I vilka versioner av Blackboard Learn kan Ally användas?

Blackboard Ally kan användas i Learn 9.1 Q2 2017 CU3 och senare. Det är även tillgängligt för Learn SaaS i de båda kursvyerna Original och Ultra.

Lärosäten med Solaris på egen server kan inte använda Ally.

Går det att betygsätta innehåll i Blackboard Learns Content Collection innan det läggs till i en kurs?

Endast det innehåll som används i en kurs poängsätts av Ally. Innehåll som inte används kan göra att lärosätesrapporten blir missvisande och ingår därför inte.

Du kan ladda upp innehåll i en dold mapp i kursen om du som lärare vill göra tillgänglighetsändringar innan du presenterar materialet för kursdeltagarna.

Skannar Ally allt innehåll i innehållssamlingen?

Ally skannar för närvarande endast objekt som är bifogade till själva kursen. Detta innebär att rapporteringen endast inkluderar objekt som deltagarna kan komma åt. Det inkluderar inte oanvänt innehåll.

Varför ser jag inte Konfiguration av Ally i administratörspanelen?

Du behöver Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 eller Blackboard Learn Q4 2019 (eller senare) för att se Konfiguration av Ally i administratörspanelen.

Om du använder rätt version kommer Blackboard Learn inte alltid att hämta den nya länken automatiskt när du uppgraderar till den här versionen. Om så är fallet kan du växla tillgängligheten för Ally-byggblocket till Av och sedan till igen. Då kommer länken för Konfiguration av Ally bli tillgänglig.

Om du använder en tidigare version ger vi dig information om hur du öppnar Konfiguration av Ally under konfigurationen.

Om du fortfarande inte har åtkomst kan du skicka in en begäran på Behind the Blackboard.