Vi sköter konfigurationen åt dig. Om du inte har Ally installerat, kontakta din Blackboard-representant eller skicka in en förfrågan på Behind the Blackboard.

Mer information om hur Ally har konfigurerats i en Blackboard Learn miljö

Redo att komma igång? När Ally-integrationen har etablerats kan du kontrollera Allys tillgänglighet i området Verktyg på administratörspanelen.

Administratörspanel > Verktyg > Ally


Åtkomst till Ally-konfiguration

Från Konfiguration av Ally kan du aktivera och avaktivera Ally i all dina kurser och skapa anpassade hjälpinställningar.

Gå till administratörspanelen för att hitta Konfiguration av Ally.