Blackboard Ally

Bewaak en verbeter de toegankelijkheid van cursussen binnen jouw instelling met behulp van Blackboard Ally.

Blackboard Ally is een tool die naadloos kan worden geïntegreerd in je Learning Management System (LMS) om zo inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van jouw instelling. Blackboard Ally biedt deze mogelijkheden:

  • Een beeld krijgen van de toegankelijkheidsscore van de instelling
  • Proactief inspelen op toegankelijkheidsproblemen, gericht op zowel cursusleiders als content
  • Toegankelijkheidstrends en gedetailleerde grafieken bekijken om verbeteringen te monitoren

Wat is er nieuw in Ally?

Toegankelijkheid in Ally


Ally instellen in Blackboard Learn

Ally instellen in Blackboard Learn

Wij zorgen voor de configuratie. Als Ally niet is geïnstalleerd, neem je contact op met je Blackboard-vertegenwoordiger of dien je een verzoek in op Behind the Blackboard.

Meer informatie over hoe Ally in een Blackboard Learn-omgeving is ingesteld

Ben je klaar voor de overstap? Na de integratie van Ally kun je de beschikbaarheid van Ally beheren in het onderdeel Tools van het configuratiescherm voor systeembeheer.

Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools > Ally


Ally-configuratie openen

Vanuit Ally-configuratie kun je Ally voor al je cursussen in- of uitschakelen en aangepaste helpinstellingen maken.

Ga naar het Configuratiescherm voor Systeembeheer om Ally-configuratie te vinden.

Meer informatie over Ally-configuratie in Blackboard Learn


Ally-instellingsrapport

Blackboard Ally biedt beheerders een toegankelijkheidsrapport dat geldt voor de gehele instelling en dat een zeer uitgebreid beeld geeft van de manier waarop de instelling presteert en stappen zet als het gaat om de toegankelijkheid van cursusinhoud. Aan de hand van dit rapport kan de voortgang worden bijgehouden en kunnen verbeterpunten en initiatieven worden vastgesteld die kunnen helpen om de toegankelijkheid op de instelling verder te verbeteren.

Je kunt het instellingsrapport van Ally vinden in het configuratiescherm voor systeembeheer. Bij Tools en functies kies je Ally-rapport.

Meer informatie over het instellingsrapport


Toegankelijkheidsscores

Ally hanteert scores om de toegankelijkheid van inhoud aan te geven. Toegankelijkheidsscores worden bepaald door de ernst van problemen in elk digitaal bestand. 

Wanneer cursusleiders de toegankelijkheidsscore weten, kunnen ze de toegankelijkheidsproblemen bekijken en de inhoud verbeteren om de score te verhogen. Het is voor elke doelgroep van belang dat inhoud toegankelijk is. Ally biedt je instelling de hulpmiddelen om veelvoorkomende problemen te begrijpen en inhoud te verbeteren.

Meer informatie over toegankelijkheidsscores


Verbeteren van toegankelijkheidsscores

Ally geeft je gedetailleerde feedback en ondersteuning om je te helpen je toegankelijkheidsscores te verbeteren. Leer meer over toegankelijkheidsproblemen, waarom ze belangrijk zijn en hoe je ze kunt verhelpen. Ga voor groen!

Ga naar het instellingsrapport in het configuratiescherm voor systeembeheer. Zoek vanuit de tabel Toegankelijkheidsproblemen een specifiek inhoudsitem in een cursus met een toegankelijkheidsprobleem. Selecteer de toegankelijkheidsscore van het inhoudsitem om het deelvenster Feedback te openen.

Deze functie is standaard uitgeschakeld. Dien een verzoek in op Behind The Blackboard om de functie in te schakelen. Deze functie is alleen beschikbaar als je het instellingsrapport opent vanuit het LMS en niet als je de URL voor directe toegang gebruikt.

Pictogrammen voor Ally-toegankelijkheidsscores

Scores variëren van Laag tot Perfect. Hoe hoger de score des te minder problemen.

  • Laag (0-33%): Hier is serieuze hulp nodig! Er zijn verschillende toegankelijkheidsproblemen.
  • Gemiddeld (34-66%): Dit is al iets beter. Het bestand is redelijk toegankelijk, maar heeft aandacht nodig.
  • Hoog (67-99%): Bijna goed. Het bestand is toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.
  • Perfect (100%): Perfect! Ally heeft geen toegankelijkheidsproblemen gevonden, maar misschien zijn er nog wel verbeteringen mogelijk.

Meer informatie over het verbeteren van toegankelijkheidsscores


Alternatieve formaten

Ally genereert alternatieve formaten van cursusdocumenten op basis van het origineel. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat studenten alles op één plek kunnen vinden.

Je hoeft dus verder niets te doen. De alternatieve formaten worden automatisch gemaakt. Als je wilt, kun je om wat voor reden dan ook alternatieve formaten uitschakelen voor afzonderlijke inhoudsitems.

Ga naar een cursus en open het menu naast een bestand. Selecteer Alternatieve formaten om de verschillende beschikbare indelingen te zien en deze uit te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten

student view of Download alternative formats modal

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Ally van Bb Learn-beheerders

Welke versies van Blackboard Learn ondersteunen Ally?

Blackboard Ally wordt ondersteund in Learn 9.1 Q2 2017 CU3 en hoger. Dit is ook beschikbaar voor Learn SaaS in zowel de originele cursusweergave als de Ultra-weergave.

Instellingen met Solaris met zelfhosting worden niet ondersteund.

Is het mogelijk om content in Content Collection van Blackboard Learn een toegankelijkheidsscore te geven voordat content wordt toegepast op een cursus?

Ally kent alleen scores toe aan de inhoud die wordt gebruikt in een cursus. Ongebruikte inhoud kan een vertekend beeld van het instellingsrapport opleveren en wordt daarom niet opgenomen.

Je kunt inhoud uploaden naar een verborgen map in een cursus, zodat cursusleiders de toegankelijkheid indien nodig kunnen aanpassen voordat ze de inhoud beschikbaar maken.

Scant Ally alle inhoud in de inhoudsverzameling?

Ally scant momenteel alleen items die bij de cursus zelf zijn bijgevoegd. Dit houdt in dat de rapporten alleen items bevatten waar de student toegang tot heeft. Hieronder valt geen ongebruikte inhoud.

Waarom zie ik Ally-configuratie niet in het Configuratiescherm voor systeembeheer?

Je hebt Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 of Blackboard Learn Q4 2019 (of hoger) nodig om Ally configuratie in het Configuratiescherm voor systeembeheer te zien.

Als je de juiste versie hebt, verschijnt de nieuwe koppeling niet altijd automatisch in Blackboard Learn wanneer je upgrade naar deze versie. Als dat het geval is, kun je de beschikbaarheid van het Ally Building Block Uitschakelen en vervolgens weer Inschakelen. Hierdoor zal de koppeling Ally configuratie beschikbaar worden.

Als je een oudere versie gebruikt, bieden we je instructies voor het openen van de Ally-configuratie tijdens de installatie.

Als je nog steeds geen toegang hebt, dien je een aanvraag in op Behind the Blackboard.