Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

  • Låg (0–33 %): Hjälp behövs! Det finns allvarliga tillgänglighetsproblem.
  • Mellan (34–66 %): Lite bättre. Filen är något tillgänglig, men behöver förbättras.
  • Hög (67–99 %): Nästan där. Filen är tillgänglig, men fler förbättringar är möjliga.
  • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally kunde inte hitta några tillgänglighetsproblem, men ytterligare förbättringar kan ändå vara möjliga.