra tillgänglighetsändringar innan du presenterar materialet för kursdeltagarna.

Skannar Ally allt innehåll i innehållssamlingen?

Ally skannar för närvarande endast objekt som är bifogade till själva kursen. Detta innebär att rapporteringen endast inkluderar objekt som deltagarna kan komma åt. Det inkluderar inte oanvänt innehåll.